Welkom in de Laurenskerk

Welkom in de Laurenskerk, vanouds het warme hart van Rotterdam en een plaats die uitnodigt tot verdieping en verbinding. Op deze site vindt u meer informatie over de twee gemeentes van de Laurenskerk en hun activiteiten.

Lentefeest

Logo Column BernardIn de DDR, voormalig Oost Duitsland, noemde men kerstengelen “Endejahrsfiguren,” deel van het overheidsbeleid dat het openbare leven van religieuze smetten wilde zuiveren. Kerstengel werd een politiek statement. In Nederland worden nu ook paaseieren en de paashaas politieke statements omdat ze verwijzen naar het Paasfeest. Want volgens sommigen staat het Paasfeest onder druk vanwege multiculturele toegeeflijkheid, zij zien erop toe dat een paasei een paasei heet en geen voorjaarslekkernij.

Men zit met zichzelf in de knoop. Wie ben ik: een consument, een Rotterdammer, een Turk, een Nederlander, iemand uit de Joods-Christelijke traditie of, om alles te omzeilen, een kosmopoliet? In het bijbelverhaal dat de oorsprong is van het Christelijke Paasfeest speelt bij mensen de vraag “wie ben ik” een rol. Zij maakten deel uit van een beweging om de figuur Jezus. Toen die gedood werd was het ook met de beweging afgelopen.

Pasen is een vreemde ruil: de dood van één betekent leven voor anderen en daarmee de geboorte van een nieuwe beweging. Het kenmerk van die beweging is dat de mens compleet ‘ontgoddelijkt’ wordt. God is mens geworden tot en met zijn sterfelijkheid. De mens kan ophouden zich als een god te gedragen, hij aanvaardt zichzelf zoals-ie is en een ander evenzo. Op het eerste gezicht een beperking, maar het is een bevrijding als je gezien wordt zoals je bent en voortaan zo kunt zijn.

Vrolijk Lentefeest gewenst!

“Gods plan met Rotterdam”

Logo Column BernardAfgelopen week waren we met zo’n honderd vrouwen en mannen uitgenodigd in het Maasgebouw op de Kop van Zuid. Op de 44ste verdieping, bijna op het dak, luisterden we naar een spreker die hardop nadacht over de vraag wat God voor plan heeft met Rotterdam.

In zo’n gezelschap realiseer ik me dat de meeste anderen beter weten dan ik wat Gods plan met de stad is. Ondanks dat is het interessant om te horen over wat er allemaal gebeurt: projecten met kinderen in Bospolder, migrantenkerken over de hele stad verspreid. Veel jonge mannen en vrouwen die de traditionele kerken allang voorbij zijn, in de vaste overtuiging dat God een plan met hen heeft.

Zij zijn beslist niet de laatste stuiptrekking van een Christelijk tijdperk, het maakt een vitale en zelfbewuste indruk. De bijeenkomst werd vervolgd door een maaltijd in de Koningskerk. Door mijn tafelgenoot werd ik gevraagd naar Gods plan met de Laurenskerk. Ik zei: opkomen voor wie hulp nodig heeft en hoop geven aan wie daar naar verlangt.

Niet zo vitaal misschien maar als er een plan van God is dan moet dat er iets mee te maken hebben.

Wieltjes

 

Van Luther weten we dat hij als jongeman worstelde met zijn idee wat God van hem vroeg, of zelfs eiste. Een flinke onweersbui in het open veld bracht hem er toe zich in te laten schrijven in een Augustijner klooster. Een hard leven als monnik volgde. En tijdens een verblijf op de Wartburg streed hij met de vraag hoe hij een rechtvaardige God zou kunnen krijgen. Dus niet zo’n boze God die loert op elke misstap van de menselijke sterveling. Wat een ontdekking als bij hem het licht doorbreekt dat die God van hem al lang rechtvaardig is, namelijk genade schenkend. Een boze God, die al ons falen bijhoudt met een opschrijfboekje, dat beeld lijkt ons in het bloed te zitten.

Dan kom je ’s morgens in de kerk. De mensen druppelen binnen. Bij ons kijken ze gelukkig niet zo ernstig als in veel andere kerken. Die boze God, die Luther eerst in zijn hoofd had, die kennen ze niet of hebben ze al lang achter zich gelaten. Tegen de tijd dat de dienst begint komen ook de gezinnen, met kinderen. Daar wordt de kerk gelijk heel anders door, vrolijker, lawaaieriger. De kinderen testen de ruimte met hun stem: hoor eens wat een galm!  Ze zetten het ook gelijk op een holletje, er is ook zo veel ruimte!

Eén meisje heeft zelfs wieltjes onder haar schoenen. Ze zoeft van de ene zuil naar de ander, laveert tussen altaar en bloemenvazen, tussen koorzangers en koffiedrinkers. Van een boze God, die mensen e stuipen op het lijf jaagt met onweer of het verpletterende gevoel dat we niet zouden deugen heeft zij nooit gehoord. Haar ouders hebben haar vast van een heel andere God verteld. Voor haar is de kerk ruimte. Als ze ooit nog eens ouderling zou worden, hoop ik maar dat ze die schoenen houdt. Dat houdt ons in beweging.

Bert Kuipers

Heimwee

Logo Column BernardDeze week werd in Brussel de brief bezorgd die het begin is van het Britse vertrek uit de EU. In een krant stond dat de Britten nooit in het reine zijn gekomen met het teloor gaan van de “British Empire.” EU-lid zijn is in hun ogen onverenigbaar met de status die ze aan hun land toekennen.

De Turken dromen van een nieuw Ottomaans rijk dat het Midden Oosten beheerst. Rusland wil weer de wereldmacht worden die het eens was. Hongarije leeft met de herinnering aan de tijd dat het land centrum van een keizerrijk was en worstelt met zijn rol in de EU. Frankrijk is in een crisis ernstiger dan een economische. In Duitsland speelt in dat opzicht het verleden geen rol, om duidelijke redenen.

Het lijkt alsof de 19e eeuw in de 21ste is teruggekeerd.

Nederland is voor dit soort sentimenten te klein en onze Gouden Eeuw is te ver weg. Maar wij koesteren de mythe dat onze nationale voetbalploeg de beste van de wereld was en eigenlijk hoort te zijn. Waarom Nederlanders dat denken is net zo’n groot raadsel als waarom de Engelsen, Turken, Russen en Hongaren zo over zichzelf denken.

Ook ons is niets menselijks vreemd.

De staat van Nederland

Logo Column BernardVeel mensen bij de bijeenkomst woensdag in de Nieuwe Poort met Eerste Kamerlid Sybe Schaap waren er niet. De inleiding van Schaap over zijn boek “Rechtsstaat in verval” was onthullend. Niet alleen de populisten zijn een bedreiging voor de Nederlandse democratie. Volgens Schaap is er meer aan de hand. Het meest tot de verbeelding sprekende voorbeeld was wat hij over de totstandkoming van wetten vertelde.

Een wet is het resultaat van een afweging die het algemeen belang beoogt. In een wet wordt vastgelegd wat de burgers van een land met elkaar hebben afgesproken. In Nederland worden wetten steeds vaker gemaakt om een politieke agenda uit te voeren, de uitkomst van het besluit van de Kamermeerderheid. Daarbij zijn politici geworden tot behartigers van het belang van een groep, niet meer vertegenwoordiger van het volk.

Het gevolg is dat de staat niet langer gezien wordt als het instituut dat burgers verbindt, meer als een instantie die nu eens in het belang van de een optreedt en dan weer in dat van een ander. “Vervreemding van de politiek” is opeens geen vage leus meer, maar het gevolg van de verwording van de staat in het toneel van tegenstrijdige belangen.

We werden er niet vrolijk van maar belangrijk was het wel, dacht ik. Waarom er niet meer dan twaalf mensen waren? Omdat er andere dingen in de stad aan de hand zijn? Omdat het politieke circus dat avond aan avond op de tv optreedt voldoende informatie geeft? Omdat mensen bedacht hadden dat ze dringend naar Barcelona tegen PSG moesten kijken omdat dat wel eens een spectaculaire voetbalwedstrijd kon worden? Of omdat (en die verklaring sluit het meest aan bij de inhoud van Schaaps boodschap) we ons in slaap gesust hebben met de gedachte dat de toestand wel eng is maar dat het waarschijnlijk toch nog goed komt. De meeste van de politici die ’s avonds in de piste hun kunstje vertonen zijn geen slechte, incapabele mensen. Daar gaat het niet om. Er is iets anders aan de hand, iets ernstigers wat zich ongemerkt aan het voltrekken is. En Wilders is daarvan niet de oorzaak, eerder een symptoom.

Nieuwe ramen

Leuvehaven met rechts onder de Zuiderkerk

Ramen

Zondag aanstaande worden de glasinlood ramen in het hoogkoor van de Laurenskerk onthuld. We maken er een feestelijk gebeuren van.

Op de een of andere manier moet ik steeds maar denken aan de nieuwe kerkramen voor de Zuiderkerk. Die kerk is nog slechts een herinnering. Hij ging ten onder bij het bombardement op 14 mei 1940. Een royale kerk, een centraal bouw in neogotische stijl gebouwd, gedekt met een pyramide dak met daarop een slanke lood gedekte toren. Een kerk met veel hoge vensters. Voor die vensters maakte de Rotterdamse kunstenaar Marius Richters glas in lood ramen. Van hem is werk bewaard in de Raadzaal van het Stadhuis. De kartons van de ramen zijn er ten dele nog van bewaard. De ramen kwamen tot stand dankzij de inspanningen van ds. Oberman, toen een heel actieve predikant in onze Hervormde Gemeente.

Ze waren net klaar, toen kwamen de vliegtuigen op die dinsdag de 14e mei. Kerk en ramen zijn verdwenen. Waar de kerk stond, is nu water, tussen Glashaven en Wijnhaven. Er is zelfs nergens een plaquette die aan de kerk herinnert. Kunstenaars zijn wel gewend dat hun werk niet eeuwig blijvend is. Bij Marius Richters moet het toch diepe voren hebben getrokken. Zo veel werk en dan ineens weg…. De bezetting moest trouwens nog beginnen…

Glas in lood ramen zijn kwetsbaar. In tijden van oorlog, bij bombardementen en beschietingen zijn dit soort ramen de eersten die getroffen worden. Door de luchtdruk worden ze gewoon uit de sponningen geschoten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in veel kerken in Europa uit voorzorg die ramen maar uitgenomen en ergens veilig opgeslagen. Bij de Zuiderkerk was die vooruitziende blik nog niet aan de orde.

Het plaatsen van ramen is daarmee een acte van geloof. Ze staan er voor de toekomst. En daar geloven we toch maar in.

Bert Kuipers