Ouderen in de Bron

Speciaal voor (oudere) mensen die in de binnenstad (Laurenskwartier) wonen organiseert het Laurenspastoraat een keer of zes per jaar een bijeenkomst in gebouw de Bron aan de Vondelweg op een maandagmiddag om half drie. Deze middag staat in het teken van ontmoeting en bezinning, er wordt uit de bijbel gelezen, een verhaal verteld, er zijn gedichten, er is koffie, thee…

Elk jaar maakt de groep, aangevuld met wie dat wil, een bustocht naar een lommerrijke plek in ons land, waarbij ook altijd een andere grote stadskerk wordt aangedaan.

Als u deel wilt nemen aan deze activiteiten kunt u zich opgeven bij Bert Kuipers 010-4129243 of  info@laurenspastoraat.nl