Vrijzinnig aan de Maas

Een aantal avonden in het jaar stellen we meer en minder vrijzinnige onderwerpen aan de orde, zo ook in dit najaar en komende voorjaar.
Er wordt elke avond een spreker uitgenodigd en de nadruk ligt op discussie.
Vrijzinnig aan de Maas is een gezamenlijk project van Maaskant Open Grenzen, de Doopsgezinden en de vrijzinnig protestanten van Rotterdam Zuid. Ook hebben de remonstranten zich dit jaar aangesloten.
4 maart: Prof. Ger Groot is schrijver en filosoof, docent cultuurfilosofie aan de Erasmus universiteit.
Hij laat zich regelmatig uit over de plaats van religie in de samenleving en stelt zich daarbij op als een buitenstaander, maar spant zich in om de mogelijke betekenis van religie te onderzoeken.
25 maart komt Fernando Enns, hoogleraar vredestheologie aan de VU te Amsterdam.
De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn in de Doopsgezinde kerk, Noordmolenwerf 1.
Informatie bij bernardvanverschuer@gmail.com