Kerkenraad Laurenspastoraat

Het Laurenspastoraat wordt bestuurd door een Kerkenraad. In dit gezamenlijke bestuur zitten ouderlingen, diakenen, een penningmeester en de predikant. De leden van de Kerkenraad zijn:

 • Ingeborg Absil, voorzitter, ouderling
 • Herman Amelink, ouderling
 • Rob Blanc, diaken
 • Cor van den Hoek, scriba, ouderling
 • Marco Hoogerbrugge, ouderling-kerkrentmeester
 • Chris van Houwelingen, penningmeester, ouderling-kerkrentmeester
 • Wim de Jong diaken
 • Mark Kramer, ouderling
 • Bert Kuipers, predikant
 • Paul van Mansum, diaken
 • Ineke Rook, ouderling rouw- en trouwdiensten
 • Coreline Schep, diaken
 • Louise Urlings, diaken
 •  Yvonne van der Wielen, diaken
 • Peter van Wijk, diaken