Werkgroep avondvieringen

De doelstellingen van de werkgroep avondvieringen zijn:
•organiseren, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van vesperdiensten en andere voorkomende gebedsdiensten;
•adviseren aan predikant en kerkenraad, gevraagd en ongevraagd, omtrent vraagstukken op liturgisch gebied;
•toerusting van de gemeente op liturgisch gebied.

De werkgroep bestaat uit zes tot acht personen en kan zichzelf aanvullen naar behoefte. De pastor maakt deel uit van werkgroep. Van de leden wordt verwacht dat zij over goede communicatieve vaardigheden beschikken en deskundig zijn op het gebied van liturgie en kerkmuziek of daarvoor interesse en feeling hebben. Uit de leden wordt een voorzitter en een secretaris gekozen. Naast de gewone leden kunnen er nog ondersteunende leden zijn voor praktische zaken. Zij nemen niet deel aan de vergaderingen, maar verrichten wel uitvoerende taken in de diensten.