U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Financiën

Maaskant Open Grenzen wordt geheel gefinancierd door haar leden en sympathisanten. Dit gebeurt op twee manieren.

De jaarlijkse Actie Kerkbalans vraagt van de leden een structurele bijdrage om onder meer het gebouw en de predikant te onderhouden. Dit gebeurt gezamenlijk met de andere wijkgemeenten binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, te weten Laurenspastoraat, Noorderlicht, Prinsekerk en De Samaritaan.

Daarnaast heeft Maaskant Open Grenzen een wijkkas, waaruit onder andere attenties voor gemeenteleden, het eigen kerkblad en onkosten van de Maascantorij betaald worden.

Voor beide doelen zijn giften meer dan welkom.

  • Voor Kerbalans: NL84.FVLB.0699.8440.96 ten name van College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rotterdam
  • Voor de wijkkas: NL76.INGB.0000.7665.04 ten name van Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam

Zowel de algemene kerkenraad als de wijkkerkenraad beschikken over een onafhankelijke kascommissie die de rechtmatigheid van de uitgaven controleert.