Kerkenraad Maaskant Open Grenzen

Maaskant Open Grenzen wordt geleid door de Kerkenraad, bestaand uit leden van de gemeente. De leden van de kerkenraad zijn:

De ouderlingen:
• Dia Aris-v.d. Riet
• Rinus van Es (ouderling-kerkrentmeester)
• Liesbeth van Heel
• Elisabeth de Jong-van der Kuip
• Christian Jongeneel (voorzitter)

De diakenen:
• Jan Felix
• Jeroen de Groot
• Dideri Mattijsen
• Carola Scholten (vice-voorzitter)

Penningmeester:
• dhr. Th. J.S. Boesten

Werkgroepen:
• werkgroep kringwerk: Carola Scholten
• commissie van ontvangst: Monica Baan