U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Midrasj kring

Kring Midrasj (rabbijnse midrasj en bijbelse gelijkenissen).

De Tora geldt in het Jodendom als onuitputtelijke bron voor studie. Het gaat hierbij niet om het verwerken van geleerde betogen of van verheven dogma’s, wel om richtlijnen voor het leven. De rabbijnse midrasj onderzoekt de tekst van de Schrift en interpreteert eigentijds in voorbeeldverhaal, gelijkenis of spreuk (masjal). Opvallend is daarin de verduidelijking met behulp van begrippen en situaties uit het dagelijks leven. Het leren heeft dan ook als doel altijd weer het doen.

Zo wordt de Eeuwige vergeleken met o.a. een vader, een dokter, een rechter, de eigenaar van een wijngaard; het verhaal eromheen is geconstrueerd uit dagelijkse menselijke ervaringen. De diepere laag behandelt per geval een facet van onze relatie met de Eeuwige zelf.

In seizoen 2017/2018 is het thema water en wijn besproken. Concreet en voor ieder duidelijk wat het is, wijn in dit geval iets eenduidiger – we drinken het en het geeft iets extra’s, iets feestelijks, al kan het (veel) drinken ook verkeerd uitpakken! Water heeft meer opties, we kennen de zee, de bronnen van water en regen, we gebruiken water om te reinigen en we drinken drinkwater. Al deze soorten water zijn van primair levensbelang, we kunnen niet zonder. Maar, water is ook wel ‘gewoner’; vandaar, gelukkig, het extra van de wijn! In de liturgie en de vieringen is overigens overduidelijk plaats voor beiden, aanvullend, op eigen waarde.

Uit de vele teksten waarin water en/of wijn een rol spelen:

– “een goede tijding uit een ver land is als koel water voor een dorstige ziel” (Spr. 25:25)

– “Toen zeiden de bomen tot de wijnstok: welaan, wees gij koning over ons! Maar de wijnstok zei tot hen: zou ik mijn most prijsgeven, die God en mensen vrolijk maakt, om te gaan zweven boven de bomen?”(Ri.9:12-13)

We zullen met elkaar teksten lezen uit bijbel en rabbijnse literatuur (talmoed en midrasj) en in open gesprek op zoek gaan naar betekenissen die er direct uitspringen en/of waarvoor wat dieper gegraven moet worden. Hoe werkt de associatieve en beeldende wijze van spreken van de rabbijnen en waar raakt het ons? Tenslotte, niet onbelangrijk, hoe kunnen deze oude teksten ons helpen met onze eigen vragen, zingeving en inspiratie? Alle bekende en nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom! Voor tekstmateriaal wordt gezorgd; wel graag bijbel meenemen.

Plaats: Kubus Laurenskerk.

Data: in principe de 1e woensdagochtend van de maand (vanaf oktober) van 10.30 – 12.30 uur.

Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (010-4525016, voor opgave en nadere informatie).

In september wordt de informatie voor het nieuwe seizoen hier gepubliceerd.