Cantatedienst

Elke derde zondag van de maand is er om 19.00u in de Laurenskerk een Cantatedienst. In deze vieringen verleent de Laurenscantorij en het Laurensorkest en meestal solisten medewerking, dit alles o.l.v. Wiecher Mandemaker. Er klinkt een Cantate van J.S. Bach en een bijpassende vocaal werk uit een andere tijd. Een korte overdenking en gemeentezang maken het tot een echte viering.