Evensong

Op de eerste zondag van de maand wordt een Evensong georganiseerd (met uitzondering van de zomermaanden). Laurenscantor Wiecher Mandemaker en Laurensorganist Hayo Boerema zorgen voor het gewenste professionele muzikale niveau.

De Evensong is een liturgische gestalte uit de Angelsaksische traditie. In elke kathedraal van de Church of England wordt een dergelijk getijdengebed gevierd, als ook in de Colleges in steden als Oxford en Cambridge. Deze vieringen gaan terug op de monastieke getijden die elke dag werden of worden gevierd. Met de dissolutie van de kloosters in Engeland bij de Reformatie werd de functie van getijdenzingen vastgehouden door de kathedralen.

Eigenlijk is de evensong een combinatie van Vespers en Completen. Er klinkt dan ook altijd zowel het Magninifcat (de Lofzang van Maria) als het Nunc Dimittis (de Lofzang van Simeon). De psalmen worden gezongen op een zgn. chant, dus cantillerend.

De taal van de evensong is vaak het Engels, we bevinden ons bij deze diensten dus even aan de andere kant van de Noordzee.