Dienst met vrijzinnig karakter

Op iedere eerste, derde en eventuele vijfde zondag van de maand is er een kerkdienst met een vrijzinnig karakter. Vier maal per jaar is er een avondmaalsviering. De Maascantorij en de Laurenscantorij verlenen geregeld hun medewerking aan de diensten.

Iedere zondag (met uitzondering van de zomerperiode) zijn er aparte kinderdiensten in een van de bijruimten van de kerk. Geregeld is er ook voor de kleinsten een crèche.

Na de dienst is meestal de Wereldwinkel geopend.

Deze diensten worden georganiseerd door Maaskant Open Grenzen.