Dienst van Schrift en Tafel

Elke tweede en vierde zondag van de maand is er een Dienst van Schrift en Tafel. Deze viering heeft een verzorgde liturgie met veel nadruk op kerkmuziek. In deze dienst verleent de Laurenscantorij meestal zijn medewerking, als deze afwezig is wordt er gezorgd voor een goed muzikaal alternatief. Brood en wijn gaan rond voor iedereen die zich welkom voelt in de dienst.

Voor de kinderen is er bij deze diensten oppas (0-4 jaar) en kindernevendienst (4-12 jaar).

Na afloop van de dienst is er koffie, kunnen er brieven voor Amnesty geschreven worden (4e zondag van de maand) en is de Wereldwinkel open.

Deze diensten worden georganiseerd door Laurenspastoraat/Laurenskwartier.