U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Tijd en Taal – een bijbelkring

Binnen het Laurenspastoraat bestaat sinds kort een Bijbelkring. Het is een wisselde groep gemeenteleden bereid is te duiken in de wereld van bijbel, traditie, verbeelding, spiritualiteit, met tijd voor taal en taal voor onze tijd. Daarom worden de bijeenkomsten ook aangeduid met de naam TIJD EN TAAL. De ervaringen van de deelnemers waren positief, zodat we plannen hebben in het najaar door te gaan met Tijd en Taal. De deelname is vrij, d.w.z. per keer kunnen gemeenteleden, vrienden en belangstellenden aanschuiven als ze belangstelling hebben voor het onderwerp of voor het Bijbelgedeelte dat wordt besproken. Enerzijds ligt het accent op het leerhuiskarakter van de bijeenkomst, anderzijds is er veel ruimte voor gesprek en altijd is respect voor elkaars mening het uitgangspunt.

In ons kerkblad Kerken in de Laurens en de digitale nieuwsbrief leest u waar en wanneer er weer tijd en plaats is voor TIJD EN TAAL. Meer informatie via: info@laurenspastoraat.nl.