U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Afbraak

Logo Column BernardIn Utrecht ging Bob Becking met pensioen. 25 Jaar heeft hij aan de universiteit gewerkt, hij was hoogleraar Oude Testament en later, na het opheffen van de Theologische Faculteit, onderzoeker van Semitische Talen. Voorafgaande aan het laatste college was er een symposium over de plaats van de theologie aan de Nederlandse Universiteiten. Theologie wordt in de wetenschappelijke wereld tegenwoordig gezien als een niet wetenschappelijk buitenbeentje, zoiets als wichelroede lopen.

Een van de sprekers kon zijn treurnis over de teloorgang van de theologie niet verbergen. Bij mij veroorzaakte zijn verhaal vooral ergernis. Want, dacht ik, hoe pijnlijk die teloorgang ook is, de noodzaak om te bedenken hoe het anders kan en moet zou ook een mogelijkheid kunnen zijn, een kans om te bedenken hoe het niet betwijfelde belang van godsdienst op een nieuwe manier gediend kan worden.

De rol van de Kerk verandert en er gaat inderdaad veel verloren.

Maar het zou kunnen zijn, en ik geloof dat oprecht, dat door alles wat verloren gaat de zaak waar het om gaat opnieuw in zicht kan komen.

Het is in de lange geschiedenis van de Kerk nooit anders geweest.