U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Anbi gegevens

De wijkgemeenten in de Laurenskerk maken deel uit van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. Zij dreven geheel op giften van leden en sympathisanten. Wilt u financieel bijdragen, dan kan dat via Actie Kerkbalans voor de grote gezamenlijke uitgaven (huur gebouwen, vergoeding predikanten, etc) of via de wijkkas voor specifieke wijkgerichte activiteiten. Meer informatie hierover op de betreffende pagina’s van Laurenspastoraat en van Maaskant Open Grenzen.

Alle uitgaven worden intern gecheckt door kascommissies en extern door een accountant. Giften zijn uiteraard aftrekbaar van de belasting. De formele Anbi-informatie (beleidsplan, begroting, jaarrekening, enzovoort) van de Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum is te vinden op een aparte site.