U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Aswoensdag viering 6 maart om 19:30 uur

Op woensdagavond 6 maart  is er om 19:30 uur de Aswoensdag viering.

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is vanouds een tijd waarin de catechumenen zich voorbereiden op hun doop in de Paasnacht. Al vroeg kwam daarbij ook het vasten als gebruik, om niet alleen met het hoofd en hart maar met heel je wezen je voor te bereiden op het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer als Gods bevrijdend werk in ons leven. De dood heeft nooit het laatste woord, liefde kan niet gevangen gehouden worden achter een steen. In Christus mogen we opstaan in nieuw leven, Hem volgend naar het koninkrijk dat komen gaat.

Van Aswoensdag tot Pasen telt 46 dagen. Waarom noemen we het dan de 40-dagentijd? Deze periode telt zes zondagen; en op zondag wordt er niet gevast. De zondag is immers de dag van Christus’ verrijzenis en daarmee altijd een feestdag.

Zoek de HEER en leef.’ Zo begint de Profetenlezing Amos 5:6-15. En dat is misschien wel kernachtig voor de weg die we in de Veertigdagentijd gaan naar het feest van de Opstanding van onze Heer. De lezing uit het heilig Evangelie is Matteüs 6:1-6,16-21. Hierin worden we opgeroepen onze godsdienstige praktijken vooral niet naar de maat van de wereld te verrichten, zoals bidden opdat iedereen je ziet en je prijst om de volzinnen die je uitspreekt, of vasten met een somber gezicht, opdat iedereen zich verwondert over je grote overgave. ‘Zoek de HEER en leef.’

In deze dienst ontvangen we het askruisje van het as van de palmtakjes (buxus) die vorig jaar met Palmpasen zijn uitgereikt. Toen klonken woorden van menselijke dubbelheid: ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem’. En nu, bij de oplegging van de as, klinkt Jezus’ eigen woord: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’ (Marcus 1;15b)