U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Artikelen van Jan Willem Buijs

Op 14 mei gedenken we het bombardement op Rotterdam. Om 12:00 uur is de Gedachtenisviering in de Laurenskerk, met daarin het Coventry gebed voor Vrede en Verzoening. Spreker is: Bas van den Berg, theoloog.

 

Uitnodiging voor twee meedenk-avonden. Wat doe je zo al op als je bijna 22 jaar in een Monumentale Stadskerk werkt. Wat kom je tegen, en wat probeer je te doen. Wat is het effect van het gebouw op de mensen die er komen, als bezoekers, als kerkganger. Daar schrijft Bert Kuipers een reeks verhalen over, die we hopen te bundelen, een aardigheid voor bij zijn afscheid eind van deze zomer.

Welke thema’s? De taal die we in de kerk gebruiken, de rituelen, de liturgie. Wat was het effect van het bombardement op ons denken en doen en wat van de Wederopbouw? Wat moet je toch met bidden voor verzoening, hoe roze is onze kerk, en stel je voor, dat we weer kanunniken zouden invoeren… wat moet onze kerk met de stad, en met de islam….stof genoeg.

De verhalen zijn bijna klaar. Heb je zin om mee te lezen, mee te denken, kom dan op het leerhuis Tijd en Taal. Aanstaande dinsdag, 10 april 2018 20.00u in ons bureau Grote Kerkplein 101. Volgende avond is op 1 mei.

Tevoren de tekst lezen? Dat kan, stuur een mailtje (bert@laurenspastoraat.nl) , dan krijg je het in je brieven bus.

De Trooster heet het nieuwe boek van Esther Gerritsen, bekend van romans als Superduif en Roxy, en het boekenweekgeschenk 2016 Broer. De hoofdpersoon is Jacob, conciërge bij een klooster waar ook buitenstaanders komen om zich te bezinnen. Het is de periode in de aanloop naar Pasen. Een van de kortstondige gasten, een afgetreden minister, zoekt Jacobs vriendschap. Die ziet zich daardoor voor de ongewenste opdracht geplaatst om het geloof uit te leggen en zich daardoor ook intensiever af te vragen wat het voor hemzelf betekent.

‘De Trooster leest als een boek waar het zonlicht invalt.’ – de Volkskrant

In een interview in Trouw ter gelegenheid van de verschijning van De Trooster zei Gerritsen: “Vroeger was ik gewoon een katholiek meisje. Gedoopt, eerste communie, vormsel: alles erop en er aan. Later heb ik me er erg vanafgekeerd, maar het heeft me nooit helemaal losgelaten. Het is dus niet zo dat ik dacht: laat ik me voor ‘De Trooster’ eensin die malle gelovigen gaan verdiepen. Vrienden en bekenden zullen er niet van opkijken dat ik een boek heb geschrevenwaarin de lijdensweg van Christus zo’n grote rol speelt. Zo van: wat heeft ze dit keer bedacht om niet gek te worden? Ik ben eerder bang voor de reacties van échte gelovigen die zullen zeggen: ‘Hee, Esther Gerritsen, ga jij nou ineens goede sier maken met onze God?”

Leden van Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen kunnen haar zelf aan de tand voelen op 24 april, als Gerritsen naar Rotterdam komt (acht uur ’s avond in Worm aan de Boomgaardstraat). Ze wordt dan geïnterviewd door schrijver Ernest van der Kwast. Ook het publiek mag vragen stellen. Na afloop signeert ze haar werk.

Kerkgangers kunnen een kaartje met 2,50 euro korting kopen door op de website www.boekenmeester.nl te kiezen voor “Rotterdamsch Leeskabinet”. Ondergetekende staat als organisator van het evenement bij de deur kaartjes te scheuren en hoopt alle kerkgangers te herkennen.

Christian Jongeneel

Boek & Meester met Esther Gerritsen
Dinsdag 24 april 20.00-21.30 uur
Worm, Boomgaardstraat 71 (hoek Witte de Withstraat)

Zondag 8 april is het Beloken Pasen. Tevens is er de Marathon van Rotterdam, gezien het mooie weer zal het best wel druk worden. De binnenstad is dan moeilijk bereikbaar per auto. De kerk kan het best lopend, fietsend of per metro (station Blaak) bereikt worden. Per auto is de kerk bereikbaar via het noorden van de stad, Goudsesingel en omgeving. Door de drukte, vooral tijdens de hoofddienst, moet u wellicht wel wat verder lopen dan gebruikelijk.

Op vrijdag 2 maart is er om 12.00 uur in de Dagkerk van Het Steiger een viering in het kader van de Wereldgebedsdag. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit Suriname. Het thema is: En God zag dat het GOED was….

Hierin is opgenomen het gebed voor Vrede en Verzoening zoals dat iedere vrijdag in de Laurenskerk en op tal van andere plaatsen in de wereld gehouden wordt. Dit gebed van 12:30 in de Laurenskerk gaat dus niet door op 2 maart.

Op weg naar Pasen 2018 in de Laurenskerk

Woensdag, 14 februari, is er om 19:00 uur de Aswoensdag viering om het begin te markeren van de 40-dagen tijd als voorbereiding op het Paasfeest. In de komende tijd zijn er meerdere diensten in de Laurenskerk, elk met hun eigen karakter. Voor details zie de informatie onder “Vieringen”.

Palmpasen, 24 – 25 maart

Op zaterdagmiddag 24 maart, 16:00 uur, is er een kindervesper (Palmwijdingsvesper). Op zondag 25 maart wordt de Matthäus Passion in twee delen uitgevoerd (om 10:30 en 13:30 uur). Zondagavond, 19:00 uur, is er een dienst van Schrift en Tafel.

Stille Week, 26 – 31 maart

In de stille week is er elke avond om 19:30 uur een dienst: maandag 26 maart een Passieviering, dinsdag 27 maart een Avondgebed en woensdag 28 maart een Gregoriaanse viering. Op Witte Donderdag, 29 maart, zijn er twee diensten: om 19:30 uur is er een Schrift en Tafelviering van Maaskant/Open Grenzen, waarin het eerste deel van “The Crucifixation” van John Stainer wordt uitgevoerd; om 21:30 uur is er een Schrift en Tafelviering van het Laurenspastoraat. Ook op Goede Vrijdag, 30 maart, zijn er twee diensten: om 15:00 uur is er een Kruisweg, langs de kruiswegstaties in de kerk en om 19:30 uur is er een Avondwake. Op Stille Zaterdag, 31 maart, is er om 12:30 uur een Grafwake.

Pasen, 31 maart – 1 april

Zaterdagavond, 31 maart, begint om 22:30 uur de Paasnachtdienst, een dienst van Schrift en Tafel. Op Paaszondag, 1 april, is er om 10:30 uur een gezamenlijke Paasviering van Maaskant/Open Grenzen en het Laurenspastoraat. Tot slot is er op Paaszondag om 19:00 uur een Evensong.