U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Artikelen van Redactie Site

Op 27 juli 2021 hebben we weer een mooie Alledagkerkdienst in het vooruitzicht.
Op die dag is ds. Bert Kuipers de voorganger en zal er medewerking worden verleend door organist Jan Teeuw en panfluitiste Aniek van Dam-van Oosterom. Uit ervaring weten we inmiddels dat deze samenwerking zorgt voor een sfeervolle dienst.
U bent allen van harte welkom om op 27 juli a.s., 12.15 uur, samen te luisteren naar de verkondiging van God’s Woord, samen te bidden en te zingen en samen te luisteren naar mooie, aansprekende muziek.
 Nieuws uit de Alledagkerk.
We zijn 8 juni j.l. begonnen om het samen zingen weer op te pakken. In eerste instantie het slotlied en het antwoord op de Voorbeden.
Dat samen zingen klonk als vertrouwd, maar ook als iets dat bij een kerkdienst hoort. We hebben dan ook besloten om ook het eerste gezang dat op de liturgie staat samen te zingen.
We nodigen u uit om samen te bidden, te luisteren naar de verkondiging van God’s Woord én samen te zingen in de Alledagkerk. U bent iedere dinsdag om 12.15 uur van harte welkom.
Tot dinsdag, 12.15 uur, in de Alledagkerk.
In de Alledagkerk van 8 juni j.l. hebben we het samen zingen weer opgepakt.
Samen zingen ter ere van God is immers een belangrijk onderdeel van onze eredienst.
We zijn begonnen met het samen zingen van gezang 908, vers 1 en 2 “Ik heb lief, mijn beminde”. In zijn preek stond ds. René van Loon stil bij het Thema “Liefde in de Kerk !?!”. We werden muzikaal bijgestaan door organiste mw. Thea Verhagen en sopraan mw. Ann Chadwick. U kunt de preek terug vinden in de Zondagsbrief van deze week.
In ieder geval zullen we in de Alledagkerk de komende tijd verder gaan met het samen zingen van het slotlied en om het antwoord op de Voorbeden samen te zingen. (“Heer, onze Heer, wij bidden U verhoor ons”).
We nodigen u allen van harte uit om in de Alledagkerk samen met ons te bidden en te zingen !
Op 15 juni 2021 is ds. Helene Perfors de voorganger en is dhr. Wouter Blacquiere de organist. We beginnen zoals gebruikelijk om 12.15 uur.
Graag tot ziens in de Alledagkerk !”.

Op vrijdag 14 mei a.s. is er in de Laurenskerk een interreligieuze herdenkingsbijeenkomst van 12.00 – 12.45 uur ter gedachtenis aan het bombardement op Rotterdam.  De bijeenkomst is vanwege de corona-maatregelen besloten. Men kan de livestream volgen op het YouTube-kanaal van Kerken in de Laurens. De link is: https://youtu.be/yZsJqNAt_Ws

Voorgangers en vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen geven de bijeenkomst vorm met een gebed, een gedicht of een lied. Tijdens deze bijdragen zullen enkele kinderen de 900 kaarsjes aansteken ter gedachtenis aan de dodelijke slachtoffers van 14 mei 1940. Gezamenlijk wordt de geschiedenis van Rotterdam herdacht om ook gezamenlijk de toekomst vorm te geven.

De liturgische leiding is in handen van ds Harold Schorren van de Laurenskerk. Organist Hayo Boerema en tenor Gijsbert Westland verzorgen de muziek.

Op 14 mei 1940 werden grote delen van de stad door bommen en brand verwoest en vele honderden inwoners (tussen de 650 en 900) lieten het leven. Jaarlijks wordt dit met tal van activiteiten herdacht, zoals de kranslegging bij het monument van Zadkine en de Hoflandlezing. Het volledige programma is te vinden op www.brandgrens.nl

Kranslegging door kinderen
Na de bijeenkomst in de Laurenskerk zullen kinderen van de Waalse School een krans leggen bij het monument op de begraafplaats Crooswijk. Ook deze bijeenkomst is helaas besloten.

De kerkenraden van de Kerken in de Laurens hebben besloten om voortaan weer 30 mensen exclusief personeel toe te laten bij de eredienst in de Laurenskerk. Dit is conform de bestaande regels. Bij het begin van de tweede golf eerder dit jaar was besloten strenger te zijn dan de regels en het te houden op 30 mensen inclusief personeel.

Concreet zijn dit de besluiten:

  • Vanaf 9 mei worden 30 kerkgangers toegelaten, conform PKN-protocol. Alle normale maatregelen blijven van kracht: vooraf inschrijven, mondkapjes bij beweging in de kerk, afstand houden, thuis blijven bij klachten, enzovoort.
  • De 30 kerkgangers zijn exclusief personeel, wat in kerkelijk verband betekent: voorgangers, musici, ambtsdragers, lectoren, collectanten, technici live stream en commissie van ontvangst.
  • Zo lang niet precies duidelijk is in hoeverre vaccinatie leidt tot verminderde besmettelijkheid, nemen we dit niet mee in onze afwegingen.
  • We maken geen gebruik van de mogelijkheid om meer mensen toe te laten in grote gebouwen. Diensten vinden vooralsnog plaats in het koor.
Op dinsdag 18 mei gaan we vanuit de Alledagkerk op weg naar Pinksteren.
Voorganger is ds. Bert Kuipers. De dienst zal een extra sfeervol accent krijgen door de muzikale medewerking van organiste mw. Thea Verhagen en sopraan mw. Anne Chadwick. U bent van harte welkom in de Alledagkerk die, zoals altijd, om 12.15 uur begint.
Voor deze dienst hoeft u zich niet aan te melden. Wij verzoeken u een mondkapje te dragen bij binnenkomen en verlaten van de kerk. Als u zit hoeft u geen mondkapje te dragen.