U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Artikelen van Redactie Site

Het is weer Vier de zondag.

Hartelijk welkom bij de koffielunch gelijk na de hoofddienst, om ca. 12:00 uur.

Thema van zondag 22 januari is: Leven in Rotterdam als ‘ongedocumenteerde’.

Sprekers: de heer Connie van den Broek van het Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt, en de heer Ishmail Kamara die zijn eigen verhaal als asielzoeker met ons deelt.

Wilt u het Steunpunt financieel steunen of verdere informatie, raadpleeg dan https://stichtingros.nl

De kinderen hebben tijdens lezing en gesprek hun eigen activiteit.

Zondag, 27 november, blijven de deuren van de kerk weer tot 14 uur open om, in ontmoeting en gesprek, te vieren dat we een gemeente zijn: Vier de zondag!
We dekken de tafels voor een koffielunch, aansluitend aan de hoofddienst van 10.30 uur. Ook voor de kinderen zijn er lekkere hapjes.

Op deze 27e november hebben we een bijzondere spreker. We ontvangen dan namelijk Arjan Erkel. Hij heeft door zijn werk en door persoonlijke ervaring veel kennis over schendingen van mensenrechten. In het kader van de internationale ‘Dag van de mensenrechten’, komt Arjan spreken over ‘Vrijheid van denken en doen’. Daarna gaat hij met ons in gesprek. Wat speelt er op het gebied van mensenrechtenschendingen? Wat kunnen we er als individu tegen doen? Hebben we als kerk een speciale verantwoordelijkheid?

De lezing van Arjan begint om 12.45 uur.
De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit.

Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!Vier

We ontmoeten elkaar voor gezelligheid, een praatje. Iedere keer is er een korte bijdrage van muziek, beelden of een verhaal. Voor wie wil, is er ter afsluiting een kleine lunch. De bijeenkomst wordt gehouden in Gebouw de Heuvel, Grotekerkplein 5 van 10:00 – 12:00 uur.

Op dinsdag 8 november is onze gast Ivo de Jong, vrijzinnig voorganger in Rotterdam, Schiedam, Woubrugge en Brielle en namens de Vrijzinnigen Nederland lid van de Raad van Kerken in Nederland. Vanuit die hoedanigheid nam hij deel aan de 11e Algemene vergadering van de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe (Duitsland) en op 8 november vertelt hij hierover.

De Wereldraad van Kerken werd in 1948 opgericht te Amsterdam en nu, drie generaties later, keren de kerken samen voor tien dagen terug naar Europa. Er hebben zich 4000 deelnemers voor deze conferentie ingeschreven, waarvan 30 uit Nederland. Ivo zal de inspiratie, die hij daar opdeed met ons delen.

(let op: normaal kunt u na het koffie-café deelnemen aan de Alledagkerk dienst, maar niet op deze dinsdag, want de Laurenskerk is gesloten.)

Op zondag 30 oktober, vanaf 16:30 tot 18:00 uur houden we weer een Kaarsjesavond in de Laurenskerk.

Stadsgenoten wordt de mogelijkheid geboden om een kaarsje aan te steken om zo een overleden geliefde, een vriend, een stadsgenoot te herdenken. In de kerk is er daarnaast de mogelijkheid te genieten van muziek, wat te lezen, thee te drinken.

Vier de zondag, met Clara en Sjaak Sies

Ook in het nieuwe seizoen blijven op de vierde zondag van de maand de deuren van de kerk tot 14 uur open om, in ontmoeting en gesprek, te vieren dat we een gemeente zijn: Vier de zondag!

Waar kan een gesprek beter plaatsvinden dan aan tafel? Aanstaande zondag, 23 oktober, dekken we weer de tafels voor een koffielunch, aansluitend aan de hoofddienst van 10.30 uur. Voor de kinderen zijn er extra lekkere hapjes.

Deze dag is het thema ‘Van kruimels en brood’. We ontvangen Clara en Sjaak Sies, de oprichters van de Voedselbank. Zij vertellen over hun inspiratie om onvermoeid aandacht te vragen voor armoede en ongelijkheid, en over initiatieven om armoede in Rotterdam te bestrijdenEr is alle ruimte om met hen in gesprek te gaan. Ook gaan we met elkaar in gesprek: wat vinden we ervan dat er een voedselbank is? Wat is onze eigen inspiratie en roeping als het gaat om armoede en ongelijkheid? Laten we ons nog raken? Hoe kunnen wij als individu en als gemeente een concrete bijdrage leveren aan het tegengaan van de ongelijkheid en armoede in onze stad?
De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit.
Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!

 

Sinds 1955 is er binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum een (thans 0,5 fte) predikantsplaats die de zorg voor een betrekkelijk kleine wijk combineert met die voor vrijzinnig hervormden in en rond Rotterdam Centrum: Maaskant Open Grenzen. Deze predikantsplaats is per 1 mei jl. vacant, volgend op het emeritaat van ds. Bernard van Verschuer.

Voor de predikant Maaskant Open Grenzen is een formele profielschets opgesteld.

Maaskant Open Grenzen heeft de Laurenskerk als thuisbasis, een gebouw dat voor veel Rotterdammers een bijzondere betekenis heeft als symbool van de wederopbouw van de verwoeste stad. We werken er samen met de wijkgemeente Laurenspastoraat onder de noemer Kerken in de Laurens. Er is een gezamenlijk beleidsplan, kerkblad en jaarprogramma; er is gastvrijheid over en weer. De diensten van beide wijkgemeenten kennen een eigen karakter. Muziek heeft een belangrijke plaats, zowel in de diensten als tijdens concerten die in de Laurenskerk plaatsvinden als onderdeel van het culturele en maatschappelijke programma dat wordt verzorgd door Stichting Laurenskerk. Maaskant Open Grenzen heeft een kleine cantorij, die periodiek de gemeentezang ondersteunt.

Van oudsher is er een speciale band met de Pauluskerk, het Stadsklooster en er wordt ook geparticipeerd in andere diaconale initiatieven, o.a. in het kader van Samen010.

Spreekt het beeld, dat uit de profielschets en deze context naar voren komt, je aan, dan komen we als Beroepingscommissie MKOG graag met je in contact.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wolter Pot, voorzitter van de Beroepingscommissie, 06-15439648 of wolter.pot@gmail.com, of met Liesbeth van Heel, secretaris, 06-21865074 of liesbeth@v-heel.nl. Als je wilt solliciteren, dan ontvangen we graag voor 1 oktober a.s. je brief met motivatie en CV op het volgende adres: Beroepingscommissie MKOG, p/a Provenierssingel 35a, 3033 EG Rotterdam of per mail via liesbeth@v-heel.nl. We streven ernaar twee weken na de sluitingsdatum de eerste kennismaking te laten plaatsvinden.