U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Artikelen van Redactie Site

We wensen u allen alsnog een goed, gezond en gezegend 2022.
Natuurlijk hadden we u graag verteld dat we met veel enthousiasme weer gaan beginnen met iedere dinsdag, 12.15 uur, een Alledagkerk.
Helaas is de realiteit dat we tot en met 25 januari 2022 nog niet kunnen beginnen.
Zoals de kaarten nu liggen hopen we van harte u op -1 februari 2022, 12.15 uur, weer te mogen begroeten tijdens de Alledagkerk in ons aller Laurenskerk.
In ieder geval zeggen wij voor nu “Graag tot ziens !”.

De Stichting Grote of Laurenskerk, Laurens Vocaal, Citypastor ds. Harold Schorren namens de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, Laurenskerk organist Hayo Boerema en de voorzitter van het bestuur van Vereniging Vrienden Laurenskerk wensen u  een muzikaal en inspirerend 2022!

De kerkdiensten van zondagochtend 19 december om negen uur en half elf gaan door met extra restricties voor aanwezigen. De cantatedienst van half vier ’s middags gaat alleen online door.

Naast collectebonnen en contant geld is er sinds kort een derde mogelijkheid om mee te doen aan de collecte: via een app. Zo wordt het mogelijk om ook thuis uw gift te geven. Hieronder leggen we uit hoe dat werkt. Voor het elektronisch collecteren werken we samen met GIVT. Om hiervan gebruik te maken volgt u deze stappen op uw mobiele telefoon.

  1. Ga naar de appstore op uw telefoon en zoek GIVT. Download de app en start hem.
  2. Op het welkom scherm vult uw emailadres in en maakt een wachtwoord aan.
  3. Daarna maakt u een account aan bij GIVT door naam, adres en woonplaats en IBAN in te vullen en akkoord te verklaren met de machtiging.
  4. Als u hierdoor heen bent kunt u meteen geld overmaken.
  5. De eerste vraag is hoeveel u wilt geven. Vervolgens verschijnt een mogelijkheid hoe u wilt geven: QR-code, of via de lijst van kerken. Iedere gemeente heeft een eigen QR-code, die we binnenkort op de liturgie zullen gaan zetten.
  6. Als u in het zoekscherm de naam van de gemeente invult komt de gemeentenaam tevoorschijn en kunt u aangeven of u wilt geven voor collecte 1, collecte 2 of collecte 3.

Lees verder Digitaal collecteren

Vanwege de verwachte aanloop moeten kerkgangers zich vooraf aanmelden voor de dienst op Kerstochtend, 25 december om 10.30 uur. U doet dit door uiterlijk 24 december om 10 uur een mail te sturen naar: kerkenindelaurens@gmail.com.

Vanwege de strenge lockdown, laten we slechts een zeer beperkt aantal mensen toe. Alleen wanneer u een bevestigingsmail hebt gekregen, kunt u de dienst bijwonen.

Een bezoek aan de Laurenskerk op kerstochtend is verantwoord als iedereen zich aan de regels houdt:

• Blijf thuis bij klachten
• Kom op tijd, zodat geen opstopping bij de deur ontstaat
• Draag bij binnenkomst en vertrek een mondkapje
• Ga direct naar een zitplaats. Daar mag het mondkapje af
• Houd steeds anderhalve meter afstand
• Wacht na afloop van de dienst op een aanwijzing dat uw rij mag vertrekken

Er kan helaas na afloop geen gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten. We brengen elkaar vanaf onze zitplaats een kerstgroet.

Voor degenen die niet in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn bij de dienst, zal er een livestream beschikbaar zijn via YouTube.

Op dinsdag 30 november om 12:15 uur is de Adventsviering in de Alledagkerk. Deze viering duurt tot 12:40 uur.

Voorganger is mw. Joke van Rosmalen en organist dhr. Jan Teeuw. Verder zal mw. Henske Bakker, panfluitiste, haar medewerking verlenen.

U bent allen van harte uitgenodigd om het begin van Advent te vieren in de Alledagkerk.

Graag thuisblijven bij klachten en 1,5 m afstand houden. Bij binnenkomst en verlaten van de kerk verzoeken wij u een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst kan dit af.