U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Resultaten voor de auteur Redactie Site

Tijdens de Passieviering op maandagavond 15 april, aanvang 19:30 wordt het ‘Stabat Mater’ van Pergolesi (1710 – 1736) ten gehore gebracht door studenten van Codarts.

Voorganger in deze Passieviering is ds. Harold Schorren.

Met medewerking van Codarts Kamerkoor en Ensemble o.l.v. Wiecher Mandemaker.

Solisten: Karin Deddens, sopraan en Elisa De Toffel, alt.

Organist: Hayo Boerema.

Ter gelegenheid van het naderende Paasfeest zal op 16 april 2019 ds. Jan Manni voorgaan in de Alledagkerk. Organist is dan dhr. Jan Teeuw. Medewerking wordt verleend door mw. Aniek van Oosterom, panfluitiste. U bent allen van harte uitgenodigd om deze extra feestelijke Alledagkerkdienst bij te wonen. Aanvang: 12:15 uur.

Op zondagavond 12 mei aanstaande wordt in de Laurenskerk de jaarlijkse Sjoa-dienst gehouden. De dienst begint om 19.00 uur.

Deze dienst vindt plaats rondom de wereldwijde herdenking van de vernietiging van de Joden in de tweede wereldoorlog. Tijdens de dienst gedenken we dat vele joden uit Rotterdam zijn weggevoerd en zijn vermoord. Én we gedenken de slachtoffers van huidige conflicten in de wereld.

Aan de dienst werken ook kinderen mee van een Rotterdamse basisschool. Zij onderzoeken in hun klas de geschiedenis van een Joods kind dat in uit Rotterdam is weggevoerd en niet meer is terug gekomen. Alle namen van de weggevoerde kinderen zijn gegraveerd in het Kindermonument aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid.

Al meer dan vijfendertig jaar wordt in Rotterdam, in de Laurenskerk, jaarlijks een Sjoa herdenkingsdienst gehouden. De diensten worden georganiseerd door het “Sjo’a beraad”, een groep die bestaat uit betrokken leken en predikanten en leden van de Joodse gemeenschap, ooit gestart vanuit een verbinding van de Raad van kerken in Rotterdam met de Joodse gemeenschap in Rotterdam . Het initiatief werd daartoe genomen door ds. Huib van der Steen.

Op zondag 31 maart om 15:00 vindt in de Laurenskerk de Verbintenisdienst plaats van ds. Harold Schorren als nieuwe predikant van de wijkgemeente Laurenspastoraat en als citypastor van Rotterdam.

Voorgangers in deze dienst zullen zijn: ds. Bernard van Verschuer en ds. Harold Schorren.

Organist: Hayo Boerema.

Muzikale ondersteuning door: de Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker.

Aansluitend is er een receptie, waarin kennis gemaakt kan worden met de nieuwe Laurenspastor en zijn echtgenoot.

Op woensdagavond 6 maart  is er om 19:30 uur de Aswoensdag viering.

Op Aswoensdag begint de veertigdagentijd. De veertigdagentijd is vanouds een tijd waarin de catechumenen zich voorbereiden op hun doop in de Paasnacht. Al vroeg kwam daarbij ook het vasten als gebruik, om niet alleen met het hoofd en hart maar met heel je wezen je voor te bereiden op het lijden, sterven en de opstanding van onze Heer als Gods bevrijdend werk in ons leven. De dood heeft nooit het laatste woord, liefde kan niet gevangen gehouden worden achter een steen. In Christus mogen we opstaan in nieuw leven, Hem volgend naar het koninkrijk dat komen gaat.

Van Aswoensdag tot Pasen telt 46 dagen. Waarom noemen we het dan de 40-dagentijd? Deze periode telt zes zondagen; en op zondag wordt er niet gevast. De zondag is immers de dag van Christus’ verrijzenis en daarmee altijd een feestdag.

Zoek de HEER en leef.’ Zo begint de Profetenlezing Amos 5:6-15. En dat is misschien wel kernachtig voor de weg die we in de Veertigdagentijd gaan naar het feest van de Opstanding van onze Heer. De lezing uit het heilig Evangelie is Matteüs 6:1-6,16-21. Hierin worden we opgeroepen onze godsdienstige praktijken vooral niet naar de maat van de wereld te verrichten, zoals bidden opdat iedereen je ziet en je prijst om de volzinnen die je uitspreekt, of vasten met een somber gezicht, opdat iedereen zich verwondert over je grote overgave. ‘Zoek de HEER en leef.’

In deze dienst ontvangen we het askruisje van het as van de palmtakjes (buxus) die vorig jaar met Palmpasen zijn uitgereikt. Toen klonken woorden van menselijke dubbelheid: ‘Heden hosanna, morgen kruisigt Hem’. En nu, bij de oplegging van de as, klinkt Jezus’ eigen woord: ‘Bekeert u en gelooft het Evangelie’ (Marcus 1;15b)