U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Bloemengroep Laurenspastoraat

De bloemengroep van het Laurenspastoraat wordt gevormd door een aantal leden die bij toerbeurt in de hoofddienst van het Laurenspastoraat een bloemenarrangement verzorgen naast de avondmaalstafel, al dan niet liturgisch geschikt, en daarnaast een boeket op de avondmaalstafel dat na de dienst naar een gemeentelid wordt gebracht.

De kleur van de bloemen wordt bepaald door de kleuren van het kerkelijk jaar en twee keer per jaar komt de groep bij elkaar om ervaringen en ideeën te delen.

Bij de paas- en kerstdiensten wordt er samengewerkt met Maaskant Open Grenzen en in onderling overleg besproken hoe de schikkingen er uit komen te zien.

Wilt u meer informatie of meedoen, want wij kunnen wel versterking gebruiken

onze contactpersoon is Sabien Kooyman en zij is te bereiken op haar mailadres:  Kooym106@planet.nl