U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Consumentenvertrouwen

Als in de voormalige DDR bananen te koop waren dan stonden mensen tot buiten de winkel in de rij om er wat te bemachtigen. De economie was ‘aanbod gestuurd’ in tegenstelling tot ons economisch model waarin het aanbod in de regel zo groot is als de consument wil kopen.

In het nieuws was het bericht over het gedaalde consumentenvertrouwen, wat de economen hoofdbrekens bezorgt omdat ze twee tegenstrijdige trends tegelijk waarnemen: dalend consumentenvertrouwen en stijgende uitgaven aan luxe- en gebruiksgoederen.

Uit de bijbel is het verhaal van Jozef in Egypte. De farao heeft gedroomd over zeven vette en zeven magere koeien en zeven dikke korenaren en zeven magere. Jozef legt voor de farao de droom uit: na jaren van voorspoed zal een tijd van krapte en hongersnood volgen.

Wie nu een nieuwe auto of een bankstel koopt weet meer of minder bewust dat het niet altijd zal doorgaan. Dat zou je een vorm van “oerkennis” kunnen noemen, die tenminste sinds de tijd van Jozef en de farao in het collectieve mensengeheugenis is opgeslagen.

Het gaat in de kern niet om de spullen en de rekenmodellen die daarmee samenhangen. Het gaat om wat zich in ’s mensen geest afspeelt.