U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

De woestijn in

In de bijbel (Oude Testament) staan regels en geboden en ook de daarbij horende straffen. Een van die straffen was dat de beschuldigde uit de gemeenschap verbannen werd om in de woestijn alleen en ellendig een einde te vinden. Van de meeste geboden weet bijna niemand meer, maar van het uit de gemeenschap gestoten worden des te beter. Het is van alle tijden en van alle gemeenschappen: families, kerken, clubs, vrienden en what’s app groepen.

Sywert van Lienden, die met zijn Stichting Hulptroepen Alliantie mondkapjes leverde zonder winstoogmerk (zoals vandaag nog op de website van de stichting staat), maar wel 10 miljoen euro in zijn zak stak, wordt nu uit de gemeenschap verbannen. Mij interesseert de vraag of hij, slimme man toch, daarmee gerekend heeft: op een dag komt het uit en dan moet hij de woestijn in, mét het geld.

Nog meer interesseert me de wellust en de razernij waarmee de samenleving iemand uit haar midden stoot. Groter vermaak dan het zien vallen van publieke figuren lijkt er niet te zijn. Straffen zeggen meestal meer over de gemeenschap die ze oplegt dan over de dader en de daad.

Ook daarvoor kun je in de bijbel terecht.