U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Vier de Zondag

Datum: 27/11/2022
Tijd: 12:00 - 14:00


Door de geografische spreiding van onze gemeente komen we elkaar door de week niet makkelijk tegen. De ontmoeting na de kerkdienst is daarom waardevol en belangrijk voor het gemeentezijn. We hebben die mogelijkheid lang moeten missen, maar nu de coronamaatregelen zijn opgeheven, kunnen we elkaar eindelijk weer vrijuit ontmoeten.

De koffietijd blijkt vaak te kort om tot een goede ontmoeting of een inhoudelijk gesprek te komen. Het Laurenspastoraat houdt daarom vanaf nu op de vierde zondag van de maand de deuren van de kerk tot 14 uur open. Na de dienst is er, onder het motto ‘Vier de zondag’, op deze vierde zondag een gezamenlijke lunch en gelegenheid voor een  gesprek aan de hand van een thema of een presentatie.

U bent van harte uitgenodigd.

De deur staat ook open voor gasten en ‘passanten’. Via een bord bij de deur worden ze geattendeerd op de kerkdienst, de lunch en de lezing. Iedereen mag op deze vierde zondag onze gast zijn.

Op deze 27e november hebben we een bijzondere spreker. We ontvangen dan namelijk Arjan Erkel. Hij heeft door zijn werk en door persoonlijke ervaring veel kennis over schendingen van mensenrechten. In het kader van de internationale ‘Dag van de mensenrechten’, komt Arjan spreken over ‘Vrijheid van denken en doen’. Daarna gaat hij met ons in gesprek. Wat speelt er op het gebied van mensenrechtenschendingen? Wat kunnen we er als individu tegen doen? Hebben we als kerk een speciale verantwoordelijkheid?

De lezing van Arjan begint om 12.45 uur.
De kinderen hebben ondertussen hun eigen activiteit.

Iedereen, ook gasten, van harte uitgenodigd!

Sabien Kooijman, Annemieke van der Kooij, Harold Schorren en Marianne Amelink.