U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Angels on Diamond Street

Datum: 29/10/2020
Tijd: 18:00 - 21:00


Een diaconaal filmproject van Warm Rotterdam

Rotterdam is rijk. Rijk aan cultuur, aan geschiedenis, aan ideeën én financiële middelen. Helaas profiteert niet iedereen hiervan mee. Steeds meer stadsgenoten leven in sociale en financiële armoede. Vijfentwintig procent van de Rotterdamse huishoudens is financieel onstabiel. Dit percentage is onnodig en onacceptabel. Dat was voor de Pauluskerk in 2016 de aanleiding om te starten met Warm Rotterdam. Inmiddels een zelfstandige stichting. Met de stad zet Warm Rotterdam zich in om de juiste dingen te doen om het aantal mensen dat in armoede en schulden leeft terug te dringen. We zeggen ‘nee’ tegen verdienen aan mensen met schuld. We stoppen met het aan de kant schuiven van wie moeilijker mee komt. We luisteren naar mensen die in armoede leven. En we maken ons hard voor een menswaardig bestaan voor alle Rotterdammers. Zo maken we van Rotterdam een warme stad voor iedereen.

Eén van de doelen van Warm Rotterdam is ook om bewustwording over armoede en schulden in de stad te vergroten en het goede gesprek aan te jagen. Hierbij hebben ervaringsdeskundigen altijd een (grote) rol. Daarom organiseert Warm Rotterdam in samenwerking met producent ZIN Documentaire een impact programma met de vertoning van de film ‘Angels on Diamond Street’. Angels on Diamond street is een documentaire over een gaarkeuken in een Afro-Amerikaanse kerk in Noord Philadelphia, in een van de armste wijken van de stad. De dagelijkse activiteiten van drie inspirerende vrouwen: Chefkok Mamie, voormalige Black Panther en vrijwilligster Barbara, en het hoofd van de kerk dominee Renee worden gevolgd. Zij vechten ieder op hun eigen manier voor de community en bekommeren zich om mensen uit de buurt die in armoede leven. Het verhaal speelt zich af in en rond The Church of the Advocate, een nationaal monument met een rijke geschiedenis in de burgerrechtenbeweging.

Met ZIN Documentaire organiseert Warm Rotterdam en estafette door de stad, waarbij we de film  telkens ‘doorgeven’ aan een andere warmtebron in de stad met een andere achterban. Op de locaties wordt de film vertoond, wordt samen gegeten en gaan we in gesprek over de film en de betekenis ervan. De locaties verschillen maar komen overeen vanwege hun betekenis voor Rotterdammers die in een kwetsbare situatie leven. Het doel is ook om met de estafette een statement af te geven aan bestuurders, politici en ambtenaren. We nodigen ze uit om goed te komen luisteren naar wat er in de stad gaande is.

Rotterdammers die kwetsbaar zijn staan centraal, mét (en niet over) hen voeren we het gesprek over de film en alles wat dat oproept. Vooral ook wat er nodig is en wat werkzame aanpakken zijn. Geen enkele vertoning zal dezelfde zijn, maar dat hoeft gelukkig ook niet.

Voor een eerste inkijkje: https://www.youtube.com/watch?v=LNKxyFt6mMM

U bent uitgenodigd in de Laurenskerk op donderdag 29 oktober 2020. Natuurlijk is het wel nodig u van tevoren op te geven. Houdt u vooral de website www.citypastor010.nl  en Facebook-pagina in de gaten.

Programma:

18.00-18.30 uur   ontvangst gasten

18.30-19.30 uur   vertoning film

19.30-21.00 uur   napraten tijdens eenvoudige maaltijd