U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Kerkenroute 14 juni 2020

Datum: 14/06/2020
Tijd: 14:00 - 18:00
Locatie: Laurenskerk


De Grote Bijbelse Verhalen voor Jong en Oud Kerkenroute

City pastoraat

Op zondagmiddag 14 juni 2020 zullen een groot aantal kerken en andere plekken in Rotterdam geopend zijn voor jong en oud om kennis of hernieuwd kennis te maken met de grote Bijbelverhalen. Iedere deelnemende kerk en instelling heeft een Bijbels verhaal gekozen. Hoe ze dat verhaal vertellen dan wel vertalen, is naar eigen inzicht, creativiteit, mogelijkheden en kracht. Dat kan met kunst en woorden, het kan met dans en muziek. Hoe het verhaal aan u en jullie ook gebracht wordt, het zal altijd visueel boeiend en geschikt zijn voor kinderen, en het wil prikkelend en onderhoudend zijn voor volwassenen. Dus voor iedereen geschikt en leerzaam! Ook als u geen enkel Bijbelverhaal kent.

De schepping, de toren van Babel, de ark van Noach, Jozef in de put, David en Goliath, Ruth en Naömi, Jezus loopt over water, de vrouwen bij het lege graf, Paulus wordt geroepen… Onze cultuur is doordrongen van de Bijbelse vertellingen. In een museum is het bijna onmogelijk geen schilderij of beeld te vinden dat geïnspireerd is door een van die grote verhalen. Het zijn verhalen die in alle eeuwen niets hebben ingeboet aan zeggingskracht, verhalen waarin we onszelf ook kunnen vinden.

Helaas worden deze verhalen steeds minder doorverteld. En dat is jammer omdat daardoor een van de fundamenten van onze cultuur niet meer begrepen wordt. Naast de Bijbelse verhalen zijn bijvoorbeeld ook de Griekse mythen zo’n fundament. Wie we nu zijn, kunnen we niet begrijpen zonder blijvende kennis van die fundamenten. Met die kennis begrijpen we onze cultuur beter, verstaan we bijvoorbeeld ook de kunst op een diepere manier. Maar zelfs zonder al dit alles zijn de Bijbels verhalen boeiende en beeldende vertellingen die ook opnieuw kunnen spreken in het hier en nu.

Er is een kaart van Rotterdam beschikbaar waarop de kerken en andere plekken staan waar een Bijbels verhaal aan u en jouw wordt gepresenteerd. De middag begint om 14.00 uur, en de laatste vertelling en/of voorstelling begint om 18.00 uur. Ieder verhaal duurt ongeveer 20 minuten. U kunt dus zelf uw route bepalen en kiezen hoeveel en welke verhalen u en jij wilt horen en zien.

Meer informatie? Ds. Harold Schorren, Laurenspastor, 06-15195149

predikant@laurenspastoraat.nl