U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Financiën

Toezegging voor kerkbalans 2020 via de website

KLIK HIER als u een brief op naam ontvangen hebt inclusief een toezeggingsformulier waarop uw registratienummervermeld staat. Dat is voor de meesten van u het geval. U wordt zo dadelijk doorgelinkt, u kunt dan klikken op Aanmelden. Bij het wachtwoord kunt u uw registratienummer ingeven.

KLIK HIER als u niet zo’n brief op naam met registratienummer ontvangen hebt. U wordt zo dadelijk doorgelinkt, u kunt dan klikken op Aanmelden.

Algemene informatie over de financiën van het Laurenspastoraat

Het Laurenspastoraat krijgt geen subsidie van de overheid of enige andere organisatie. We zijn daarom geheel afhankelijk van onze leden en vrienden. Jaarlijks proberen we via de Actie Kerkbalans geld binnen te krijgen om de predikant, de organist, de cantor en de huur van de Laurenskerk te kunnen betalen. Volgens de begroting 2020 zullen deze kosten ongeveer  € 100.000 bedragen. Voor de overige kosten van de vieringen zoals muzikale ondersteuning, kaarsen, drukkosten en alle overige kosten van de diensten hebben we jaarlijks ongeveer € 23.000 nodig. Ook daarvoor zijn we afhankelijk van onze goede gevers.

Regelmatig doen wij een oproep aan deze mensen om ons financieel te ondersteunen. Ook u, als bezoeker van deze site en mogelijk van onze kerkdiensten, kunt ons financieel ondersteunen met een gift.
U kunt ons steunen door een overschrijving naar IBAN NL64 RABO 0373 7281 66 ten name van het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rotterdam onder vermelding van “bestemd voor het Laurenspastoraat”.

Wilt u liever bijdragen voor de overige kosten van de vieringen door het Laurenspastoraat?
Dan kunt u ook direct een gift doen aan het Laurenspastoraat op IBAN NL29 INGB 0002 4012 18 van het Laurenspastoraat te Rotterdam.

Omdat de Hervormde Gemeente Rotterdam door de overheid erkend is als een ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn uw giften aan het Laurenspastoraat en aan het College van Kerkrentmeesters aftrekbaar bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (met een minimum van €60 en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.
Ons ANBI nummer is 002536778.

Periodieke giften
Bovengenoemde drempels gelden niet bij een periodieke gift. Dit is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u dan volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. Periodieke giften moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. Wij regelen dat graag
Voor meer informatie over het doen van periodieke giften aan het Laurenspastoraat en/of het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met onze penningmeester via zijn mailadres penningmeester@laurenspastoraat.nl

Informatie over periodiek de giften en de standaard schenkingsovereenkomst kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl/giften

Collectebonnen
Wanneer u de giften in de collectes tijdens de diensten ook bij de inkomstenbelasting als giften wilt kunnen aftrekken is het gebruik van collectebonnen aan te bevelen. De collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau. U kunt hiertoe een bedrag voor de gewenste collectebonnen over maken naar rekening NL86 RABO 0373 7281 58 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres gegevens. De bonnen hebben een waarde van € 0,60 (oranje) en van € 1,50 (blauw). Er zitten 20 bonnen op één vel, dus de kosten zijn  €12,– of  € 30,– per vel. Na ontvangst van de betaling krijgt u de bonnen binnen 3 weken toegezonden.