U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Financiën

Kerk en Staat zijn in Nederland “strikt” gescheiden. Het Laurenspastoraat krijgt geen subsidie van de overheid en is daarom financieel geheel afhankelijk van haar leden en vrienden. Jaarlijks proberen we via de Actie Kerkbalans geld binnen te krijgen om de predikant, de organist, de cantor en de huur van de Laurenskerk te kunnen betalen. Volgens de begroting 2018 zullen deze kosten  € 92.000 bedragen. Voor het kunnen betalen van de overige kosten van de vieringen zoals muzikale ondersteuning, kaarsen, drukkosten, en alle overige kosten van de diensten zijn we afhankelijk van de inkomsten via onze wijkkas. Hiervoor zijn de uitgaven begroot op bijna  € 21.450 in 2018.  Ook daarvoor zijn we afhankelijk van onze goede gevers.

Regelmatig doen wij een oproep aan deze mensen om te geven. Ook u, als bezoeker van deze site en mogelijk van onze kerkdiensten, kunt ons financieel ondersteunen met een gift.
U kunt ons steunen door een overschrijving naar rekening NL84 FVLB 0699 8440 96 ten name van het College van Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rotterdam onder vermelding van “bestemd voor het Laurenspastoraat”.

Wilt u liever bijdragen in de kosten die uit de wijkkas worden betaald?
Dan kunt u een gift doen op de rekening NL29 INGB 0002 4012 18 van het Laurenspastoraat te Rotterdam.

Wij zijn dankbaar voor elke gift die we mogen ontvangen.

Omdat de Hervormde Gemeente Rotterdam door de overheid erkend is als een ANBI(Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn ook uw giften aan het Laurenspastoraat en aan het College van Kerkrentmeesters aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (met een minimum van €60 en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen.
Ons ANBI nummer is 002536778.

Periodieke giften
Deze drempel geldt niet bij een periodieke gift. Dit is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u dan volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. Periodieke giften moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst.
Voor meer informatie over het doen van periodieke giften aan het Laurenspastoraat en/of het College van Kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met onze penningmeester via zijn mailadres pen.laurenspastoraat@gmail.com

Informatie over periodiek de giften en de standaard schenkingsovereenkomst kunt u ook vinden op www.belastingdienst.nl/giften

Collectebonnen
Wanneer u de giften in de collectes tijdens de diensten ook bij de inkomstenbelasting als giften wilt kunnen aftrekken is het gebruik van collectebonnen aan te bevelen. De collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau. U kunt hiertoe een bedrag voor de gewenste collectebonnen over maken naar rekening NL45 FVLB 0699 7451 79 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres gegevens. De bonnen hebben een waarde van € 0,60 (oranje) en van € 1,50 (blauw). Er zitten 20 bonnen op één vel, dus de kosten zijn  €12,– of  € 30,– per vel. Na ontvangst van de betaling krijgt u de bonnen binnen 3 weken toegezonden.