U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Pastorale werkgroep Laurenspastoraat

Er is een belangrijke boodschap die we in het geloof meekrijgen: we leven niet als mens alleen. We zijn elkaar gegeven om elkaar tot steun en tot zegen te zijn. Dat was in de vroeg-christelijke gemeente al het wezenskenmerk. Zorg voor elkaar, zorg voor de wereld om ons heen.

We willen als gemeente graag op elkaar betrokken zijn, delen in elkaars vreugde en naast elkaar staan wanneer er zorg is of verdriet. Predikant en pastoraal team zijn altijd bereikbaar wanneer een goed gesprek nodig is, raad en steun in moeilijke en verdrietige situaties, of gewoon even een luisterend oor wanneer niemand meer tijd voor je lijkt te hebben. En natuurlijk, ook de geloofs- en zinvragen kunt u met ons bespreken. Al onze gesprekken zijn vertrouwelijk, dus u kunt ons alles vertellen.

De betrokkenheid gaat natuurlijk niet alleen via gesprekken met predikant en pastoraal team. Er zijn vrolijke en verdrietige momenten die u soms wilt delen met anderen. Ook gemeenteleden vinden het prettig om u nabij te zijn met een telefoontje of een kaartje. Maar hoe houden wij onze gemeenteleden op de hoogte van elkaars situatie?

Dat kan door melding te maken in de afkondigingen in de eredienst, door de bloemen uit de dienst aan iemand te geven, door voorbede te doen, of door aandacht voor iemand te vragen via ‘Morgen is het Zondag’ of ‘Kerken in de Laurens’. Dat kunnen we natuurlijk niet zomaar doen. Geheel terecht worden we ook beschermd in onze privacy. Om een voorbeeld te noemen: de een is open over zijn of haar ziekte en vindt het fijn daarin breed door de gemeente gesteund te worden, de ander wil het liever klein houden en vindt misschien alle mogelijke aandacht en vragen te confronterend en emotioneel. We moeten elkaar dan ook respecteren in onze persoonlijke keuzes. Lid zijn van een gemeente betekent niet dat je alles van jezelf moet delen.

We hebben zowel in de kerkenraad als in de pastorale werkgroep gesproken over hoe we hier nu zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan. De volgende heldere afspraken zijn gemaakt:

  • Er wordt altijd vooraf aan de betrokkene gevraagd of een afkondiging, een voorbede en/of een vermelding in ‘Morgen is het Zondag’ of ‘Kerken in de Laurens’ gewenst is.
  • De bloemen uit de dienst gaan ook enkel naar mensen die toestemming hebben gegeven hun vreugde, zorg of verdriet te delen met de gemeente.

Het in acht nemen van de privacy betekent natuurlijk niet dat we niet op de hoogte willen zijn van wat er in de gemeente speelt. Mocht u iets horen of weten waarvoor aandacht gevraagd wordt, dan kunt u altijd contact opnemen met de predikant of de voorzitter van de pastorale werkgroep. Zij zullen vertrouwelijk met uw informatie omgaan en nagaan of er behoefte is aan pastorale aandacht.

Alle mensen die zich bij het Laurenspastoraat als lid of vriend hebben laten inschrijven hebben bovendien een contactpersoon uit de pastorale werkgroep.  In die groep zitten momenteel: Sija Burggraaf, Cor van den Hoek, Ineke van Houwelingen, Hannie van Keulen, Kees Koning, Anneke van Mansum en Reneé Tiller.

Het kan natuurlijk ook zijn dat u zelf vreugde of zorg hebt of hebt gehad en het jammer vindt dat er geen aandacht vanuit de kerk is of is geweest. Wij zijn hierin natuurlijk afhankelijk van de informatie die we binnen krijgen. Schroomt u dus echt niet om contact met ons op te nemen: ds. Harold Schorren telefoon 06–15195149  of mail predikant@laurenspastoraat.nlen Ineke van Houwelingen, voorzitter pastorale werkgroep telefoon 010-4656904 of mail inekevanhouwelingen-rook@chello.nl