U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Predikant Laurenspastoraat / Beroepingscommissie

 

Stand van zaken beroepingswerk.

Het werk van de beroepingscommissie zit er op: op 25 november 2018  heeft de commissie na de kerkdienst verslag gedaan van haar werkzaamheden. De beroepingscommissie heeft de kerkenraad voorgesteld ds. Harold Schorren uit Breukelen te beroepen. De kerkenraad heeft het voornemen om dit beroep uit te gaan brengen en legde dit voornemen via de voorzitter van de kerkenraad voor aan de aanwezige gemeenteleden. Na beantwoording van een aantal vragen stemden de aanwezige leden van de gemeente in met het voorstel om ds. Harold Schorren te beroepen. Afgesproken werd om dit voornemen op 26 november 2018 bekend te maken in een extra uitgave van “Morgen is het Zondag”, zodat ook de andere gemeenteleden hierover geïnformeerd worden. Kerkorderlijk is er een bezwaar mogelijk tegen de gevolgde procedure: bezwaren kunnen ingediend worden tot en met 1 december 2018.  Inmiddels is bekend, dat de Algemene kerkenraad op 12 december 2018 een extra vergadering heeft ingelast om een definitief besluit op het uitbrengen van een beroep te nemen.