U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Predikant Laurenspastoraat / Beroepingscommissie

Sinds 26 juni 2018 is de Laurenspastor Bert Kuipers met emeritaat en is deze predikantsplaats vacant.

Komende maanden staan in het teken van het zoeken naar een nieuwe dominee, ofwel Laurenspastor voor het Laurenspastoraat. De vacature staat inmiddels op deze website en op de PKN-site. Hierin is alle informatie te vinden voor de sollicitanten. Neemt u gerust een kijkje. Sollicitanten melden zich na publicatie van de vacature bij de beroepingscommissie. De commissie is in juni 2018 ingesteld. Deze uit gemeente- en kerkenraadsleden samengestelde commissie met een adviseur uit de Algemene Kerkenraad (AK) zal namens ons allen het selectieproces ter hand nemen. Mocht u vragen hebben, spreek de leden van de kerkenraad aan of mail de voorzitter van de beroepingscommissie: Ingeborg Absil ingeborgabsil42@gmail.com