U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Werkgroep avondvieringen

Van september tot en met juni worden er op zondagavond om 19.00 uur vieringen gehouden.
In de regel is er op:

  • de eerste zondag van de maand een Choral Evensong naar de liturgie van de Anglicaanse kerk;
  • de tweede zondag wordt door het Laurenspastoraat verzorgd, vaak met een viering die gehouden volgens het patroon van vespers;
  • op de derde zondag is er een cantatedienst met de Laurenscantorij en het Laurensorkest;
  • de vierde zondag wordt ingevuld door Maaskant Open Grenzen en
  • op een vijfde zondag is er de zogenaamde Bachorgelvesper, een dienst waarin een aantal werken van Bach gespeeld worden.

Maar omdat er uitzonderingen zijn die de regel bevestigen, kijk voor de invulling van de avonddiensten op start pagina van deze website, waar een overzicht van de vieringen wordt gegeven.

De toegang tot de diensten is vrij, bij de uitgang is er wel een collecte: de kosten die gemaakt worden voor koor, orkest en musici moeten wel ergens van betaald worden.

De Werkgroep Avondvieringen heeft tot taak roosters te maken, voorgangers uit te nodigen en taken bij de diensten te verrichten. Bijvoorbeeld ervoor zorgen dat de kerk voor de dienst gereed is, verwelkomen van de bezoekers, collecteren, lezen uit de bijbel, het doen van de (voor)beden en het aansteken van de wierook bij de Lofzang van Maria. Een andere taak die de werkgroep heeft is het bespreken van de liturgie met het oog op het verbeteren daarvan.

Een aantal taken zijn gecombineerd, maar wij zijn altijd op zoek naar uitbreiding van leden van de werkgroep. Lijkt het u leuk om mee te werken, neem dat contact met ons op. Er is ook een groep leden die geen lid van de werkgroep is, maar wel ingeroosterd wil worden voor de taken bij de avonddiensten. Contactadres van de werkgroep avondvieringen: Henk Koekoek, laurenskerk3000@hotmail.com