U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Wijkraad van diakenen

De diakenen maken deel uit van de kerkenraad van het Laurenspastoraat. De wijkraad bestaat momenteel uit acht personen. Hun belangrijke taak is ‘de dienst aan de tafel’: tijdens de (hoofd)diensten van Schrift en Tafel het verzorgen van het Avondmaal. Ook verzorgen de diakenen het Kyriegebed en de voorbeden in de hoofddiensten.

Daarnaast is de wijkraad verantwoordelijk voor het diaconaal werk in de wijkgemeente. Deze taak wordt afgestemd met het College van Diakenen. Diaconale projecten zijn:

  • het wijkpastoraat Oude Noorden en het diaconaal project Crooswijk, met name rond het inloophuis aan de Nieuwe Crooswijkseweg 82a, zie hieronder voor meer informatie. Naast de functie van inloophuis is hier ook een uitdeelpunt van de Voedselbank (voor ca. 90 klanten).
  • daarnaast voelen we ons verbonden met Diaconaal Centrum Pauluskerk.
  • andere diaconale activiteiten binnen de gemeente zijn medewerking aan de Wereldwinkel, steun voor het werk van Amnesty International en het werk van stichting Edukambani (een scholingsprogramma om talentvolle jongeren in Kenia aan een baan te helpen).
  • incidenteel verlenen we financiële bijstand aan projecten en personen, het laatste bij voorkeur in overleg met een diaconaal predikant.

De wijkraad komt 5 à 6 maal per jaar bijeen. Waar mogelijk wordt m.b.t. projecten samengewerkt met de diakenen van wijkgemeente Maaskant/Open Grenzen. Contactpersoon: Rob Blanc, telefoon: (010) 4129243, email: diaconie.laurenspastoraat@gmail.com

Wijkpastoraat Crooswijk

Het Oude Wijken Pastoraat in Crooswijk wil graag (al vanaf 1984) het Evangelie handen en voeten geven onder meer door het aanbieden van sociale activiteiten in het Open Huis zoals een eetclub, inloopmiddagen, een crea-club, bingo en een breiclub. We gaan daadwerkelijk de strijd aan tegen eenzaamheid, armoede en sociale uitsluiting en zijn actief met taallessen, huisbezoeken, geven noodverstrekkingen, doen klusjes en hebben een Voedselbank.

Voor mensen met een kleine beurs zijn er zomeruitstapjes, dagtochten, vakantieweken voor volwassenen en ook voor kinderen (samen met het Pastoraat Oude Noorden). Maar we doen ook graag mee aan de Dag van de dialoog, de Week tegen Eenzaamheid, de Burendag, Nl. Doet en uitwisselingen met moslimorganisaties uit de buurt en talloze andere activiteiten.

Het Wijkpastoraat Crooswijk heeft geen eigen kerkgebouw, maar houdt tijdens alle christelijke (en nationale) feestdagen vieringen in combinatie met een ontspanningsprogramma. Daarnaast wordt er elke derde zondag van de maand Kerkcafé gehouden van 15.30 tot 16.30 uur. Deze laagdrempelige bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk. Voel u vrij om het een keer mee te maken. U bent welkom!

Het Wijkpastoraat in Crooswijk valt onder de verantwoordelijkheid van het Laurenspastoraat. Het werk wordt gedaan onder de bezielende leiding van diaconaal werker Erik Maan.

Adres van het Open Huis:

Nieuwe Crooswijkseweg 82c
Telefoon: 010-4118230
E-mail: wijkpastoraatcrooswijk@gmail.com