U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Financiën

Maaskant Open Grenzen wordt geheel gefinancierd door haar leden en sympathisanten. Dit gebeurt op twee manieren.

De jaarlijkse Actie Kerkbalans vraagt van de leden een structurele bijdrage om onder meer het gebouw en de predikant te onderhouden. Dit gebeurt gezamenlijk met de andere wijkgemeenten binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, te weten Laurenspastoraat, Noorderlicht, Prinsekerk en De Samaritaan.

Daarnaast heeft Maaskant Open Grenzen een wijkkas, waaruit onder andere attenties voor gemeenteleden, het eigen kerkblad en onkosten van de Maascantorij betaald worden.

Voor beide doelen zijn giften meer dan welkom.

  • Voor Kerbalans: NL64 RABO 0373728166 ten name van College  Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Rotterdam, onder vermelding van wijkgemeente Maaskant Open Grenzen.
  • Voor de wijkkas: NL76.INGB.0000.7665.04 ten name van Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam

Zowel de algemene kerkenraad als de wijkkerkenraad beschikken over een onafhankelijke kascommissie die de rechtmatigheid van de uitgaven controleert.

Collectebonnen
Wanneer u de giften in de collectes tijdens de diensten ook bij de inkomstenbelasting als giften wilt kunnen aftrekken is het gebruik van collectebonnen aan te bevelen. De collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau. U kunt hiertoe een bedrag voor de gewenste collectebonnen over maken naar rekening NL86 RABO 0373728158 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres gegevens. De bonnen hebben een waarde van € 0,60 (oranje) en van € 1,50 (blauw). Er zitten 20 bonnen op één vel, dus de kosten zijn  €12,– of  € 30,– per vel. Na ontvangst van de betaling krijgt u de bonnen binnen 3 weken toegezonden.