U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Kerkenraad Maaskant Open Grenzen

De kerkenraad vergadert iedere eerste donderdag van de maand. Tijdens deze vergadering bespreekt hij praktische zaken en daarnaast zijn er inhoudelijke gesprekken over hoe de gemeente zich vormgeeft en welke boodschap zij uitdraagt.

De kerkenraad van Maaskant Open Grenzen bestaat uit de volgende leden:

 

Predikant

Bernard van Verschuer                                     bernardvanverschuer@gmail.com

Ouderlingen

Liesbeth van Heel                                             liesbeth@v-heel.nl

Elisabeth de Jong- van de Kuip (scriba)           ewf.dejong@planet.nl

Christian Jongeneel (voorzitter)                        kerk@christianjongeneel.nl

Ouderling- Kerkrentmeester

Rinus van Es                                                     van.es.rinus@gmail.com

Diakenen

Dideri Mattijsen                                                  dmattijsen@hotmail.com

Carola Scholten                                                 tomcarol@xs4all.nl

Jeroen de Groot                                                 jeroen@stabielrecruitment.nl

Pastoraat

Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen met:

ds B.F. van Verschuer (tel. 06-24147919) en

Corry van Eekeren-Dolk, tel. 010-413 3020 (tel. 06-15211543)