U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Het Apostolicum

Het Apostolicum, de Apostolische Geloofsbelijdenis of de Twaalf Artikelen des Geloofs… welke naam je dit oeroude document ook geeft, voor velen is het een tekst die zoveel vragen oproept en weerstand wekt dat we ons afvragen of we niet beter zonder kunnen. Iedere zin geeft aanleiding tot gesprek en discussie. Is God enkel Vader of ook Moeder? Wat is almacht? Wat betekent de maagdelijkheid van Maria? Wat betekent een oordeel over de levenden en de doden? En kan het vlees wel opstaan?

De eeuwen door heeft deze tekst ook een bijzondere functie gehad als woorden die de kerken overal ter wereld aan elkaar verbonden. Misschien bijna meer als teken dan om de inhoud. In iedere tijd en op iedere plaats zijn de woorden anders verstaan, hebben mensen er mee geworsteld en hebben mensen er troost en zekerheid uit geput. Alle reden om ons toch te verstaan met die oeroude woorden uit onze kerkelijke traditie.

Ik wil samen met u het boekje ‘Geloof belijden’ van mijn leermeester ds. Jac. Goorhuis bespreken. Het werk is alweer uit 1991, maar biedt een verrassend moderne kijk op de geloofsbelijdenis. En alle ruimte om in gesprek met het Apostolicum ons eigen geloof onder woorden te brengen.

We komen samen op donderdagavonden, om 20.00 uur, in De Hofdame, Grote Kerkplein 101

2019: 12 september, 24 oktober, 21 november

2020: 23 januari, 12 maart, 28 mei, 25 juni

Meer informatie en opgave bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl