U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Iets meer mensen bij kerkdiensten

De kerkenraden van de Kerken in de Laurens hebben besloten om voortaan weer 30 mensen exclusief personeel toe te laten bij de eredienst in de Laurenskerk. Dit is conform de bestaande regels. Bij het begin van de tweede golf eerder dit jaar was besloten strenger te zijn dan de regels en het te houden op 30 mensen inclusief personeel.

Concreet zijn dit de besluiten:

  • Vanaf 9 mei worden 30 kerkgangers toegelaten, conform PKN-protocol. Alle normale maatregelen blijven van kracht: vooraf inschrijven, mondkapjes bij beweging in de kerk, afstand houden, thuis blijven bij klachten, enzovoort.
  • De 30 kerkgangers zijn exclusief personeel, wat in kerkelijk verband betekent: voorgangers, musici, ambtsdragers, lectoren, collectanten, technici live stream en commissie van ontvangst.
  • Zo lang niet precies duidelijk is in hoeverre vaccinatie leidt tot verminderde besmettelijkheid, nemen we dit niet mee in onze afwegingen.
  • We maken geen gebruik van de mogelijkheid om meer mensen toe te laten in grote gebouwen. Diensten vinden vooralsnog plaats in het koor.