U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Midrasj kring

Kring Midrasj (rabbijnse midrasj en bijbelse gelijkenissen).

Koning David – herder, strijder en psalmist (uit: Bijbel, Talmoed en Midrasj)

In onrustige, onzekere tijden – denk aan de onze! – steekt de vraag naar een echte leider de kop op. Aan welke voorwaarden zo’n uitgesproken leider moet voldoen, daar kan vervolgens nog wel eens verschillend over gedacht worden.

In de rabbijnse traditie lezen we: Israël had twee ‘top’ leiders: Mozes en David, koning van Israël. Elk mens en dus ook elke leider heeft zijn eigen opdracht, in zijn eigen tijd te vervullen op grond van zijn eigen unieke aard en mogelijkheden. Mozes brengt het volk op weg, 40 jaar oefenen in de woestijn; na hem en de roerige vestiging in het beloofde land komt de vraag op: “Stel ons een koning aan … zoals bij al de volkeren” (1 Sam. 8:5,6). Wat van hem gevraagd wordt, vinden we in Deut.17:  ‘… heel zijn leven lezen en leren in de wet …)

In de Midrasj wordt gezegd: “De Eeuwige toetst de rechtvaardige”(Ps. 11:5). Waarmee toetst Hij hem? Door het hoeden van schapen. Hij toetste David door middel van de schapen, zoals gezegd is: “Hij verkoos David zijn knecht en nam hem weg van de schaapskooien” (Ps. 78:70). Waarom? Omdat hij gewoon was de grote schapen tegen te houden om eerder naar buiten te gaan dan de kleintjes, en (juist) de kleintjes eerder naar buiten te brengen, zodat zij konden grazen op het jonge zachte gras, en daarna liet hij de oude schapen zich voeden met het gewone gras, en tenslotte bracht hij de jonge krachtige schapen naar buiten om het harde gras te eten. Waarop God zei: ‘hij die weet hoe te zorgen voor de schapen en aan elk de zorgen besteedt die hij verdient, die zal mijn volk gaan hoeden’ (Exodus Rabba II, 2). De herdersjongen David wordt een koning zoals de Eeuwige zich voorstelt.

Wat vinden wij bijvoorbeeld. nog meer over hem?

– een gepassioneerd man, nooit bang en een keiharde strijder, maar ook in staat tot betrokken meeleven.

– menselijk genoeg, impulsief en vol fouten, echter ook – en daar gaat het om! – ten volle bereid tot omkeer, telkens weer.

God kiest voor David en zijn nakomelingen. Niet alleen dát, maar hij wordt waardig bevonden om uiteindelijk in zijn nageslacht de Messias van de Komende Wereld te dragen.

Tenslotte moeten we vooral niet vergeten mèt de traditie oog te hebben voor één speciale gave van David – zijn muzikale talent als psalmdichter, speler en zanger.

Alles bij elkaar een spannende leider, een koning met vraagtekens en kwaliteiten. Misschien voor ons een held uit onze jeugd (zondagsschool verhalen?); hoe lezen en ervaren wij hem nu?

Wij zullen met elkaar teksten lezen rond het thema ‘koning David’ en ‘de zoon van David’. Het gaat daarbij in de joodse traditie nooit om het vaststellen van één ware en definitieve uitleg, maar om het met elkaar in open gesprek op zoek gaan naar mogelijke interpretaties. Tenslotte, niet onbelangrijk, hoe kunnen deze oude teksten ons nu raken, zingeven en inspireren?

Alle bekende en nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom! Voor tekstmateriaal wordt gezorgd; wel graag Bijbel meenemen.

Plaats: kubus Laurenskerk

Data: woensdagochtend (10.30 – 12.30 uur) 3 oktober; 31 okt. en 28 nov. (najaar 2018); 6 febr.; 6 maart en 3 april (voorjaar 2019)

Begeleiding, opgave en informatie: drs. Elsebeth Schorer (010-4525016)