U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Herdenking bombardement Rotterdam

  1. Op 14 mei 1940 werd Rotterdam door Duitse bommen verwoest. Lange tijd is er aan die fatale dag geen aandacht besteed, sinds een jaar of tien is er wel aandacht voor. De Laurenskerk staat daarbij steeds in het middelpunt. Deze kerk is het enige gebouw dat, ook al was het een ruïne, is blijven staan op de grote kale vlakte van de ‘puin’. En als enige ruïne is de Laurenskerk herbouwd, een steen uit 1952 herinnert er aan. Elk jaar organiseert de initiatiefgroep 14 mei, waarin de Laurenskerk goed is vertegenwoordigd, een daglang, stadbreed programma ter van deze gebeurtenis in 1940. Het accent is elk jaar anders. In de Laurenskerk vindt om 12.00u een viering plaats, waarin het gedenken vorm krijgt vanuit de kerkelijke spirituele traditie.

City Pastoraat

Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 wordt jaarlijks met tal van activiteiten herdacht. In 2020 is het 80 jaar geleden dat grote delen van Rotterdam door bommen en brand verwoest werden.

Vaste onderdelen van de herdenking (klik hier voor meer informatie) zijn:

Statenweg,  10.00-10.30 uur

Herdenking van het ultimatum aan de stad bij het monument aan de Statenweg tegenover nr. 147 met kranslegging door burgermeester ing. A. Aboutaleb.

Laurenskerk Rotterdam, 12.00-12.45 uur   

Gedachtenisbijeenkomst o.l.v. Laurenspastor ds. Harold Schorren.

Plein 1940, 13.00-13.45 uur   

Herdenking bombardement bij het monument ‘De Verwoeste Stad’ van Ossip Zadkine op Plein 1940 , kranslegging door burgemeester ing. A. Aboutaleb.

13:29-13.39 uur 

(Kerk)klokken luiden binnen de Brandgrens ter herinnering aan de duur van het bombardement van Rotterdam.

Centrale Bibliotheek Hoogstraat, 20.00-22.00 uur

H.J.A. Hoflandlezing

Het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 was de opmaat tot de bezetting van ons land door nazi-Duitsland. Van de ene dag op de andere werden mensen voor dilemma’s gesteld, die bepalend zouden zijn voor hun lot of dat van anderen. Wie van het verleden wil leren doet er goed aan zich in deze dilemma’s te verdiepen. De geschiedenis is een optelsom van de keuzes die mensen maken, niet alleen in oorlogstijd maar ook in vredestijd. We spiegelen onze levens aan de gebeurtenissen van toen, zoeken de verschillen en overeenkomsten en vragen ons af welke de morele dilemma’s van de eigen tijd zijn. Een zoektocht in de schaduw van het verleden naar wie wij zijn en wie wij willen zijn.

Nadere informatie: ds. Harold Schorren, predikant@laurenspastoraat.nl