U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Platform L&R

Het Platform Levensbeschouwelijke en Religieuze Organisaties Rotterdam is een vereniging die bestaat uit circa 400 levensbeschouwelijke en religieuze organisaties uit Rotterdam. Het Platform is opgericht in 2008 mede op verzoek van het college van B&W van de gemeente Rotterdam. Wij zijn een vereniging met leden van verschillende religieuze, spirituele en levensbeschouwelijke organisaties. Wij putten ieder op onze eigen wijze inspiratie, kracht en inzicht om onze menselijkheid te ontwikkelen en onze waarden te ontluiken. Wat ons bindt is dat gezamenlijkheid ons vertrekpunt is en dat we van daaruit van betekenis kunnen zijn voor anderen door te handelen vanuit de essentie van liefde, mededogen, barmhartigheid, respect en medemenselijkheid. Onze leden zijn zich er door hun lidmaatschap van bewust dat er naast hun eigen organisatie meerdere religieuze en levensbeschouwelijke organisaties zijn die voor de stad Rotterdam en de Rotterdammers van betekenis kunnen zijn.