U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Laurenspastoraat zoekt nieuwe pastor

Het Laurenspastoraat is één van de drie wijkgemeenten van de Hervormde Gemeente van Rotterdam-Centrum, die diensten houden in de Grote of Sint Laurenskerk. De twee andere wijkgemeenten die het gebouw gebruiken, zijn Maaskant/Open Grenzen en De Samaritaan.

Vanwege het emeritaat van ds. Bert Kuipers is het Laurenspastoraat op zoek naar een nieuwe pastor. Omdat de Laurenskerk dé protestantse kerk van Rotterdam is, heeft de pastor een tweeledige opdracht: enerzijds predikant van de wijkgemeente, anderzijds het gezicht van de gezamenlijke hervormde gemeenten in de stad.

De functie en taken staan nader omschreven in een viertal documenten:

  1. Een visiedocument dat de rol van de pastor in de gemeente en de stad omschrijft (pdf)
  2. Een profiel van de pastor (pdf)
  3. Een nadere uitwerking van het profiel van de wijkgemeente (pdf)
  4. Het vigerende werkplan van de wijkgemeente (pdf)

Het betreft een functie van 1.0 fte. Beloning conform de arbeidsvoorwaardenregeling van de PKN.

Procedure

Uw cv en motivatie kunt u tot 1 september 2018 per mail sturen aan de beroepingscommissie: beroepingscie2018@gmail.com

Voor algemene informatie over de vacature kunt u de voorzitter van de kerkenraad, Cor van den Hoek, benaderen via telefoon 06-34393701 (bij voorkeur tussen 16.00 en 17.00 uur)

De brievenselectie vindt plaats in de eerste week van september. Daarna zal een aantal potentiele kandidaten gehoord worden: het verdient daarom aanbeveling dat u in uw brief aangeeft, wanneer en waar u voorgaat. De hoorcommissie zal laten weten wanneer zij van plan is te komen. De selectiegesprekken staan gepland op 12 en 18 oktober 2018.