U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Overheid

In de Tweede Wereldoorlog worstelden Nederlandse christenen met de vraag of het hun was toegestaan om zich tegen de (door de Duitsers gecontroleerde) overheid te verzetten. Ze stuurden iemand via illegale en gevaarlijke wegen naar Zwitserland om die vraag aan Karl Barth voor te leggen. Karl Barth was een theoloog en in die tijd een autoriteit voor de protestantse christenen.

Ik vond dat altijd van een verbazende naïviteit. Een overheid die zich gedraagt als de handlanger van de duivel, dan hoef je toch niet aan iemand te gaan vragen of je daar tegen mag zijn? Het komt uit de bijbel, waar staat (Romeinen 13) dat iedereen het gezag van de overheid moet erkennen, want alle gezag is door God gegeven.

In Amerika zijn er nogal wat die elke vorm van gezag van de overheid wantrouwen. Het heeft daar een lange traditie. Nu is in Europa zoiets zich ook aan het verbreiden: over de overheid die mensen monddood maakt met mondkapjesplicht. En aan de andere kant van het spectrum: de overheid die mensen vermorzelt omdat ze, al dan niet echt, met bijdragen gesjoemeld hebben.

Als mensen een overheid niet meer vertrouwen dan breekt de pleuris uit, de meest weerloze mensen zijn het eerste slachtoffer. Als een overheid zijn gezag zonder rechtvaardigheid uitoefent dan worden mensen ook het slachtoffer. Hoe onvoorstelbaar ook, dat kwellende geweten van die christenen in de oorlog, een beetje geweten doet een mens geen kwaad.