U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Vacature Predikant Maaskant Open Grenzen (0,5 fte)

Sinds 1955 is er binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum een (thans 0,5 fte) predikantsplaats die de zorg voor een betrekkelijk kleine wijk combineert met die voor vrijzinnig hervormden in en rond Rotterdam Centrum: Maaskant Open Grenzen. Deze predikantsplaats is per 1 mei jl. vacant, volgend op het emeritaat van ds. Bernard van Verschuer.

Voor de predikant Maaskant Open Grenzen is een formele profielschets opgesteld.

Maaskant Open Grenzen heeft de Laurenskerk als thuisbasis, een gebouw dat voor veel Rotterdammers een bijzondere betekenis heeft als symbool van de wederopbouw van de verwoeste stad. We werken er samen met de wijkgemeente Laurenspastoraat onder de noemer Kerken in de Laurens. Er is een gezamenlijk beleidsplan, kerkblad en jaarprogramma; er is gastvrijheid over en weer. De diensten van beide wijkgemeenten kennen een eigen karakter. Muziek heeft een belangrijke plaats, zowel in de diensten als tijdens concerten die in de Laurenskerk plaatsvinden als onderdeel van het culturele en maatschappelijke programma dat wordt verzorgd door Stichting Laurenskerk. Maaskant Open Grenzen heeft een kleine cantorij, die periodiek de gemeentezang ondersteunt.

Van oudsher is er een speciale band met de Pauluskerk, het Stadsklooster en er wordt ook geparticipeerd in andere diaconale initiatieven, o.a. in het kader van Samen010.

Spreekt het beeld, dat uit de profielschets en deze context naar voren komt, je aan, dan komen we als Beroepingscommissie MKOG graag met je in contact.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Wolter Pot, voorzitter van de Beroepingscommissie, 06-15439648 of wolter.pot@gmail.com, of met Liesbeth van Heel, secretaris, 06-21865074 of liesbeth@v-heel.nl. Als je wilt solliciteren, dan ontvangen we graag voor 1 oktober a.s. je brief met motivatie en CV op het volgende adres: Beroepingscommissie MKOG, p/a Provenierssingel 35a, 3033 EG Rotterdam of per mail via liesbeth@v-heel.nl. We streven ernaar twee weken na de sluitingsdatum de eerste kennismaking te laten plaatsvinden.