U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Vespers 13 oktober

Vespers of avondgebed is een getijdengebed zoals we die bijvoorbeeld kennen vanuit de kloosters. Op vaste tijden op een dag komt men bij elkaar voor gebed. Zo zijn er bijvoorbeeld ook de metten, lauden en completen. Het getijdengebed fungeert als antwoord op de vraag van Jezus Christus aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden.
Het gebed bestaat uit het bidden van de Psalmen, met hymnen, kantieken en lezingen. Het gebed kan worden teruggevoerd op het dagelijkse joodse gebed.

Getijdengebeden kan men overal houden. Het zijn in beginsel ook geen ambtelijke diensten, maar kunnen spontaan opkomen uit de gemeenschap. Kenmerkend is dat het gebed is. Stilte en inkeer spelen een grote rol. Er kan een korte inleiding gegeven worden op de lezing, maar een preek ontbreekt.

Graag bieden wij u ook de mogelijkheid voor, tijdens of na de dienst een kaars te ontsteken.

In de vespers op zondag 13 oktober levert het Brabertmirke kwartet voor het eerst een bijdrage aan de liturgie in de Laurens.
Het kwartet wordt gevormd door sopraan Heike Jacobs, alt Mirjam Tideman, tenor Gijsbert Westland en bas Bram Trouwborst.

In de lezing uit Mattheüs 22:15-22 wordt de strikvraag aan Jezus gesteld of het toegestaan is belasting te betalen aan de keizer.

Voorganger: ds. Harold Schorren.