U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Voorlopige stop gemeentezang

Als reactie op de aangescherpte coronamaatregelen van de regering heeft de Protestantse Kerk Nederland haar gemeenten dringend aangeraden voorlopig niet meer samen te zingen en ook de koorzang te beperken. Dit geldt des te meer in de “rode” gebieden, zoals Rotterdam.

De kerkenraden van LP en MKOG hebben besloten hieraan gehoor te geven. Samenzang is voorlopig niet aan de orde. Gezien de grootte van de kerk achten we koorzang in beperkte vorm nog wel acceptabel. Hier wordt van dienst tot dienst, in samenspraak met cantores, naar gekeken.

De geplande hervatting van de diensten om negen uur gaat gewoon door. Omdat de groepen kerkgangers geheel gescheiden zijn, zien we dit niet als een inbreuk op de aangescherpte contactregels.