U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Vriendschap en trouw

De priester Antoine Bodar hield in 2017 de Huizinga lezing. De lezing was onderwerp van de vesper vorige zondag. De historicus Johan Huizinga zag in de jaren dertig van de vorige eeuw (opkomst van Nazi-Duitsland) in Nederland ontwikkelingen die hem zorg baarden: vervlakking, verruwing en de belangstelling voor sport waarin hij religieuze elementen meende te zien. Reden waarom Bodar, die nu dezelfde verschijnselen waarneemt, zich met hem verwant voelt.

Huizinga was van huis uit Doopsgezind. In de loop van zijn leven hechtte hij meer betekenis aan zijn christen zijn. Bodar suggereert bij Huizinga ook een toenemende belangstelling voor de liturgie van de Moederkerk. Mogelijk ten onrechte vermoed ik dat Bodars gevoelde verwantschap met Huizinga daar een rol speelt.

Volgens Bodar wilde Huizinga vooral een doel nastreven: het leven gaat om liefde (of vriendschap) en trouw.

Kom daar maar eens om.