U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Activiteiten voor iedereen

 

De Kerken in de Laurens vormen een open gemeenschap, die graag iedereen welkom heet voor een kennismaking. Uiteraard staan de kerkdiensten open, maar wie die drempel te hoog vindt, kan ook op doordeweekse dagen aanschuiven voor een gesprek bij het Laurensonthaal. Een paar keer per jaar is er een grootschaliger evenement om niet-kerkleden op een toegankelijke manier kennis te laten maken met het kerkelijke leven in het hart van Rotterdam.

Laurensonthaal

Laurens ‘onthaal’, een term geleend uit de St. Michaels kerk in Brussel, speelt zich af in de luwte van het Laurenspastoraat. Een activiteit met een oecumenische geschiedenis, ooit begonnen als dienst aan de samenleving vanuit een winkelpand in de Karel Doormanstraat, maar nu al weer vele jaren een christelijke presentie in de Laurenskerk.

Wat houdt het in? Zo mogelijk minimaal driemaal per week (dinsdag, vrijdag en zaterdag) is namens Laurensonthaal een vrijwilliger (v/m) in de kerk aanwezig náást de vrijwilligster van de z.g. ticketbalie en wel van 12.00 tot ca. 15.30 uur. Bij hén koopt men het kaartje – bij óns krijgt men het verhaal. Iets correcter: de vrijwilligers van Laurensonthaal zijn aanwezig als luisterend [pastoraal] oor, geven informatie – bijv. over de vieringen in de kerk, wijzen op bijzondere elementen in de kerk en zorgen ervoor dat bezoekers zich gezien weten. Dankzij Markthal en cruiseschepen ook steeds internationaler!

We hebben ook wat weg te geven: folders (o.a. kerken in de Laurens, Coventry en straks de jaargids), een gedichtje/zegenwens (in drie talen) als herinnering aan het bezoek, een bijbeltje in vele talen en zelfs een kinderbijbel. Maar vooral de ontmoeting telt!

Laurensonthaal is ook gewoon leuk vrijwilligerswerk voor ieder die zich betrokken weet bij ‘kerken in de Laurens’ voor ca. twee middagen per maand, en niet alleen voor ‘trouwe kerkgangers’! Wilt u meer weten of meedoen? Bel of mail naar: M.-Paul van Mansum tel. 010-4265288 of mvmansum@planet.nl

Kerkcafé

Sinds een jaar is in de Laurenskerk eens in de twee weken op donderdag middag tussen 15.00 uur en 17.00 uur Kerkcafé. De inhoud van Kerkcafé is bezoekers van de Laurenskerk uitnodigen voor een kopje thee of koffie, en voor een gesprek. Het gesprek is soms in de vorm van een simpele Bijbelstudie en soms zonder duidelijke structuur. Gezocht worden mensen die af en toe willen meehelpen.

Het eerste kerkcafé is op donderdag 10 september om 15.00 uur.

Bernard van Verschuer (bernardvanverschuer@gmail.com)

Angels on Diamond Street

Een diaconaal filmproject van Warm Rotterdam

Rotterdam is rijk. Rijk aan cultuur, aan geschiedenis, aan ideeën én financiële middelen. Helaas profiteert niet iedereen hiervan mee. Steeds meer stadsgenoten leven in sociale en financiële armoede. Vijfentwintig procent van de Rotterdamse huishoudens is financieel onstabiel. Dit percentage is onnodig en onacceptabel. Dat was voor de Pauluskerk in 2016 de aanleiding om te starten met Warm Rotterdam. Inmiddels een zelfstandige stichting. Met de stad zet Warm Rotterdam zich in om de juiste dingen te doen om het aantal mensen dat in armoede en schulden leeft terug te dringen. We zeggen ‘nee’ tegen verdienen aan mensen met schuld. We stoppen met het aan de kant schuiven van wie moeilijker mee komt. We luisteren naar mensen die in armoede leven. En we maken ons hard voor een menswaardig bestaan voor alle Rotterdammers. Zo maken we van Rotterdam een warme stad voor iedereen.

Eén van de doelen van Warm Rotterdam is ook om bewustwording over armoede en schulden in de stad te vergroten en het goede gesprek aan te jagen. Hierbij hebben ervaringsdeskundigen altijd een (grote) rol. Daarom organiseert Warm Rotterdam in samenwerking met producent ZIN Documentaire een impact programma met de vertoning van de film ‘Angels on Diamond Street’. Angels on Diamond street is een documentaire over een gaarkeuken in een Afro-Amerikaanse kerk in Noord Philadelphia, in een van de armste wijken van de stad. De dagelijkse activiteiten van drie inspirerende vrouwen: Chefkok Mamie, voormalige Black Panther en vrijwilligster Barbara, en het hoofd van de kerk dominee Renee worden gevolgd. Zij vechten ieder op hun eigen manier voor de community en bekommeren zich om mensen uit de buurt die in armoede leven. Het verhaal speelt zich af in en rond The Church of the Advocate, een nationaal monument met een rijke geschiedenis in de burgerrechtenbeweging.

Met ZIN Documentaire organiseert Warm Rotterdam en estafette door de stad, waarbij we de film  telkens ‘doorgeven’ aan een andere warmtebron in de stad met een andere achterban. Op de locaties wordt de film vertoond, wordt samen gegeten en gaan we in gesprek over de film en de betekenis ervan. De locaties verschillen maar komen overeen vanwege hun betekenis voor Rotterdammers die in een kwetsbare situatie leven. Het doel is ook om met de estafette een statement af te geven aan bestuurders, politici en ambtenaren. We nodigen ze uit om goed te komen luisteren naar wat er in de stad gaande is.

Rotterdammers die kwetsbaar zijn staan centraal, mét (en niet over) hen voeren we het gesprek over de film en alles wat dat oproept. Vooral ook wat er nodig is en wat werkzame aanpakken zijn. Geen enkele vertoning zal dezelfde zijn, maar dat hoeft gelukkig ook niet.

Voor een eerste inkijkje: https://www.youtube.com/watch?v=LNKxyFt6mMM

U bent uitgenodigd in de Laurenskerk op donderdag 29 oktober 2020. Natuurlijk is het wel nodig u van tevoren op te geven. Houdt u vooral de website www.citypastor010.nl  en Facebook-pagina in de gaten.

Programma:

18.00-18.30 uur   ontvangst gasten

18.30-19.30 uur   vertoning film

19.30-21.00 uur   napraten tijdens eenvoudige maaltijd

De Grote Bijbelse Verhalen voor Jong en Oud

Op zaterdagmiddag 12 juni 2021 zullen op verschillende plekken in  Rotterdam verhalen uit de Bijbel op bijzondere wijze worden gepresenteerd. Het is een prachtige manier voor jong en oud om kennis of hernieuwd kennis te maken met de grote verhalen.

De verhalen worden verteld met kunst en woorden, met dans en muziek. Hoe het verhaal aan u en jullie ook gebracht wordt, het zal altijd visueel boeiend en geschikt zijn voor kinderen, en het wil prikkelend en onderhoudend zijn voor volwassenen. Dus voor iedereen geschikt en leerzaam! Ook als u geen enkel Bijbelverhaal kent.

De schepping, de toren van Babel, de ark van Noach, Jozef in de put, David en Goliath, Ruth en Naömi, Jezus loopt over water, de vrouwen bij het lege graf, Paulus wordt geroepen… Onze cultuur is doordrongen van de Bijbelse vertellingen. In een museum is het bijna onmogelijk geen schilderij of beeld te vinden dat geïnspireerd is door een van die grote verhalen. Het zijn verhalen die in alle eeuwen niets hebben ingeboet aan zeggingskracht, verhalen waarin we onszelf ook kunnen vinden.

Helaas worden deze verhalen steeds minder doorverteld. En dat is jammer omdat daardoor een van de fundamenten van onze cultuur niet meer begrepen wordt. Naast de Bijbelse verhalen zijn bijvoorbeeld ook de Griekse mythen zo’n fundament. Wie we nu zijn, kunnen we niet begrijpen zonder blijvende kennis van die fundamenten. Met die kennis begrijpen we onze cultuur beter, verstaan we bijvoorbeeld ook de kunst op een diepere manier. Maar zelfs zonder al dit alles zijn de Bijbels verhalen boeiende en beeldende vertellingen die ook opnieuw kunnen spreken in het hier en nu.

De middag begint om 14.00 uur, en de laatste vertelling en/of voorstelling begint om 18.00 uur.

Meer informatie? Ds. Harold Schorren, Laurenspastor, 06-15195149

predikant@laurenspastoraat.nl

Kerstwandeling

Het geboorteverhaal in het centrum van Rotterdam –  Zondag 20 december 2020, tussen 16.00 en 20.00 uur

In een tijd waarin Kerst lijkt te draaien om kerstbomen, kerstcadeaus en Kerstmannen willen wij het Bijbelse verhaal weer eens onder de aandacht brengen. Of het allemaal werkelijk gebeurd is? Dat laten we in het midden. Het aloude verhaal is een verhaal van licht in duisternis, van een toekomst van vrede en liefde. Een verhaal dat in alle tijden opnieuw mag klinken. Zeker ook in onze tijd.

In groepjes wandelen we langs scènes uit het geboorteverhaal van Jezus; de engel Gabriel en Maria, de herders in het veld, koning Herodes op zijn troon, de wijzen uit het Oosten, de stal met het kleine kindje…  Aan het eind van de wandeling kan iedereen een kaarsje aansteken in de Kapel van Licht om zo zelf een klein gebaar te maken van hoop.

De wandeling is voor jong en voor oud; spannend en interessant voor kinderen, prikkelend en uitdagend qua inhoud voor volwassenen.

Wilt u of wil jij meespelen of anderszins meehelpen? Meld u/je aan bij ds. Harold Schorren. De regie is in handen van Ed Rosbergen.

Aanmelden voor de Kerstwandeling zelf kan op een later moment via de website.

Info: contact@citypastor010.nl

Kunst stelt alles voor

Lezingen in de Laurenskerk i.s.m. het Chabot Museum

Wat hebben kunst en religie eigenlijk gemeen? Ik denk dat kunst je voor even meeneemt uit het alledaagse en je uitdaagt, schokt of inspireert om met nieuwe ogen naar de werkelijkheid te kijken. Hetzelfde doet m.i. de liturgie in de kerk door rituelen, woorden en muziek. Niet het alledaagse met een religieus sausje, maar de ervaring van het totaal andere. Alle reden om kunst eens te laten spreken in de ruimte van de kerk, een ontmoeting van gelijkgestemden.

Drie zondagmiddagen komen we samen in de Laurenskerk rond een kunstwerk uit de collectie van het Chabot Museum. Op groot scherm bekijken we de taal van de kunstenaar. Soms in detail. Op zoek naar betekenis aan de hand van een inleider. Vervolgens spreken met elkaar over het kunstwerk.

Het Chabot Museum  nodigt u uit om dan het werk in het echt te bekijken.

De interactieve middagen zijn op:

zondag 22 november 2020

zondag 21 februari 2021

zondag 30 mei 2021

Aanvang 15.00 uur

Meer informatie: ds Harold Schorren, 06-15195149

contact@citypastor010.nl

Songfestivalkerkdienst

Het Eurovisie Songfestival ging in 2020 niet door, maar van 18 t/m 22 mei 2021 zal Rotterdam alsnog gastheer zijn van dit grootse evenement. En ook de Songfestivalkerkdienst krijgt dan een herkansing.

Op zondagmiddag 16 mei 2021 is iedereen van harte uitgenodigd voor de Songfestivalkerkdienst in de Laurenskerk. De dienst begint om 14.00 uur, voorafgaand aan de officiële opening in het stadhuis. Het is een moment van inkeer en vrolijkheid voor het echte feest begint. De dienst is geheel in het Engels omdat het ook een welkom is aan alle gasten in de stad.

Voor de eerste keer in de geschiedenis van het songfestival trappen we de festiviteiten af, in de stad die het festival organiseert, met een speciale zing-mee-songfestival kerkdienst voor iedereen die gelooft, anders gelooft of niet gelooft. Deze bijzondere dienst wordt ingevuld met de meest betekenisvolle liedjes van het Eurovisie Songfestival.

Voorgangers in deze dienst zijn Harold Schorren, Citypastor in Rotterdam, Maria Scharffenberg, predikant Zweedse Kerk, en Samuel Lee, Theoloog des Vaderlands. Koren en solisten uit Rotterdam zullen de songfestivalliederen in speciale religieuze en kerkelijke uitvoeringen presenteren, die we natuurlijk allemaal mogen meezingen. Van “Waterloo” van Abba op z’n Gregoriaans tot een gospelversie tot ‘Slow down” van Douwe Bob. De begeleiding is in handen van onze organist en het Koper Kwintet van de Marinierskapel. We beginnen deze dienst natuurlijk met de openingstune van het songfestival: de prelude van het Te Deum Laudamus (wij prijzen U, o God) van Marc Antoine Carpentier. Deze lijn zetten we door in de Kerkdienst. Open Up…Oh My God!

We zullen ook een moment stil staan bij het bombardement van 14 mei op Rotterdam dat 81 jaar geleden het centrum van de stad in puin legde. Van de Laurensklerk stonden enkel de muren nog. De verbinding met het songfestival is in onze ogen veelzeggend en betekenisvol. Het Songfestival is in 1956 geïntroduceerd als een podium waar de idealen van vrijheid, saamhorigheid en vrede op muziek werden gezet. Een kerkdienst biedt bij uitstek de mogelijkheid om deze waarden opnieuw aan de orde te stellen. De liedjes van het songfestival maken deel uit van het collectieve Europese muzikale geheugen. Het Eurovisiesongfestival is al 65 jaar een baken van lichte vriendschap en muzikale vrolijkheid.

Do’s: voor iedereen, zing mee, dress to impress, samen, we only sing Eurovision, bidden voor vrede, elk land in Europa heeft wel iets moois, Rotterdam!

Meer informatie: ds Harold Schorren, 06-15195149

contact@citypastor010.nl

 

Heuvelredes

Lezingen in cultureel centrum De Heuvel

Grotekerkplein 5 te Rotterdam

Drie keer per jaar organiseert de citypastor een lezing op het snijvlak van samenleving, cultuur en religie in de grote zaal van cultureel centrum De Heuvel. Alle Rotterdammers en andere geïnteresseerden zijn welkom om n.a.v. een interessante en toegankelijke inleiding met elkaar in gesprek te gaan, samen te leren en elkaars ideeën te proeven.

De naam ‘Heuvelrede’ is gekozen met een knipoog naar de Bergrede van Jezus in het evangelie volgens Mattheüs en de Veldrede in het evangelie volgens Lucas.

Nadere info: contact@citypastor010.nl

 

Heuvelrede 1: In leven en in dood

Mag een mens nog sterven?

Datum volgt in onze nieuwsbrieven en website www.citypastor010.nl

Inleiding:   dr Erwin J.O. Kompanje, medisch-ethicus Erasmus MC.

Toen door de coronacrisis de verpleeghuizen de deuren moesten sluiten, werd ook het directe contact tussen naasten onmogelijk. Dit alles om de gezondheid van de bewoners veilig te stellen, maar voor velen wel een aanslag op de kwaliteit van hun leven. Schrijnende gevallen van sterven in eenzaamheid stellen ons de vraag wie de regie voert over onze laatste levensfase. De vraag over de regie werd en wordt natuurlijk ook voortdurend gesteld in het debat rondom euthanasie, en zeker wanneer dementie een rol speelt. Antwoorden zijn er ook. Soms ingegeven door de emotie van het moment, vaak ook bepaald door traditie, cultuur en geloof. We zijn blij dat dr. Kompanje ons de medisch-ethische kant wil laten zien. In het aansluitende onderlinge gesprek zal blijken of zijn inzichten ons helpen tot weloverwogen keuzes in deze lastige materie.

Heuvelrede 2: Weest gegroet

Maria in christendom en islam

Woensdag 3 februari 2021, 20.00 uur

Inleiding:   dr. Gé M. Speelman, Protestantse Theologische Universiteit, en

Alper Alasag, hoofd Islamitisch Kennis Centrum

In Bijbel en Koran speelt Maria/Maryam, de moeder van Jezus/Isa, een grote rol. Maryam geldt in de islam als de meest volmaakte vrouw. Aan geen vrouw wordt in de koran zoveel aandacht besteed. Hoofdstuk 19 is zelfs naar haar genoemd: soera Maryam. Haar kind, Isa, is een van de 26 profeten die in de koran voorkomen, de op één na laatste voor Mohammed. In het christendom is zij de moeder van Jezus. We horen vooral van haar in de geboorteverhalen en onder het kruis. De traditie geeft haar de kenmerken van godinnen als Isis en Artemis. In een deel van de kerk wordt zij ‘moeder Gods’ genoemd, in een ander deel is haar rol zeer beperkt.

Gé Speelman en Alper Alasag zullen ons met de grote kennis van hun gelovige traditie meenemen in het verhaal van deze vrouw. En ongetwijfeld vertellen ze ons wat Maria/Maryam kan bijdragen aan de dagelijkse geloofsbeleving. In het aansluitende onderlinge gesprek kunnen we verder van gedachten wisselen.

 

Heuvelrede 3: Take Me to Your Heaven

Songfestivalliedjes en religie

Donderdag 13 mei 2021, 20.00 uur

Inleiding: ds. Tom Mikkers

 

Het Songfestival is ieder jaar voor miljoenen mensen een hoogtepunt. Het is dan ook meer dan een wedstrijdje om het mooiste liedje. Het brengt mensen samen, over grenzen heen. Alle landelijke en menselijke verschillen lijken even niet te bestaan maar te verbleken in dezelfde droom van vrijheid, vrede en liefde. Het is zondermeer een religieus gevoel te noemen. Kijk alleen maar eens naar de teksten van de liedjes…

Om ons voor te bereiden op de Songfestival Kerkdienst in de Laurenskerk (zondag 16 mei) en het Songfestival in Rotterdam zelf (18-22 mei) zal expert Tom Mikkers, ons meenemen in de wondere wereld van het Songfestival en ontrafelt hij voor ons de mystieke en spirituele kanten van dit grootse evenement.

Tom Mikkers is predikant in Wassenaar. Samen met Hijlco Span schreef hij het boek ‘Hallelujah Eurovision. De magie van het songfestival’.

 

 

Burendag, Kerkennacht en Laurentiusdag

Ieder jaar vindt in september de Burendag plaats, met een programma van muziek, rondleidingen, meditaties en workshops om aan omwonenden en andere belangstellende het kerkelijke leven te laten zien. Mensen kunnen vrijblijvend de kerk binnenlopen, om er gewoon een kijkje te nemen, van een drankje te genieten en eventueel deel te nemen aan een van de programma-onderdelen. Het organiserende team is bereikbaar via burendag@kerkenindelaurens.nl. In verband met de corona crises vindt deze Burendag in 2020 helaas niet plaats.

Eens in de twee jaar vindt de Kerkennacht Rotterdam plaats, meestal in juni. De eerstvolgende Kerkennacht is in 2021.

De Laurentiusdag vindt eens in de twee jaar plaats, ergens in oktober. De eerstvolgende Laurentiusdag is gepland voor oktober 2021. Laurentius is de patroon van de armen. Hij gaf destijds in Rome de schatten van de kerk aan de armen. Vandaar de ‘Laurentiusdag’ voor mensen van de Rotterdamse Voedselbank. Zij staan een avond in de zon van aandacht, en krijgen een chique driegangen diner, bediend door mensen uit de sfeer van bedrijfsleven en serviceclubs. Parallel wordt er een Symposium voorbereid in de Burgerzaal in het Stadhuis van Rotterdam over de effecten van armoede voor gezondheid en welbevinden. En er zijn nog andere activiteiten voor diverse doelgroepen.