U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Activiteiten voor iedereen

De Kerken in de Laurens vormen een open gemeenschap, die graag iedereen welkom heet voor een kennismaking. Uiteraard staan de kerkdiensten open, maar wie die drempel te hoog vindt, kan ook op doordeweekse dagen aanschuiven voor een gesprek bij het Laurensonthaal.

De Kapel

“Zijn hier nog diensten”, “is dit nou een roomse of een christelijke kerk”. “Kan ik ergens een kaarsje branden”? maar ook: “Waar is de Spido”?

Zoveel mensen, zoveel vragen – herinneringen komen boven, over ouders die hier trouwden, over een vader die nog mee-gemetseld heeft aan de kerk bij de wederopbouw….

De vrijwilligers van De Kapel geven bezoekers graag het gevoel mee, gezien te zijn. Soms geven we hen een foto, een gedicht of zegenbede mee (vaak in hun eigen taal), soms een (gratis) bijbeltje, soms zoeken we samen naar de naam van een heilige in de tweede zijkapel.

Toen vanwege de Coronamaatregelen de Laurenskerk in 2020 dicht ging kregen we als geloofsgemeenschappen al snel toestemming van de Stichting Laurenskerk om de voormalige koffiehoek in te richten als dagkapel: De Kapel werd geboren!

Op dit moment (zomer 2023) gebruiken we de Kapel weer als centrum van ontmoeting en informatie over ‘Kerken in de Laurens’.

Over de toekomst zijn we ongewis, maar we hopen ook komend jaar een vorm te vinden voor deze wijze van kerkelijke presentie in de Laurenskerk!

Iedere dinsdag tot en met zaterdag zijn in de Kapel vrijwilligers aanwezig voor informatie, aandacht, ‘een kaarsje branden’, iets schrijven in het voorbedeboek.

De vrijwilligers van De Kapel genieten van al die ontmoetingen en gunnen jou/u dat ook!

Doet u mee voor een of meer dagdelen per maand?

Voor meer informatie: M.-Paul van Mansum

tel.: 010-426 52 88 of via e-mail: mvmansum@planet.n

Koffie-Café

Koffieochtenden in De Heuvel

Iedere 3e dinsdag van de maand is er Koffie-Café in gebouw De Heuvel (schuin tegenover de Laurenskerk). Iedereen is welkom. Het Koffie-Café is geopend van 10.00 – 12.00 uur. De nadruk ligt op ontmoeting, gezelligheid, een praatje. Iedere keer is er een korte bijdrage van muziek, beelden of een verhaal. Voor wie wil, is er ter afsluiting een kleine lunch.

De eindtijd van 12.00 uur is gekozen om bezoekers de gelegenheid te geven naar de Alledagkerk in de Laurenskerk te gaan (12.15-12.40 uur). Iedere dinsdag is deze dienst. Voorgangers uit de breedte van de kerken verzorgen deze. En voor wie niet ter kerke gaat, is er altijd nog de markt op de Binnenrotte.

Data voor seizoen 2023/2024: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 16 juli en 20 augustus

Meer informatie bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: contact@citypastor010.nl

 

Vier de zondag

Door de geografische spreiding van de gemeenten komen we elkaar door de week niet makkelijk tegen. De ontmoeting na de kerkdienst is daarom waardevol en belangrijk voor het gemeentezijn. De koffietijd blijkt echter vaak te kort om tot een goede ontmoeting of gesprek te komen. Daarom dekken we, onder het motto ‘Vier de zondag’, op de vierde zondag van elke maand de tafels voor een lunch waarin we elkaar (beter) kunnen leren kennen. Daarna is er gelegenheid voor een gezamenlijk gesprek aan de hand van een thema of een lezing.

De deur staat ook open voor gasten en ‘passanten’: iedereen mag op deze vierde zondag onze gast zijn. Op de volgende data is de Vier de Zondag van 10.30-14.00 uur: 24 september, 22 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari, 24 maart, 21 april, 26 mei, 23 juni, 23 juli en 25 augustus.

Meer informatie: Marianne Amelink, email: marianne.amelink@planet.nl

 

Gluren bij de buren

Een kijkje nemen bij andere kerken

De kerken van Rotterdam-Centrum zijn vertegenwoordigd in het oecumenisch Laurensberaad. Daar zoeken we naar nadere samenwerking en momenten om elkaar als gelovigen te ontmoeten. Weet u welke kerken er zijn in het centrum van Rotterdam? En wat weten we eigenlijk van elkaar?

Onder de naam ‘Gluren bij de buren’ willen we daar verandering in brengen. Ieder jaar zal een van de aangesloten kerken de deuren openen en een inkijkje geven in de bijzonderheden van de geloofsgemeenschap. Zo hopen we elkaar beter te leren kennen, te begrijpen en elkaar te verrijken.

Houdt u de kerkbladen in de gaten voor nadere aankondiging van datum en kerk.

Informatie via e-mail: contact@citypastor010.nl

Burendag zondag 1 oktober 2023

We gaan weer van start met de burendag, zoals we dat voor de coronatijd ook een aantal jaren hebben gedaan. Met de drie wijkgemeenten Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen en de Samaritaan. Het doel van de burendag is ontmoeting met onze buren en wederzijdse kennismaking. Ook mag u als gemeentelid uw eigen buren uitnodigen.

De dag geven we vorm door het aanbieden van workshops, orgelmuziek, lunch en een borrel. Dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met de Vereniging Vrienden van de Grote of Sint Laurenskerk. We trekken samen op en geven gezamenlijk invulling aan deze dag. Met deze samenwerking bereiken we ook dat wij elkaar als wijkgemeenten en Vrienden van de Laurens beter leren kennen.

De burendag vindt plaats op 1 oktober, aansluitend op de hoofddienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies van Heest, email: anneliesvan_heest@hotmail.com

 

De Matthäus Passion

Religie en symboliek bij Bach

Ieder jaar klinkt in de Laurenskerk in de Palmzondagdienst de prachtige en indringende muziek van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Kinder- en Jeugdkoor ‘Young Voices’, het Laurensorkest en de Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker, en organist Hayo Boerema.

Ter voorbereiding zal er een lezing gehouden worden over de religieuze en muzikale symboliek in dit grootse werk van Bach over het lijden en sterven van Jezus. Na deze lezing luistert u weer met andere oren.

Nadere informatie volgt in kerkbladen en op de website.

Info bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: predikant@laurenspastoraat.n

Heuvelredes

Lezingen in Gebouw De Heuvel

Grotekerkplein 5 te Rotterdam

Een aantal keren per jaar organiseert de citypastor een lezing op het snijvlak van samenleving, cultuur en religie in de grote zaal van gebouw De Heuvel. Alle Rotterdammers en andere geïnteresseerden zijn welkom om naar aanleiding van een interessante en toegankelijke inleiding met elkaar in gesprek te gaan, samen te leren en elkaars ideeën te proeven.

Het afgelopen seizoen hebben we gesproken over ‘vasten’ dat in veel religies een belangrijk onderdeel is van inkeer en voorbereiding. Voor het komend seizoen staat de allang geplande maar steeds uitgestelde lezing ‘Maria in Christendom en Islam’ op het programma. In de zondagsbrieven en op de website zullen de data bekend worden gemaakt.

De naam ‘Heuvelrede’ is gekozen met een knipoog naar de Bergrede van Jezus in het evangelie volgens Mattheüs en de Veldrede in het evangelie volgens Lucas.

Nadere info via email: contact@citypastor010.nl

Monty Python’s Life of Brian

Lezing en film

Afgelopen seizoen hebben we de verfilming van de rockopera ‘Jesus Christ Superstar’ (1973) in de Laurenskerk vertoond. We werden verrast door het grote aantal van 280 bezoekers. We begonnen met een inleidende lezing door ds. Harold Schorren, omdat de vertoning van deze film ook een unieke gelegenheid bood om achtergrond en inhoud te geven aan het verhaal over de laatste dagen van Jezus. Het werd door velen als waardevol ervaren.

Dit seizoen willen we een film vertonen die zeer veel discussie heeft opgeroepen en waarvan de vertoning in meerdere landen verboden is: Monty Python’s Life of Brian uit 1979. Is het een parodie op het leven van Jezus? Of eerder een aanklacht tegen fanatisme en politiek? Ook deze film zal worden ingeleid door ds. Harold Schorren.

De datum is nog niet bekend. Hou de agenda’s in de gaten.

Nadere info via email: contact@citypastor010.nl