U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Laurenscantorij

Al meer dan 50 jaar laat de Laurenscantorij de luisteraar delen in de verstilling van koorklanken die de gewelven van de Laurenskerk vullen. Gretig en ambitieus zingt het gezelschap koorliteratuur uit alle stijlperiodes, niet alleen in de Laurenskerk, maar ook ver daarbuiten. Het koor staat onder de inspirerende leiding van dirigent Wiecher Mandemaker. Hij volgde in 2005 Barend Schuurman op als artistiek leider van de Stichting Laurenscantorij. Onder deze stichting vallen ook het Rotterdam Symphony Chorus en het Laurens Collegium Rotterdam. Elke maand verzorgt de Laurenscantorij een cantatedienst in de Laurenskerk. Daarnaast vervult de Laurenscantorij haar rol in de liturgie van de hoofddiensten van het Laurenspastoraat, in de gezamenlijke diensten op de vijfde zondag van de maand en op alle kerkelijke feestdagen.

Het koor verleent ook regelmatig medewerking aan producties van professionele orkesten in Nederland en daarbuiten. De Doelen is hierbij een belangrijke partner. Bijzonder waardevol is de nauwe samenwerking met organist Hayo Boerema. Ook stimuleert het koor de ontwikkeling van nieuwe koormuziek.

De Laurenscantorij voert als enige ensemble in Nederland de Matthäus Passion al jarenlang uit als onderdeel van een zondagse kerkdienst. Vanzelfsprekend is de uitvoering gratis toegankelijk en zing je als deelgenoot van het gebeuren ook wat koralen mee. Financieel is het een uitdaging om dit alles te organiseren. Daarom kunnen hiervoor stoelen worden geadopteerd op een beperkt aantal rijen.

Bezoek www.laurensvocaal.nl voor actuele informatie. Daar vindt u onze programmabeschrijvingen met componisten en werken, evenals liturgieën van cantatediensten en namen van uitvoerende musici. Hieronder wordt ter wille van de flexibiliteit enkel een beknopt overzicht weergegeven. Zo wordt er naast de Bachcantate ook nog een ander koorwerk gezongen, maar wordt pas kort van tevoren bepaald wat dit koorwerk zal zijn.

Via livestreams kunt u alles thuis meebeleven. Graag verzoeken wij u per concert of cantatedienst een bijdrage over te maken op NL93 ABNA 0640 7556 66 t.n.v. Laurens Vocaal, o.v.v. de desbetreffende datum van het concert of de cantatedienst.

Cantatediensten

Zondag 17 september 2023 19.00 uur

Martin – Mis voor dubbelkoor

Zondag 15 oktober 2023 19.00 uur

Bach – Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen, BWV 48

Balfour Gardiner – Evening Hymn

Zondag 19 november 2023 19.00 uur

Bach – Ach wie flüchtig, ach wie nichtig, BWV 26

Reger – Der Mensch lebt und bestehet nur eine kleine Zeit

Zondag 17 december 2023 19.00 uur

C.Ph.E. Bach – Magnificat in D

Zondag 21 januari 2024 19.00 uur

Bach – Ich steh mit einem Fuß im Grabe, BWV 156

Mendelssohn – Zum Abendsegen

Zondag 18 februari 2024 19.00 uur

Bach – Jesus nahm zu sich die Zwölfe, BWV 22

Byrd – Miserere mei

Zondag 24 maart 2024 10.30 uur deel 1, 13.30 uur deel 2

Bach – Matthäus-Passion, BWV 244

Zondag 21 april 2024 19.00 uur

Bach – Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWV 12

Zondag 19 mei 2024 19.00 uur

Bach – O ewiges Feuer, o Ursprung der Liebe, BWV 34

Bach – Der Geist, BWV 226

Meer weten:

Kijk op www.laurensvocaal.nl:
– voor links naar de livestreams
– voor actuele informatie over het programma en reserveringen
– om u te abonneren op de e-nieuwsbrief van de Laurenscantorij
– voor de programmering van het voorjaar van 2021

Contact: info@laurensvocaal.nl  / 06-41079452