U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Laurenscantorij

Al meer dan 50 jaar laat de Laurenscantorij de luisteraar delen in de verstilling van koorklanken die de gewelven van de Laurenskerk vullen. Gretig en ambitieus zingt het gezelschap koorliteratuur uit alle stijlperiodes, niet alleen in de Laurenskerk, maar ook ver daarbuiten. Het koor staat onder de inspirerende leiding van dirigent Wiecher Mandemaker. Hij volgde in 2005 Barend Schuurman op als artistiek leider van de Stichting Laurenscantorij. Onder deze stichting vallen ook het Rotterdam Symphony Chorus en het Laurens Collegium Rotterdam. Elke maand verzorgt de Laurenscantorij een cantatedienst in de Laurenskerk. Daarnaast vervult de Laurenscantorij haar rol in de liturgie van de hoofddiensten van het Laurenspastoraat, in de gezamenlijke diensten op de vijfde zondag van de maand en op alle kerkelijke feestdagen.

Het koor verleent ook regelmatig medewerking aan producties van professionele orkesten in Nederland en daarbuiten. De Doelen is hierbij een belangrijke partner. Bijzonder waardevol is de nauwe samenwerking met organist Hayo Boerema. Ook stimuleert het koor de ontwikkeling van nieuwe koormuziek.

De Laurenscantorij voert als enige ensemble in Nederland de Matthäus Passion al jarenlang uit als onderdeel van een zondagse kerkdienst. Vanzelfsprekend is de uitvoering gratis toegankelijk en zing je als deelgenoot van het gebeuren ook wat koralen mee. Financieel is het een uitdaging om dit alles te organiseren. Daarom kunnen hiervoor stoelen worden geadopteerd op een beperkt aantal rijen.

Bezoek www.laurenscantorij.nl voor actuele informatie. Daar vindt u onze programmabeschrijvingen met componisten en werken, evenals liturgieën van cantatediensten en namen van uitvoerende musici. Hieronder wordt ter wille van de flexibiliteit enkel een beknopt overzicht weergegeven. Zo wordt er naast de Bachcantate ook nog een ander koorwerk gezongen, maar wordt pas kort van tevoren bepaald wat dit koorwerk zal zijn.

Via livestreams kunt u alles thuis meebeleven. Graag verzoeken wij u per concert of cantatedienst een bijdrage over te maken op NL93 ABNA 0640 7556 66 t.n.v. Stichting Laurenscantorij, o.v.v. de desbetreffende datum van het concert of de cantatedienst.

Cantatediensten

Zondag 20 september 2020, 19.00 uur

Bach – Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51

Zondag 18 oktober 2020, 19.00 uur

Bach – Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 5

Zondag 15 november 2020, 19.00 uur

Bach – Falsche Welt, dir trau ich nicht, BWV 52

Zondag 20 december 2020, 19.00 uur

Bach – Bereitet die Wege, bereitet die Bahn, BWV 132

 

Concerten

Zondag 11 oktober 2020, 15.00 uur

Vierne – Symfonie nr. 3
Dureflé – Messe ‘Cum Jubilo’ voor bariton, mannenkoor en orgel

Zondag 8 november 2020, 15.00 uur
Vierne – Symfonie nr. 5
Caplet – Messe à trois voix,
voor vrouwenkoor a capella

Woensdag 9 december 2020
Kerstconcert

Zondag 10 januari 2021, 15.00 uur

Nieuwjaarsconcert

Meer weten:

Kijk op www.laurenscantorij.nl:
– voor links naar de livestreams
– voor actuele informatie over het programma en reserveringen
– om u te abonneren op de e-nieuwsbrief van de Laurenscantorij
– voor de programmering van het voorjaar van 2021

Contact: info@laurenscantorij.nl  / 06-41079452