U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Financiën en Anbi

Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen maken deel uit van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. Deze ontvangt geen subsidie van de overheid of enige andere organisatie. De kosten worden geheel gedragen door leden en sympathisanten. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Een uitgebreide financiële verantwoording van de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum als geheel is te vinden op haar eigen site.

Zowel de centrale kas als de wijkkassen worden gecontroleerd door kascommissies, bestaand uit leden. De centrale jaarrekening wordt gecontroleerd door een externe accountant. De kerkrentmeesters zijn bovendien na afloop van kerkdiensten aanspreekbaar voor gemeenteleden die vragen hebben over de besteding van gelden.

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse Actie Kerkbalans vraagt van de leden een structurele bijdrage om onder meer het gebouw en personeel (predikanten, organisten, cantores) te bekostigen. Dit gebeurt gezamenlijk door de wijkgemeenten binnen de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum, te weten Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen, Noorderlicht, Prinsekerk en De Samaritaan. Jaarlijks is circa 500.000 euro aan giften nodig om de Hervormde Gemeente te doen functioneren.

KLIK HIER als u een brief op naam ontvangen hebt inclusief een toezeggingsformulier waarop uw registratienummervermeld staat. Dat is voor de meesten van u het geval. U wordt zo dadelijk doorgelinkt, u kunt dan klikken op Aanmelden. Bij het wachtwoord kunt u uw registratienummer ingeven.

KLIK HIER als u niet zo’n brief op naam met registratienummer ontvangen hebt. U wordt zo dadelijk doorgelinkt, u kunt dan klikken op Aanmelden.

Giften, periodieke giften en legaten

Uiteraard is het ook mogelijk om los van de Actie Kerkbalans een gift te doen aan de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum. Het is daarbij mogelijk om de gift specifiek te bestemmen voor een van de wijkgemeenten door deze in de omschrijving te noemen.

Omdat de Hervormde Gemeente Rotterdam door de overheid erkend is als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn giften aftrekbaar bij de aangifte voor de inkomstenbelasting. Hierbij geldt echter een drempel van 1% (met een minimum van €60 en een maximum van 10% van hetverzamelinkomen). Het zogeheten RSIN nummer is 002536778.

Deze drempels gelden niet bij een periodieke gift, waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u dan volledig aftrekken bij uw belastingaangifte. Periodieke giften moeten worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst. U kunt daarvoor contact opnemen met een van de wijkpenningmeesters, te bereiken via penningmeester@laurenspastoraat.nl of penningmeester@maaskant-opengrenzen.nl. Informatie over periodiek de giften en de standaard schenkingsovereenkomst kunt u ook vinden bij de belastingdienst.

Indien u de Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum een legaat wilt nalaten, kunt u eveneens met een van de penningmeesters contact opnemen.

Wijkkas Laurenspastoraat

Voor de kosten van de vieringen zoals muzikale ondersteuning, kaarsen en drukkosten, maar ook voor alle andere aspecten van het kerkelijke leven heeft het Laurenspastoraat jaarlijks ongeveer 23.000 euro nodig. Ook daarvoor zijn we afhankelijk van onze goede gevers.

Bijdragen voor de wijkkas zijn welkom op IBAN NL29 INGB 0002 4012 18 ten name van het Laurenspastoraat te Rotterdam.

Wijkkas Maaskant Open Grenzen

Uit de wijkkas van Maaskant Open Grenzen worden onder andere attenties voor gemeenteleden, het eigen kerkblad, koffie na de kerkdiensten en onkosten van de Maascantorij betaald. De wijkkas heeft een jaarlijkse omzet van circa 14.000 euro. De opbrengsten bestaan uit giften van gemeenteleden en bijdragen voor de koffie.

Bijdragen voor de wijkkas zijn welkom op NL76 INGB 0000 7665 04 ten name van Werkgroep Open Grenzen te Rotterdam.

Collectebonnen

Wanneer u de giften in de collectes tijdens de diensten ook bij de inkomstenbelasting als giften wilt kunnen aftrekken is het gebruik van collectebonnen aan te bevelen. De collectebonnen zijn te bestellen bij het Kerkelijk Bureau. U kunt hiertoe een bedrag voor de gewenste collectebonnen over maken naar rekening NL86 RABO 0373 7281 58 ten name van CvK Hervormde Gemeente onder vermelding van de gewenste bonnen en uw adres gegevens. De bonnen hebben een waarde van € 0,60 (oranje) en van € 1,50 (blauw). Er zitten 20 bonnen op één vel, dus de kosten zijn €12,– of € 30,– per vel. Na ontvangst van de betaling krijgt u de bonnen binnen 3 weken toegezonden.