U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Landelijke netwerken

De Kerken in de Laurens maken deel uit van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Deze heeft in Nederland ongeveer 1,5 miljoen leden, ongeveer tien procent van de bevolking. De PKN verenigt zowel de lutherse als calvinistische traditie in zich. De kerk heeft een synodale structuur. Binnen de kerk is een grote verscheidenheid aan opvattingen aanwezig, van vrijzinnig tot orthodox/bevindelijk (wikipedia). De wijkgemeenten Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen bevinden zich aan de vrijzinnige/moderne kant van dat spectrum.

Daarnaast participeert de Laurenskerk in twee landelijke netwerken die specifiek verbonden zijn met haar rol als binnenstadskerk en de verwoesting in 1940.

Netwerk Citykerken Nederland

Leven in een monumentale Citykerk is anders dan in een wijkkerk in een vinexwijk. Er komt veel op de Laurenskerk af, mensen verwachten ook het nodige van ons. Alle partijen die de kerk bewonen proberen samen aansprekende programma’s te maken, zowel kerkelijk als niet-kerkelijk. Om dit uit te wisselen met vergelijkbare kerken is er het Netwerk Citykerken Nederland. De partners ontmoeten elkaar twee keer per jaar. De Domkerk, Utrecht, Westerkerk, Oudekerk van Amsterdam, Kloosterkerk in den Haag, Grote Kerk in Dordrecht en nog vele anderen zijn aangesloten. We beraden ons over wat er in en vanuit onze Citykerken kan worden georganiseerd en hoe we onze kerken open kunnen houden voor de hele bevolking van de stad, maar ook voor kerkelijk gebruik.

Coventryberaad Nederland

In de Laurenskerk staat in een koorkapel aan de zuidzijde een metalen kruis in een stuk rode zandsteen. Het staat in een opvallende gouden omhulling, dit is het Cross of Nails, een kruis met nagels uit het dak van de verwoeste kathedraal van Coventry. In deze kapel wordt iedere vrijdagmiddag het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden, van 12.30 tot 12.45 uur. Dat gebeurt op het zelfde moment op tal van andere plaatsen in ons land, in Duitsland en andere plekken in de wereld. Deze plekken hebben meestal ervaring van oorlog en verwoesting, die ervaringen worden omgedraaid tot inspiratie om te streven naar onstpanning in de wereld, in de stad. De tekst van het gebed ligt in het gouden kastje in de kapel.

De betrokkenen bij dit wereldwijde netwerk, de Community of the Cross of Nails, ontmoeten elkaar regelmatig. De Nederlandse deelnemers hebben zich verenigd in de Stichting Coventryberaad Nederland en ontmoeten elkaar twee keer per jaar, telkens bij een van de deelnemende kerken/gemeenschappen.