U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Stedelijke herdenkingen

Herdenking Bombardement

Op 14 mei 1940 werd Rotterdam door Duitse bommen verwoest. Lange tijd is er aan die fatale dag geen aandacht besteed, sinds een jaar of tien is er wel aandacht voor. De Laurenskerk staat daarbij steeds in het middelpunt. Deze kerk is het enige gebouw dat, ook al was het een ruïne, is blijven staan op de grote kale vlakte van de ‘puin’. En als enige ruïne is de Laurenskerk herbouwd, een steen uit 1952 herinnert er aan. Elk jaar organiseert de initiatiefgroep 14 mei, waarin de Laurenskerk goed is vertegenwoordigd, een daglang, stadbreed programma ter herdenking van deze gebeurtenis in 1940. Vaste onderdelen van de herdenking zijn:

Statenweg, 10.00-10.30 uur

Herdenking van het ultimatum aan de stad bij het monument aan de Statenweg tegenover nr. 147 met kranslegging door burgermeester ing. A. Aboutaleb.

Laurenskerk Rotterdam, 12.00-12.45 uur

Gedachtenisbijeenkomst o.l.v. Laurenspastor ds. Harold Schorren.

Plein 1940, 13.00-13.45 uur

Herdenking bombardement bij het monument ‘De Verwoeste Stad’ van Ossip Zadkine op Plein 1940 , kranslegging door burgemeester ing. A. Aboutaleb.

13:29-13.39 uur

(Kerk)klokken luiden binnen de Brandgrens ter herinnering aan de duur van het bombardement van Rotterdam.

Centrale Bibliotheek Hoogstraat, 20.00-22.00 uur

H.J.A. Hoflandlezing

Het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 was de opmaat tot de bezetting van ons land door nazi-Duitsland. Van de ene dag op de andere werden mensen voor dilemma’s gesteld, die bepalend zouden zijn voor hun lot of dat van anderen. Wie van het verleden wil leren doet er goed aan zich in deze dilemma’s te verdiepen. De geschiedenis is een optelsom van de keuzes die mensen maken, niet alleen in oorlogstijd maar ook in vredestijd. We spiegelen onze levens aan de gebeurtenissen van toen, zoeken de verschillen en overeenkomsten en vragen ons af welke de morele dilemma’s van de eigen tijd zijn. Een zoektocht in de schaduw van het verleden naar wie wij zijn en wie wij willen zijn.

Nadere informatie: ds. Harold Schorren, predikant@laurenspastoraat.nl

Jom Hasjoa

Van maandagavond 20 april tot dinsdagavond 21 april 2020 wordt wereldwijd de vernietiging van de Joden in de tweede wereldoorlog herdacht. In de Laurenskerk is er op zondag 26 april van 19.00-20.00 uur een gedachtenisdienst in de Laurenskerk. Tijdens de dienst gedenken we dat vele joden uit Rotterdam zijn weggevoerd en zijn vermoord. Én we gedenken de slachtoffers van huidige conflicten in de wereld.

Aan de dienst werken ook kinderen mee van een Rotterdamse basisschool. Zij onderzoeken in hun klas de geschiedenis van een Joods kind dat uit Rotterdam is weggevoerd en niet meer is terug gekomen. Alle namen van de weggevoerde kinderen zijn gegraveerd in het Kindermonument aan de Stieltjesstraat in Rotterdam-Zuid.

Al meer dan vijfendertig jaar wordt in Rotterdam, in de Laurenskerk, jaarlijks een Sjoa herdenkingsdienst gehouden. De diensten worden georganiseerd door het “Sjo’a beraad”, een groep die bestaat uit betrokken leken en predikanten en leden van de Joodse gemeenschap, ooit gestart vanuit een verbinding van de Raad van kerken in Rotterdam met de Joodse gemeenschap in Rotterdam. Het initiatief werd daartoe genomen door ds. Huib van der Steen.

Nadere informatie bij Dideri Mattijsen: dmattijsen@hotmail.com

Het Bevrijdingsvuur 4 en 5 mei

In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 mei 2020 wordt het Bevrijdingsvuur ontstoken in Wageningen. Verschillende groepen verspreiden het vuur door het land tijdens de Nationale Bevrijdingsvuurestafette. Ook zal er een team zijn dat de lange nachtelijke tocht onderneemt om het vuur naar de Laurenskerk in Rotterdam te brengen en het aan te bieden.

Sinds 1948 wordt traditiegetrouw het Bevrijdingsvuur ontstoken op het 5 Mei plein in Wageningen. Dit plein ligt voor Hotel de Wereld waar in 1945 werd onderhandeld over de capitulatievoorwaarden. Het Bevrijdingsvuur is een indrukwekkend symbool van nationale eenheid en voor leven in vrede. Het herinnert ons aan het feit hoe kwetsbaar en kostbaar vrijheid is. Na de Bevrijdingsvuurceremonie vertrekken vanaf deze historische locatie verschillende loopgroepen om het vuur middels de Nationale Bevrijdingsvuurestafette door heel Nederland te verspreiden. Deze loopgroepen bestaan uit atletiekverenigingen, 4 en 5 mei comités, scholen, Oranjeverenigingen en andere organisaties. De estafette symboliseert de Bevrijding van Nederland en vormt een belangrijke overgang van het herdenken op 4 mei naar het vieren van de vrijheid op 5 mei. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd.

Het team dat ons het bevrijdingsvuur zal brengen wil ook het thema “Niemand hoeft het alleen te doen” uitdragen. Het is een oproep tot en verlangen naar medemenselijkheid, er voor elkaar zijn. Een groei in bewustzijn dat ook de verbinding met God in religie en spiritualiteit ons leert: “niemand hoeft het alleen te doen”. Het team (hardlopers, begeleid door fietsers, chauffeurs, waarschijnlijk een verpleegkundige/verzorger en iemand voor de pr & sponsoring) neemt dit bewustzijn met zich mee en gaat letterlijk door een nacht – met het bevrijdingsvuur – naar het gloren van de dag. De start is om middernacht in Wageningen. De aankomst in de Laurenskerk zal naar verwachting ná 12.00 uur zijn, maar e.e.a. is sterk afhankelijk van hoe het met het team gaat.

In de Laurenskerk zal om middernacht de kerk open gaan. Terwijl de lopers onderweg zijn, willen wij in stilte, muziek, gebed en meditatie de nacht doorbrengen, met hen verbonden in geest en liefde. Wakend tot de morgen geven wij zo op bijzondere wijze onszelf over aan de overtuiging “Niemand hoeft het alleen te doen”.

Overdag verplaatsen wij ons deels naar het Stadspodium en het kerkplein voor de Laurens om met elkaar 75 jaar bevrijding te vieren en het Bevrijdingsvuur met zijn allen warm te ontvangen.

Nadere informatie: ds. Harold Schorren, predikant@laurenspastoraat.nl

Herdenking 15 augustus 1945

Op zaterdag 15 augustus 2020 wordt landelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Het is een droef deel van onze Nederlandse geschiedenis waaraan lange tijd nauwelijks aandacht is besteed. Eigen wonden lieten soms geen ruimte voor de pijn en de verhalen van anderen. Vaak werden en worden de herinneringen niet gedeeld omdat de inhoud ondragelijk is. Naast alle pijn en verdriet van de ervaringen in het voormalig Nederlands-Indië kwam ook het stilzwijgen; men zocht erkenning maar vond het niet. Gelukkig is er in de jaren meer en meer openheid gekomen, hoe confronterend soms ook. Op verschillende plekken zijn monumenten verrezen om stem te geven aan deze geschiedenis, en zijn er ook bijeenkomsten om te gedenken en te blijven herinneren.

In Rotterdam wordt de bijeenkomst georganiseerd door Stichting 15 augustus 1945. Centraal staat het hijsen van de vlag bij de Vlaggenparade. Wij willen kijken hoe wij in de toekomst als Laurenskerk onze betrokkenheid vorm kunnen geven.

Nadere informatie: ds. Harold Schorren, predikant@laurenspastoraat.nl