U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Stedelijke herdenkingen

Herdenking 14 mei 1940

Bombardement op Rotterdam

Het bombardement op Rotterdam van 14 mei 1940 wordt jaarlijks met tal van activiteiten herdacht. Op dinsdag 14 mei 2024 is het 84 jaar geleden dat grote delen van Rotterdam door bommen en brand verwoest werden.

Vaste onderdelen van de herdenking zijn:

Statenweg, 10.00-10.30 uur

Herdenking van het ultimatum aan de stad bij het monument aan de Statenweg tegenover nr. 147 met kranslegging door burgemeester Aboutaleb.

Laurenskerk Rotterdam, 11.00-12.15 uur  

Interreligieuze Gedachtenisbijeenkomst o.l.v. citypastor ds. Harold Schorren.

Plein 1940, 13.00-13.45 uur 

Herdenking bombardement bij het monument ‘De Verwoeste Stad’ van Ossip Zadkine op Plein 1940, kranslegging door burgemeester ing. A. Aboutaleb.

13:29-13.39 uur

(Kerk)klokken luiden binnen de Brandgrens ter herinnering aan de duur van het bombardement van Rotterdam.

Centrale Bibliotheek Hoogstraat, 20.00-22.00 uur

H.J.A. Hoflandlezing

Het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 was de opmaat tot de bezetting van ons land door nazi-Duitsland. Van de ene dag op de andere werden mensen voor dilemma’s gesteld, die bepalend zouden zijn voor hun lot of dat van anderen. Wie van het verleden wil leren doet er goed aan zich in deze dilemma’s te verdiepen. De geschiedenis is een optelsom van de keuzes die mensen maken, niet alleen in oorlogstijd maar ook in vredestijd. We spiegelen onze levens aan de gebeurtenissen van toen, zoeken de verschillen en overeenkomsten en vragen ons af welke de morele dilemma’s van de eigen tijd zijn. Een zoektocht in de schaduw van het verleden naar wie wij zijn en wie wij willen zijn. Nadere informatie: ds. Harold Schorren, email: contact@citypastor010.nl

Jom Hasjoa

In de Laurenskerk is er op zondagavond 7 april 2024 van 19.00-20.00 uur een gedachtenisdienst. We herdenken dan de Sjoa, de vernietiging van het getto in Warschau en de vernietiging van de miljoenen Joden uit Nederland en heel Europa door de nazi’s. Vele joden uit Rotterdam zijn weggevoerd en zijn vermoord.

In 2024 is het de 40ste keer dat in de Laurenskerk de Sjoa herdenkingsdienst wordt gehouden. De diensten worden georganiseerd door het “Sjoa beraad Rotterdam”, een groep die bestaat uit betrokken leken, pastores en predikanten, en leden van de Joodse gemeenschap, ooit gestart vanuit een verbinding van de Raad van kerken in Rotterdam met de Joodse gemeenschap in Rotterdam. Het initiatief werd daartoe genomen door ds. Huib van der Steen.

Voorafgaand aan de dient lezen we namen van de meer dan 7.000 Joden uit Rotterdam en van de eilanden, die vanuit Rotterdam per trein naar de concentratiekampen zijn weggevoerd.

Door hun namen te noemen, leven zij voort in onze stad.

Zie voor meer informatie www.sjoaberaadrotterdam.nl

Keti Koti

Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij

Tijdens Keti Koti herdenken en vieren wij de afschaffing van de slavernij in Nederland en Suriname. Op 30 juni is de herdenking. Het bevrijdingsfeest vieren wij op 1 juli met een Keti Koti Festival. Op die dag in 1863 werd de Emancipatiewet van kracht en werd slavernij in Suriname en de Nederlandse Antillen afgeschaft. Keti Koti, spreek uit: [kittie’kottie], betekent letterlijk Ketenen Gebroken. In Rotterdam staat het monument ter herdenking van de slavernij aan de Lloydkade, op de plek waar schepen van de Rotterdamse slavenhandelsmaatschappij Coopstad en Rochussen vertrokken naar Afrika. Keti Koti Rotterdam is Echt Rotterdams Erfgoed.

Op zondag 30 juni, de avond voorafgaand aan de Keti Koti viering van 1 juli, zal een plechtige herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden bij het Rotterdamse slavernijmonument. Om 20.00 uur worden twee minuten stilte in acht genomen, ter nagedachtenis van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavenhandel en de slavernij in de Nederlandse koloniën. De ceremonie wordt ingeleid door een apinti-ritueel, waarmee respect wordt betoond aan de voorouders van al degenen die uit Afrika zijn meegevoerd om in slavernij te dienen. Burgemeester Aboutaleb zal de eerste krans leggen bij het monument. Het Convent van Kerken en Synagogen zal ook een krans leggen.

Zie ook: https://ketikotirotterdam.nl/

Herdenking 15 augustus 1945

Op donderdag 15 augustus 2024 wordt landelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië herdacht. Het is een droef deel van onze Nederlandse geschiedenis waaraan lange tijd nauwelijks aandacht is besteed. Eigen wonden lieten soms geen ruimte voor de pijn en de verhalen van anderen. Vaak werden en worden de herinneringen niet gedeeld omdat de inhoud ondragelijk is. Naast alle pijn en verdriet van de ervaringen in het voormalig Nederlands-Indië kwam ook het stilzwijgen; men zocht erkenning maar vond het niet. Gelukkig is er in de jaren meer en meer openheid gekomen, hoe confronterend soms ook. Op verschillende plekken zijn monumenten verrezen om stem te geven aan deze geschiedenis, en zijn er ook bijeenkomsten om te gedenken en te blijven herinneren.

In Rotterdam wordt de bijeenkomst georganiseerd door Stichting 15 augustus 1945. Centraal staat het hijsen van de vlag bij de Vlaggenparade.

Voor meer info: www.herdenking-15-augustus.nl