U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Laurenspastoraat

 

 

Het Laurenspastoraat, opgericht in 1971, staat als interkerkelijke citykerk midden in de Rotterdamse samenleving. Het is een gastvrije gemeente die open staat voor mensen van verschillende achtergronden. Het geloof wordt beleefd in Woord en Sacrament met veel aandacht voor liturgische vormgeving en muziek.

We hechten in hoofddiensten en andere vieringen aan een liturgische traditie die de waardevolle elementen uit het christelijke verleden koestert en van betekenis blijft voorzien. Als meest tastbare herinnering aan Jezus, zijn dood en wederopstanding is het Avondmaal een vast onderdeel van elke hoofddienst. 
In de kwaliteit van de met zorg uitgevoerde muziek van orgel en cantorij herkennen wij de schoonheid van Gods schepping.

Vanouds viert het Laurenspastoraat het avondmaal met de kinderen. Hun – soms levendige – aanwezigheid maakt de viering minder zwaar. Maar er zit ook een principiële keus achter. Kinderen behoren bij de “Familia Dei” en delen daarom, net als thuis, in de tafelgemeenschap. Ook als ze nog te klein zijn om de betekenis van het avondmaal te begrijpen, ervaren kinderen zo al jong dat ze erbij horen in de kerk. Jezus stelt hun ontvankelijkheid ten voorbeeld aan volwassen gelovigen. De aanwezigheid van kinderen is daarmee ook een signaal aan de volwassenen. Zo min als we de doop aan kinderen onthouden, hoewel ze daar niets van begrijpen, zo min onthouden wij hun brood en druivensap. Want op de avondmaalstafel in de Laurenskerk staat altijd een aparte beker met ongegiste wijn. De kinderen worden bediend door de voorganger.

Daarnaast zet het Laurenspastoraat zich er ook voor in om zichtbaar aanwezig te zijn in de cultuur van de stad. Pastoraal hebben we een hart voor wie zich bij ons thuis weten, maar ook voor passanten van om de hoek of van verder weg.

Het Laurenspastoraat is niet een gewone wijkgemeente, onze leden en vrienden wonen in de hele stad en tot ver in de regio. Daarnaast zijn we wel aanspreekbaar voor leden van de Hervormde Gemeente in de Rotterdamse binnenstad (Laurenskwartier) en in Crooswijk.

Lees hier onze wekelijkse nieuwsbrief ‘Morgen is het Zondag’

Inschrijven nieuwsbrief ‘Morgen is het Zondag’

Wilt u weten wat er allemaal wordt georganiseerd door het Laurenspastoraat? Neem dan een abonnement op onze wekelijkse zondagsbrief, Morgen is het Zondag. In de regel wordt deze vrijdagmiddag uitgestuurd en bevat informatie over de vieringen van het komende weekeinde, en andere informatie.