U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Contact

Adres

Kerk: Grotekerkplein 27, Rotterdam

Tel. kosters Laurenskerk: 010-4131989.

Bezoek- en postadres: Grotekerkplein 101, 3011 GC Rotterdam

Persoonlijk contact

Citypastor Harold Schorren is beschikbaar voor algemene vragen over het kerkelijke leven in Rotterdam: 06–15195149 of predikant@laurenspastoraat.nl

Op de pagina’s van Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen zijn meer contactgegevens te vinden voor specifieke vragen over beide wijkgemeenten.

Nieuwsbrieven en tijdschrift

Naast deze website kent Kerken in de Laurens ook twee wekelijkse nieuwsbrieven en een tweemaandelijks tijdschrift om leden en sympathisanten op de hoogte te houden van alle activiteiten.

Kerkelijk Bureau

Hervormde Gemeente Rotterdam Centrum
Kerkelijk bureau: Postbus 8177, 3009 AD Rotterdam, tel. 06-11057359,
e-mail: kerkelijkbureaurdamc@gmail.com
Rekeningnummer Diaconie: NL32 RABO 0373 7389 27
Rekeningnummer Kerkrentmeesters: NL86 RABO 0373 7281 58

U kunt collectebonnen bestellen door geld over te maken naar het rekeningnummer van de SKG: NL86 RABO 0373 7281 58 Graag met vermelding van oranje (€ 0.60 per stuk) en/of blauwe (€ 1,50 per stuk) collectebonnen en het juiste adres bij de mededelingen op uw overschrijving. Er zitten 20 bonnen op één vel, dus bedragen de kosten € 12 of € 30 per vel. Wanneer het geld binnen is, worden de bonnen geleverd via de post of persoonlijk gebracht. De aanschaf van collectebonnen geeft u belastingvoordeel.

Financiën

Zoals u in deze jaargids heeft kunnen lezen vinden er in de Laurenskerk veel kerkelijke activiteiten plaats. Bij de meeste daarvan is de toegang gratis. Soms vindt er een collecte plaats als bijdrage in de onkosten. De collectes dekken slechts een klein deel van de totale onkosten van huur van de kerk, predikanten, cantor en organist. De niet uit de collecte gedekte onkosten moeten wij financieren uit de vrijwillige bijdrage van onze leden en andere mensen die een gift aan ons doen. Mogen wij daarbij ook op u rekenen?

Uw vrijwillige bijdrage kunt u storten op:

NL 64 RABO 0373 7281 6 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Rotterdam-Centrum, met vermelding van welke wijkgemeente u lid bent.

Op de website www.pkn010.nl treft u de begroting en jaarrekening aan.

Voor de kleinere specifieke uitgaven van de wijkgemeenten kunt u een bijdrage overmaken voor de betreffende wijkkas.

De IBAN-nummers van onze wijkgemeenten zijn:

NL29 INGB 0002 4012 18 t.n.v. Laurenspastoraat, Rotterdam

NL76 INGB 0000 7665 04 t.n.v. Werkgroep Open Grenzen, Rotterdam

Leden kunnen altijd contact opnemen met éen van de kerkrentmeesters wanneer zij een nadere toelichting wensen op de gemaakte kosten.

Stichting Laurenskerk

Het gebouw is in beheer bij de Stichting Laurenskerk, bereikbaar op dezelfde adressen. De kosters zijn bereikbaar op 010-4131989.