U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Activiteiten voor leden

Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen hebben ieder hun eigen activiteiten, werkgroepen en kringen, die in principe open staan voor leden van beide wijkgemeenten. Wel bestaat er soms een maximum aantal deelnemers. Veel van de activiteiten vinden plaats bij mensen thuis.

Catechisatie

Catechisatie is een aantal keren op afgesproken zondagen van 10.30 uur tot ca 11.30 uur voor jongeren uit de middelbare schoolleeftijd. Behalve dat uit de bijbel gelezen en verteld over het christendom is er gesprek en discussie. En wat te eten en drinken. Aan het einde van het jaar maken we een uitstapje.

Afwisselend geleid door Harold Schorren Bernard van Verschuer. Bij ons kun je voor meer informatie terecht.

Meer informatie bij: ds. Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl of ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com.

Gespreksgroepen

Jong gemeentegroep

Een groep jonge mensen komt zo’n negen à tien keer per jaar bij elkaar op een avond van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt dan volop met elkaar gesproken over leven en geloven, over onze plek in deze wereld en onze dromen voor de toekomst. Vaak best pittige gesprekken. Gesprekken die je meestal niet zo gauw met je vrienden voert. Gesprekken met veel verheldering, diepgang en gelukkig ook veel humor!

De leden zijn heel verschillende mensen, met heel verschillende beroepen. We hebben wel eens geconstateerd dat als we met z’n allen op een onbewoond eiland zouden landen, we het samen best zouden rooien.

Meestal volgen we een handzaam boekje dat we zelf hebben uitgekozen. We lezen dan ter plekke een hoofdstuk om vervolgens met elkaar in gesprek te komen. Geregeld wijken we ook af omdat een existentiële vraag ons bezig houdt of de realiteit van alledag ons wakker houdt.

De bijeenkomsten worden gehouden in de Hofdame, Grote Kerkplein 101 te Rotterdam en begeleid door ds. Harold Schorren.

Het seizoen sluiten we af met partners en kinderen met een gezamenlijk eten in de tuin van de dominee.

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

De Thomas Groep

Een gespreksgroep over geloof

‘Wie gelooft, twijfelt. Wie niet twijfelt, gelooft niet.’ Een voorganger uit de Lutherse Kerk gaf me die gedachte ooit mee. En twijfel is ook nooit aan mij voorbij gegaan. Juist de twijfel zet me in beweging. Willen weten, op zoek gaan, vinden en opnieuw twijfelen. Altijd is er een tijdelijkheid in het zeker weten.

Daarom ook de naam van de gespreksgroep: ‘De Thomas Groep’. Thomas die niet kan geloven dat Jezus is opgestaan als hij Hem en zijn wonden niet kan aanraken, staat bekend als de ongelovige Thomas. Maar juist zijn zoeken en vragen, is een zoeken naar betekenis. Het niet voor lief aannemen vast vaste feiten. En als Thomas dan ziet dat de Opgestane de wonden van zijn liefde draagt, belijdt hij: ‘Mijn Heer, mijn God’. De twijfelaar is een gelovige.

Graag wil ik met mensen op zoek gaan, sprekend over het geloof. We zijn in het afgelopen seizoen begonnen met het boek ‘Genie of misgeboorte: zeven vooroordelen over de apostel Paulus’, van Patrick Chatelion Counet. Aan de hand van dit boek verdiepen we ons in de schijnbaar weerbarstige Paulus. Iedere keer een boeiend hoofdstuk. U bent van harte uitgenodigd bij ons aan te sluiten.

We komen samen op de vierde woensdagmiddag van de maand in de grote kubus van de Laurenskerk. We beginnen om 14:00 uur.

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

Kringen voor ouderen

Groep Atrium

Voorheen de Dijckhovegroep en sinds een paar jaar de groep die in Atrium bijeenkwam op de tweede dinsdag in de maand. Nu beginnen we in de Kubus, naast de Laurenskerk, op Prinsjesdag, dinsdag 14 september ’21 om 14.30 uur.  Als de omstandigheden het toelaten komen we later mogelijk weer in Atrium bij elkaar.

Voor opgave en informatie: Corry van Eekeren, telefoon 06-15211543 of Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

Koffieochtenden

Met ingang van september is er iedere 3e dinsdag van de maand een koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur in gebouw De Heuvel. Iedereen is van harte welkom voor koffie en een leuk gesprek. We starten 21 september ’21. Aan het eind van de ochtend is er ook een broodje voor de hongerige magen.

Af en toe zal er een spreker zijn of is er een creatieve activiteit. Maar het belangrijkste is de ontmoeting.

We hebben de deze tijd gekozen omdat de dinsdag een marktdag is. Leuk om te combineren. Maar iedere dinsdag is er ook om 12.15 uur Alledagkerk in de Laurenskerk. Een korte viering met steeds wisselende voorgangers. Wie wil kan na de koffie en het broodje met ons mee.

Gebouw De Heuvel staat schuin tegenover de Laurenskerk (Grotekerkplein 5). We gebruiken de grote zaal op de begane grond. De ingang is via de glazen deur om de hoek aan de Oppert.

Meer informatie bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

Senioren gesprekskring

24 september 2021 a.s. start voor het zevende jaar ‘De (senioren) Gesprekskring van Maaskant Open Grenzen (MKOG)’. Doel van de kring is om door gedachten wisseling en discussie, kennis en inzicht over uiteenlopende maatschappelijke, religieuze en filosofische onderwerpen, te verdiepen en te vergroten. De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 uur tot 17.00 uur. Circa 10-14 personen nemen regelmatig deel aan de kring.

In 2020-2021 zijn de bijeenkomsten in verband met corona pas gestart in februari 2021. Tijdens de laatste bijeenkomst van dit seizoen konden we elkaar weer fysiek ontmoeten in de tuin van Dia Aris.

Afgelopen seizoen zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest:

  • Het interview met Marli Huijer “Niemand heeft recht op een zo lang mogelijk leven” in de NRC van 15 januari 2021.
  • Een interview met Edith Eger (Amerikaans psycholoog en Holocaust overlevende) via YouTube en het “Tien geboden” gesprek met haar inTrouw van mei 2019.
  • Een interview in NRC met cultuurfilosoof Ad Verbrugge met zijn waarschuwing tegen te intensieve bemoeienis van de overheid met de mens tijdens coronatijd.
  • Het gedicht van Amanda Gorman, uitgesproken bij de inauguratie van de president van Amerika, Joe Biden: “The Hill We Climb”.
  • De Fundamenten van Ramsey Nasr.

De eerste bijeenkomst van het nieuwe seizoen zal zijn gewijd aan racisme, (mede) naar aanleiding van het boek van Dido Michielsen: ‘Lichter dan ik” (over het leven van de betovergrootmoeder van de schrijfster op Java).

Ernst de Zwart zal ons over zijn familiegeschiedenis vertellen onder vergelijkbare omstandigheden in Oud Nederlands Indië.

Omdat de bijeenkomsten worden gehouden bij Dia Aris, thuis aan de Mathenesserlaan 425B, staat de groep beperkt open voor nieuwe deelnemers.

Degenen die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan de bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Dia Aris darisvanderiet@gemail.com of met Jenneke Vijlbrief jennekevijlbrief@me.com

Oecumenische leerkring geloofsverdieping

De oecumenische leerkring heeft deelnemers uit verschillende kerken in Rotterdam, waardoor in de discussies verschillende zienswijzen en tradities over tafel gaan. We leren op een andere manier naar ons eigen geloof te kijken, te luisteren naar andere visies én bespreken een theologisch thema waar we allemaal wat van opsteken.

Vorig jaar begonnen we met het lezen van onderstaand boek, maar we kwamen door Covid-19 niet ver. Daarom in de herhaling:

Elf predikanten lezen een bijbels verhaal door een autobiografische bril. Ze verbinden hun bijbelse held met hun eigen levenservaringen. In “Mijn held en ik” vertellen ze hierover en nemen ons mee in het verhaal van hun held. Een verfrissende manier waardoor je weer op een andere manier bijbelverhalen leest.

In de Oecumenische leerkring lezen we een selectie uit deze verhalen. Daarnaast zoeken we ook of wijzelf een held(enverhaal) in de bijbel kunnen vinden, die we kunnen verbinden met ons eigen levensverhaal

Data: 28 september ’21, 12 oktober ’21,

9 november ’21, 11 januari ’22, 8 februari ’22,

8 maart ’22, 12 april ’22 en 17 mei ’22.

elke keer van 10.00-12.00 uur.

Plaats: de kerkenraadskamer van de

Remonstrantse Kerk, Museumpark 3

Begeleiding: ds. Tjaard Barnard

en ds. Katinka Broos

Kosten: koffie en thee: € 10,–,

en de kosten van het boek:

Bert Dicou en Koen Holtzapfel (red)

“Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen”.

Skandalon € 16.95

 


Rond de Bijbel

De Bijbelstudie groep in de Kubus.

Tot twee jaar geleden werd deze groep geleid door Taco Noorman. Daarna zijn we verdergegaan met het boek “Groene Theologie.”

Na een jaar Corona pauze beginnen we weer. We lezen uit de bijbel en praten erover. Als leidraad gebruiken we het boek “Eenvoudig leven.” Verschillende schrijvers kozen een Bijbelgedeelte dat iets te zeggen heeft over de zorg voor de schepping, voor aarde, lucht en water voor mens en dier en plant. Ze ontdekken dat eenvoudig leven goed leven is.

“Eenvoudig leven; Bijbelstudies over het goede leven. “, Kok Boekencentrum 2021.

Op woensdag 15 september om 15.00 uur in de Kubus komen we de eerste keer bij elkaar, en daarna elke maand.  Met koffie, thee en een lekkernij uit het potje van Tony Vrijenhoek.

Wel graag opgeven bij bernardvanverschuer@gmail.com

Avond-Bijbelstudie

Startend op 8 september komen we iedere tweede woensdagavond van de maand samen om dieper in te gaan op de achtergronden bij een Bijbeltekst. Een interessante studiegroep voor de beginnende en gevorderde bijbellezer.

In november zal er een toelichting zijn bij het Evangelie volgens Lucas. Op de 1e Advent begint het nieuwe kerkelijke jaar en volgen we het Lucasevangelie.

De avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op het kantoor van de kerk, Grotekerkplein 101. Ds. Harold Schorren zal de bijeenkomsten leiden.

Opgave en info: predikant@laurenpastoraat.nl

Midrasj kring

De aartsvaders – Abraham, Isaak en Jakob (bijbel en rabbijnse literatuur)

Het vorige seizoen stond dit thema op het programma; door alle beperkingen vanwege Corona hebben wij maar 3 keer samen kunnen komen, en dat betekent dat we het onderwerp slechts voor een deel behandeld hebben. Komend seizoen willen we daarom gewoon met de stof verder gaan. Gelukkig is het onderwerp op zich ook voor ons vanuit onze eigen christelijke achtergrond aardig bekend; mèt de bijbel ernaast kunnen we ons goed richten op het nieuwe en verrassende dat de Midrasj ons brengt. Ik breng in herinnering:

De aartsvaders – Abraham, Isaak en Jakob – Abram, die vanuit een achtergrond van afgodsbeelden op weg gaat met de Ene God en stichter wordt van het monotheistisch Jodendom. Isaak, bekend om de – aan zijn ouders beloofde – geboorte, die wel heel erg lang op zich laat wachten, maar met name  vanwege zijn rol van offer, louter passief of met instemming? Jakob ‘de vrome’ – hielenlichter van Esau, koper van diens geboorterecht, dief van zijn zegen – tenslotte onbetwist stamvader van de 12 stammen der Israelieten.

De aartsvaders, en niet te vergeten de aartsmoeders: Sara, Rebekka, Lea en Rachel! – wij christenen, hebben ze (net als de Islam overigens) meegekregen met het O.T. Via het middel van de Midrasj – het telkens weer zoeken naar actuele tekstbetekenis  – komen we allerlei lijnen en verrassende details op het spoor, herkennen wij eigentijdse menselijke elementen. Zie bijvoorbeeld:

“Rebekka vroeg andere vrouwen of zij ook zo’n ondragelijke pijn hadden geleden gedurende hun zwangerschap, en toen zij vertelden dat ze niet van een geval als het hare gehoord hadden, begaf ze zich naar de berg Moria, waar Sjem en Eber hun bet-haMidrasj (leerhuis) hadden. Ze vroeg hen – en Sjem antwoordde: Mijn dochter, ik vertrouw je een geheim toe. Twee volkeren zijn in je baarmoeder, en hoe zou jouw lichaam ze kunnen bevatten, als we zien dat de hele wereld niet groot genoeg voor ze zal zijn om er samen vredig te bestaan?”

Tenslotte: Rabbi Jonathan Sacks, onlangs overleden, geldt als een van de belangrijkste religieuze leiders in onze tijd. Hij maakt zich zorgen over het geweld (c.q. de terreur) tussen de 3 godsdiensten. Hij gaat op zoek naar een nieuwe kijk op de verhalen over de broedervetes. En, stelt hij: de broederjaloezie  – menselijke factor, niet de religie! – is hier de oorzaak van jaloezie en geweld. Sterker nog: “religie moet deel worden van de oplossing, en een antwoord vol compassie bieden”. Zo leest hij dieper in de teksten a.h.w. verborgen boodschappen, zoals “En zijn zonen Isaak en Ismael begroeven Abraham samen ” (Gen.25:9) en Sacks stelt:  “het is nu de tijd voor joden, christenen en moslims om te zeggen wat ze in het verleden niet gezegd hebben, namelijk: we zijn allemaal kinderen van Abraham – Isaak en Ismael, Jakob en Esau etc. We zijn gezegend. En om gezegend te kunnen zijn, hoeft er niemand vervloekt te worden. Gods liefde werkt niet op die manier.”

We gaan dit seizoen dus verder met de aartsvaders: de tijd die over is zullen wij dan in overleg invullen, met teksten vanuit hetzelfde thema (Josef?) of met enkele ‘losse’ joodse thema’s (bv. Messiaanse verwachting in het Jodendom; Wat is een mens?; Hoe goed moet een mens zijn?). In elk geval lezen we met elkaar bijbel en midrasj en brengen we onze eigen gedachten in met oog op de interpretatie. We hopen weer op spontane, vrolijke en vruchtbare discussies.

NB Nieuwe belangstellenden zijn altijd zeer welkom. Op het moment echter kunnen we vanwege de Coronamaatregelen (1.5 m afstand) tijdelijk niet uitbreiden. Als u wel belangstelling heeft: laat het weten, dan nemen we contact met u op, zodra nieuwe deelnemers weer mogelijk zijn. Graag!

Plaats: kubus Laurenskerk.

Data: woensdagochtend (10.30 – 12.30 uur) 2021: 13 oktober; 10 november en 8 december; en 2022: 2 februari, 2 maart en 6 april.

Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (telefoon 010-4525016; elsebeth@zonnet.nl), voor opgave en informatie.

Kringen rondom kunst en cultuur

Laurenskring

Omstreeks het veertigjarig jubileum van het Laurenspastoraat is de Laurenskring opgericht. Vanaf 2012 komt deze kring periodiek bijeen aan de hand van een vooraf afgesproken thema: dat kan bijvoorbeeld een boek, een film of een tentoonstelling zijn. In het afgelopen jaar schreven wij tijdens een korte workshop, op een zondagmiddag, ons eigen verhaal in een verstilde, maar koude Laurenskerk.

Bij toerbeurt bereidt één van de deelnemers het thema van de bijeenkomst voor. De bijeenkomsten vinden vaak plaats bij de deelnemers thuis. Daar is dan koffie/thee en een eenvoudige lunch.

De bijeenkomsten vinden plaats op de derde zondag van januari, maart, mei, september en november. De bijeenkomsten beginnen rond half elf en eindigen na een lunch zo rond twee uur. Inmiddels is er een traditie ontstaan, dat er in de zomerperiode een buitenactiviteit wordt gehouden in augustus.

De Laurenskring staat open voor nieuwe leden, waarvan wel verwacht wordt, dat ze zich actief willen inzetten voor de kring en dus ook bereid zijn eens een thema voor te bereiden, dan wel als gastheer/vrouw voor de kring op te treden.

Nadere informatie over de kring via Henk Moerman hjmoerman@xs4all.nl of Peter van Burg p.v.burg@xs4all.nl

Filmclub

Het afgelopen filmseizoen was voor de filmclub een jaar vol hindernissen. Dan was er wel de mogelijkheid om na afloop koffie te drinken in de bioscoop, dan weer niet en op een gegeven moment zaten wij thuis achter de laptop of computer om een film te bekijken, met hierna een zoom-gesprek: onze zogenaamde thuisbioscoop. Gelukkig was ons laatste filmbezoek weer in de bioscoop. Wij hopen dus nu weer op betere tijden.

De filmclub is een laagdrempelige bijeenkomst van geïnteresseerden, die graag eens naar een film willen gaan, maar niet alleen. Vaak is er na het zien van een film behoefte om hierover te praten.  De filmclub voorziet in deze behoefte. Na afloop zitten wij gezellig na te praten over wat de film ons heeft gezegd. Vaak heel verhelderend o.a. over aspecten die wij niet gezien of begrepen hebben en/of wat ons heeft aangeraakt.

Naar welke films gaan wij? Wij zijn beperkt in het aanbod, omdat wij afhankelijk zijn van dag en tijd. Zo mogelijk naar een net uitgekomen film, of een film uit de oude of nieuwe geschiedenis, een documentaire, een ingrijpende persoonlijke gebeurtenis uit een gezinsleven. Wij houden niet zo van thrillers. Laat u verrassen is het motto!

Wij gaan naar de film

– op de 2e woensdag van de oneven maand en

– op de 2e donderdag van de even maand.

Periode: september 2021 t/m juni 2022. Onze eerstvolgende bijeenkomst is op woensdag 8 september a.s.

Voor de woensdagen krijgt u op de dinsdag hieraan vooraf bericht welke film het gaat worden; voor de donderdag hoort u dat eveneens op de voorafgaande dinsdag. Iedereen is welkom.

Wilt u meedoen, dan kunt u zich opgeven bij de film coördinator: Annechien Boukema anne.chien@12move.nl

Literaire kring

Goed geschreven boeken doen je in een andere wereld belanden. Soms vol herkenning, een andere keer vol verwondering, met humor, of ontroering, je kunt er helemaal door gegrepen worden. Soms moet je er moeite voor doen, de taal is stug, het onderwerp blijft ver van je afstaan, je herkent er weinig in, de inhoud staat je tegen. Het is boeiend en verrassend  hoe de mede-lezers dat boek, die tekst hebben beleefd en ervaren. In een open sfeer delen we onze gedachten en meningen erover. Het kan je mening versterken of juist doen veranderen en soms zelfs verrijken. We komen 8 tot 9 maal bij elkaar, van september tot en met april/mei.

Voor het nieuwe seizoen heeft iedereen een boek voorgedragen en de keuze voor de eerste bijeenkomst is gevallen op  “Het meesterwerk“ van Emile Zola.

Op donderdag 16 september beginnen we het nieuwe seizoen in De Hofdame, rond de tafel in de kamer van Maaskant/Open Grenzen.

Om 20.00 uur staat de koffie of thee klaar en om 20.15 uur  gaat de boekbespreking van start, uiterlijk om 21.45 uur stoppen we.

Er is weer ruimte voor nieuwe leden: van harte welkom om eens een avond mee te doen, te luisteren en daarna te beslissen om vaker te komen, of om het bij die ene keer te laten.

Aanmelden kan bij Letty Pak, via de mail  lettypak@freedom.nl of middels een app-je 06-2954 8643.

Filosofiegroep

Drie tot vier keer per jaar komt de filosofiegroep bijeen om samen een tekst te lezen en te bespreken. Teksten van filosofen of theologen uit het verleden of uit het heden. Ds. Bernard van Verschuer leidt in en er is ruim kennis aan tafel om tot een uitwisseling van gedachten te komen. Met het aantal huidige deelnemers is de groep voor dit moment compleet. Data worden in onderling overleg vastgesteld.

Meer informatie bij ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com of Liesbeth van Heel  liesbeth@v-heel.nl

De (post) corona leesclub

Tijdens de lock-down begonnen we een leesgroep per videoverbinding. Een aantal vrijdagmiddagen van 16.00 tot 17.00 uur. Aanleiding was de vraag van een gemeentelid om aandacht te besteden aan een boek van ds. C. ter Linden. Nadat we het in een paar middagen hadden doorgesproken gingen we verder met een nieuw boek over Jezus (Henk Bakker), vervolgens als reactie daarop een ander boek over Jezus (Rochus Zuurmond). Daarna lazen we een essay van de Duitser Philipp Blom; toen we het uit hadden was de Corona lock down voorbij.

Nu gaat de leesclub in september verder, niet per video maar in levende lijve. Voorstel is om als eerste te lezen (stukken uit) een boek met opstellen “Leven met euthanasie” samengesteld door o.a. Theo Boer. De standpunten rond euthanasie in Nederland zijn permanent in beweging. Nadat in 2001 de euthanasiewet van kracht werd volgde een doorgaand debat mede als gevolg van een schuivende interpretatie van de wet. De samensteller van de bundel, Theo Boer, is een ethicus die over euthanasie een genuanceerd standpunt inneemt.

Een ander boek dat gesuggereerd werd is een boek over Maria, de moeder van Jezus, door Arnold Huijgen. Opmerkelijk omdat de schrijver docent is in Apeldoorn, de Christelijk Gereformeerde predikanten opleiding. Huijgen schrijft over de Maria van de bijbel en over de Maria uit de christelijke traditie.

Data worden in overleg vastgesteld. Opgeven bij bernardvanverschuer@gmail.com

Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid heeft zich een aantal jaren ingezet voor bewustwording voor het thema duurzaamheid binnen de kerkgemeenschap. Dit heeft geleid tot bewuste keuzes voor duurzame producten. De werkgroep wil het accent van haar taakstelling verplaatsen van bewustwording voor duurzaamheid naar energiebesparing van kerkgebouwen. Er blijkt behoefte aan een ‘nieuwe’ agenda die past bij de persoonlijke drijfveren: Wat willen we met de werkgroep duurzaamheid die is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse centrumkerken?

We willen met vertegenwoordigers van Het Steiger, De Pauluskerk, het Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen, de Stichting Laurenskerk, De Samaritaan en De Prinsenkerk onderzoek doen naar de mogelijkheden van energiebesparing. De werkgroep wil daarmee het gebruik van het kerkgebouw verduurzamen. We gaan nu een deskundig adviesbureau selecteren dat ons gaat helpen met de analyses van de diverse gebouwen. De werkgroep wil het onderzoek uitvoeren in overleg met de gemeente Rotterdam.

Vanuit het Laurenspastoraat hebben zitting in de werkgroep: Herman Docters van Leeuwen en Tjeerd Wessel. Vanuit Maaskant Open Grenzen: Onno Martens. We hebben nu direct geen mensen nodig voor de werkgroep maar als er mensen zijn die kennis hebben die ze graag willen delen is dat natuurlijk welkom. Neem in dat geval contact op met Tjeerd Wessel: 06-23022878 of tjeerd.wessel@gmail.com

Seniorenreis

Komend seizoen hopen we weer een reisje met u te kunnen ondernemen. Nadere informatie verschijnt natuurlijk in de kerkbladen.

Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl en ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

Samen Eten

Aan tafel voor een goed gesprek

Naar een aarzelende, maar waardevolle start in het afgelopen jaren, zijn we van plan komend seizoen opnieuw 2 of 3 keer op een doordeweekse avond met een groep ‘jongeren’ uit de gemeente samen te eten en te kijken waar het gesprek ons brengt. Geen vooraf vastgesteld thema, maar samen na het werk, om ca. 19.00 uur, aanschuiven aan tafel bij mensen die je misschien nog niet zo goed kent. We denken aan ca. 6 personen per keer en horen graag of je een keer wilt koken en/of meepraten. We hebben al een datum geprikt voor september. Nadere informatie en aanmelding: Liesbeth van Heel liesbeth@v-heel.nl en/of Joost Heere joostheere@hotmail.com

Laurensfoyer

Ontmoetingen aan de eettafel

Een goed gesprek vindt vaak aan tafel plaats, met een maaltijd en leuke gasten. In onze gemeente zijn de Laurensfoyers een traditie geworden. Zo’n zes keer per jaar een gezellige avond of middag, een maaltijd, nieuwe en hernieuwde kennismaking en een gesprek rond een thema. Na zo’n Laurensfoyer zijn we ineens wat meer op elkaar betrokken.

Bij het schrijven van dit bericht weten we niet hoe de ontwikkelingen zullen zijn rondom het Corona-virus. Nu is het lastig om bij iemand thuis een Laurensfoyer te houden met anderhalve meter afstand van elkaar. We zoeken naar goede alternatieven om de smakelijke ontmoetingen toch verantwoord plaats te kunnen laten vinden.

Houdt u vooral onze website kerkenindelaurens.nl in de gaten. Ook zal nadere info volgen in de nieuwsbrief van het Laurenspastoraat “Morgen is het Zondag” en in “Kerken in de Laurens”. Nadere informatie: Inekevanhouwelingen-rook@chello.nl