U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Activiteiten voor leden

Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen hebben ieder hun eigen activiteiten, werkgroepen en kringen, die in principe open staan voor leden van beide wijkgemeenten. Wel bestaat er soms een maximum aantal deelnemers. Veel van de activiteiten vinden plaats bij mensen thuis.

ONTMOETINGEN

Laurensfoyers 2023

Ontmoetingen aan de eettafel

Een goed gesprek vindt vaak aan tafel plaats. In onze gemeente zijn de Laurensfoyers bij iemand thuis een traditie geworden. Een gezellige avond of middag met een maaltijd, nieuwe en hernieuwde kennismaking en een gesprek rond een thema. Harold Schorren en iemand van de pastorale werkgroep zullen ook meedoen. Deze traditie willen we in het voorjaar 2023 weer oppakken.  We hebben in onze gemeente door de jaren heen steeds verschillende gastvrouwen en gastheren bereid gevonden om een keer in hun huis een kleine groep te ontvangen en een maaltijd te verzorgen. Het thema van het gesprek wordt later nog bekendgemaakt.

Nadere informatie volgt o.a. in de nieuwsbrief van het Laurenspastoraat “Morgen is het Zondag”

Contactpersoon: Ineke van Houwelingen-Rook voorzitter pastorale werkgroep Laurenspastoraat, e-mail:  inekevanhouwelingen-rook@chello.nl

Aan tafel voor een goed gesprek

Naar een aarzelende, maar waardevolle start in de afgelopen jaren, zijn we van plan komend seizoen opnieuw 2 of 3 keer op een doordeweekse avond met de nadruk op een groep ‘jongeren’ uit de gemeente en ook de nieuwe geïnteresseerden van onze wijkgemeente MKOG om samen te eten en te kijken waar het gesprek ons brengt. Geen vooraf vastgesteld thema, maar samen na het werk met een glas wijn, om ca. 19.00 uur, aanschuiven aan tafel bij mensen die je misschien nog niet zo goed kent. We denken aan ca. 6 personen per keer en horen graag of je een keer wilt koken en/of meepraten. Een eerste avond willen we inplannen in Oktober thuis bij Joost Heere. Nadere informatie volgt hierover in de gemeentebrief en aanmelding: Liesbeth van Heel, e-mail: liesbeth@v-heel.nl  en/of Joost Heere, e-mail: joostheere@hotmail.com tel:06-38401935

Vier de zondag

Door de geografische spreiding van onze gemeente komen we elkaar door de week niet makkelijk tegen. De ontmoeting na de kerkdienst is daarom waardevol en belangrijk voor het gemeentezijn. De koffietijd blijkt echter vaak te kort om tot een goede ontmoeting of gesprek te komen. Daarom dekken we, onder het motto ‘Vier de zondag’, op de vierde zondag van elke maand de tafels voor een lunch waarin we elkaar (beter) kunnen leren kennen. Daarna is er gelegenheid voor een gezamenlijk gesprek aan de hand van een thema of een lezing.

De deur staat ook open voor gasten en ‘passanten’: iedereen mag op deze vierde zondag onze gast zijn.

Meer informatie: Marianne Amelink, e-mail: marianne.amelink@planet.nl

Noteert u alvast de volgende data:

Zo 25 september     10.30-14.00
Zo 23 oktober         10.30-14.00
Zo 27 november     10.30-14.00
Zo 22 januari ’23     10.30-14.00
Zo 26 februari         10.30-14.00
Zo 26 maart            10.30-14.00
Zo 23 april              10.30-14.00
Zo 28 mei                10.30-14.00
Zo 25 juni                10.30-14.00
Zo 23 juli                  10.30-14.00
Zo 27 augustus     10.30-14.00

Groep Atrium

De groep Atrium heette voorheen de “Dijckhove groep,” lang geleden ontstaan toen Dijckhove aan de Westzeedijk nog een seniorencentrum was. Een paar jaar geleden verhuisden we naar Atrium aan de Karel Doormanstraat en sinds een jaar komen we bij elkaar in de Kubus naast de Laurenskerk, op de tweede dinsdagmiddag van iedere maand om 15.00 uur. De eerste keer is op 13 september. De groep wordt afwisselend geleid door Arie de Jong en Bernard van Verschuer. Opgave bij Corry van Eekeren, e-mail: dolk1939@ziggo.nl  of tel.: 06-15211543.

ROND DE BIJBEL

De bijbelstudiegroep in de Kubus

Eens in de maand op woensdagmiddag om 15.00 uur is in de Kubus een bijbelstudiegroep. In het vorige jaar was de leidraad voor de bijbelstudie het boek “Eenvoudig Leven” We gaan er in de komende maanden nog een paar keer mee verder. “Eenvoudig Leven, bijbelstudies over het goede leven (Kok Boekencentrum 2021) bestaat uit teksten van verschillende schrijvers die een bijbelgedeelte kozen waarin zij iets gevonden hebben over de aarde en hoe mensen daarmee om kunnen gaan. Met gesprek, koffie, thee en een lekkernij.

De eerste keer komen we bijeen op woensdag 21 september om 15.00 uur.

Informatie bij Bernard van Verschuer, e-mail: bernardvanverschuer@gmail.com of Leny van Gent, e-mail: hugenoot28@gmail.com

Bijbelstudie

Iedere eerste woensdagavond van de maand bent u van harte uitgenodigd om dieper te duiken in de achtergrond en betekenis van Bijbelteksten. We kiezen voor teksten waarover in de dienst op zondag gepreekt zal worden. Het is een leuke en leerzame studiegroep voor de beginnende en gevorderde bijbellezer. We leren ook van elkaar.

De avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op het kantoor van de kerk, Grotekerkplein 101. Ds. Harold Schorren leidt de bijeenkomsten.

Data voor seizoen 2022/2023: 7 september, 5 oktober, 2 november, 7 december, 4 januari, 1 februari, 1 maart, 3 mei, 7 juni

Opgave en info: predikant@laurenpastoraat.nl

Kring Midrasj – ‘Josef, de tsaddik’ (Bijbel en Rabbijnse Midrasj)

De afgelopen jaren hebben wij ons verdiept in de geschiedenis van de aartsvaders en de onderbouwing van Israël. Jakob, de ‘jongste’ aartsvader, staat tenslotte voor ‘het volk Israël’. Dit jaar ronden we dit thema af met het verhaal over Josef, een lange zelfstandige novelle tussen de geschiedenis der patriarchen en de uittocht – Mosesgeschiedenis in. Het Josefverhaal, waarmee wij inhoudelijk waarschijnlijk wel redelijk goed bekend zijn, heeft overigens een eigen sfeer (vgl. de sfeer van de wijsheidsleraren) – God is niet meer actief in gesprek, zoals met zijn voorgangers, maar via de voorzienigheid worden zijn bewegingen wel degelijk gestuurd.

Ook hier een gezinsconflict als leidmotief: Josef en de slechte verhouding met zijn broers. Na Kain – Abel, Ismaël – Isaäk en Jakob – Esau leidt de potentie om te leren en te ontwikkelen naar een verzoend einde en stevigheid voor de toekomst, één volk. Het verwende jongetje Josef dat keihard weggepest wordt, maar het na een diepe put (c.q. diep lijden) brengt tot de top, waarin hij de zorg op zich neemt voor zijn familie, zijn volk en het welzijn van het gastland Egypte! De Midrasj brengt ons dichter bij de tekst door erop in te haken, vragen te stellen en aan te vullen, zoals bijv.:

 1. “En hij maakte hem een gewaad met vele kleuren”. Resj Lakisj zei in naam van Rabbi Eleazar ben Azarja: een man moet geen onderscheid tussen zijn kinderen maken, want vanwege de veelkleurige jas die onze voorvader Jakob voor Josef maakte, “haatten ze hem” (Gen. 37:3,4).
 2. Het is een wet van de natuur dat hoezeer men kan rouwen over de dood van een geliefde, na het verloop van een jaar vindt troost zijn weg naar het hart van de rouwende. Maar de verdwijning van een levend mens kan nooit uitgewist worden uit iemands geheugen. Daarom deed het feit dat Jakob ontroostbaar bleef hem vermoeden dat Josef levend was, en hij geloofde het verslag van zijn zoons niet helemaal.
 3. Toen ze bij de grens van Egypte kwamen, werden alle mannen ingeschreven (tot het getal van) 66, Josef met zijn 2 zonen (maakten het totaal) 69. En er is geschreven “Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte” (Deut.10:22). Wat deed de Heilige, gezegend zij Hij? Hij voegde zich bij het getal met hen, en het totaal werd 70, om te vervullen wat gezegd is “Ik zal zelf met u afdalen naar Egypte” (Gen.46:4).
 4. “riep hij (Jakob) zijn zoon Josef “. Waarom riep hij niet Ruben of Juda? Ruben was de eerstgeborene en Juda was koning, toch ging hij aan hen voorbij en riep Josef. Waarom was dit? Omdat Josef de middelen had om (zijn wensen) te vervullen. Daarom “riep hij zijn zoon Josef … begraaf mij niet, bid ik je, in Egypte” (Gen. 47:29).

Tenslotte: Rabbi Jonathan Sacks, éen van de belangrijkste religieuze leiders uit onze tijd, gaat, in het kader van zijn zorgen over het geweld (de terreur!) tussen de drie godsdiensten, op zoek naar nieuwe inzichten vanuit de broedervetes. Ik citeer: “… We kunnen veranderen, berouw hebben en groeien. De broers laten zien dat ze veranderd zijn als ze aantonen dat ze niet langer bereid zijn Benjamin tot slaaf te laten maken. Josef toont, door zijn daad van verzoening, dat hij geen gevangene van het verleden en de daaruit voortkomende wrok is. …. Dit punt is optimaal van toepassing op de broedertwist tussen het judaïsme, christendom en de islam. De toekomst wordt niet gedicteerd door het verleden. … Door de ontdekking dat ze (we!) kunnen veranderen, demonstreren ze het grootste Bijbelse thema: tragedie wordt verslagen in de naam van de hoop.”

In deze kring zullen we met elkaar bijbel en midrasj lezen en onze eigen gedachten inbrengen in de interpretatie. We hopen weer op een spontane en vruchtbare discussie! Alle bekende en zeker ook nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom! Voor tekstmateriaal wordt gezorgd, wel graag bijbel meenemen.

Plaats: Kubus Laurenskerk

Data: woensdagochtend (10.30 – 12.30) najaar 2022: 5 oktober, 2 en 30 november; en voorjaar 2023: 25 januari, 22 februari en 22 maart.

Begeleiding: drs Elsebeth Schorer (010-4525016; e-mail: elsebeth.schorer@gmail.com) voor opgave en informatie.

De brief aan de Galaten

Over Paulus en de jonge gemeente

Soms lijkt in een eredienst de brieflezing (epistel) er een beetje bijgesleept te zijn. Oude testament en evangelie vragen vaak al genoeg aandacht. En laten we ook eerlijk zijn: de brieven kunnen ons door de taal tegenstaan en de inhoud voelt geregeld als niet meer van deze tijd. Paulus, een van de briefschrijvers, roept niet bij iedereen een warm gevoel op.

De brieven, waarvan een deel ouder is dan de evangeliën, geven een beeld van gemeentes in opkomst en gemeentes die – al even onderweg – de moeite ervaren. In de brieven vinden we antwoorden op specifieke vragen in specifieke situaties. Zouden wij ons daar niet in kunnen spiegelen in onze tijd, met onze vragen?

Graag wil ik met u één van de brieven van Paulus bestuderen, de brief aan de Galaten. Galatië ligt in het huidige Turkije, rond Ankara. De brief is waarschijnlijk rond 55 na christus geschreven.

Ik heb hiervoor drie avonden gepland, zodat we alle tijd hebben om met elkaar van gedachten te wisselen.

De data zijn:

 • woensdag 26 oktober
 • woensdag 16 november
 • woensdag 14 december

De avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats in de grote kubus van de Laurenskerk.

Info en opgave: ds. Harold Schorren, 06 15 195 149, e-mail: predikant@laurenspastoraat.nl

GESPREKSGROEPEN

Oudere jongerengroep

Een groep net iets oudere jonge mensen komt iedere 3e donderdag van de maand bij elkaar van 20.00 tot 22.00 uur. De plek van samenkomst wisselt, dus als je wilt meedoen, neem even contact op.

Er wordt volop met elkaar gesproken over leven en geloven, over onze plek in deze wereld en onze dromen voor de toekomst. Vaak best pittige gesprekken. Gesprekken die je meestal niet zo gauw met je vrienden voert. Gesprekken met veel verheldering, diepgang en gelukkig ook veel humor!

De leden zijn heel verschillende mensen, met heel verschillende beroepen. We hebben wel eens geconstateerd dat als we met z’n allen op een onbewoond eiland zouden landen, we het samen best zouden rooien.

Meestal volgen we een handzaam boekje dat we zelf hebben uitgekozen. We lezen dan ter plekke een hoofdstuk om vervolgens met elkaar in gesprek te komen. Geregeld wijken we ook af omdat een existentiële vraag ons bezig houdt of de realiteit van alledag ons wakker houdt.

Het seizoen sluiten we af met partners en kinderen met een gezamenlijk eten in de tuin van de dominee.

Data voor seizoen 2022/2023: 5 september, 20 oktober, 17 november, 15 december, 19 januari, 16 februari, 16 maart, 20 april, 15 juni

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, e-mail: predikant@laurenspastoraat.nl

Gesprekskring Senioren

Eind september a.s. start voor het achtste jaar de (senioren) Gesprekskring van Maaskant Open Grenzen. Doel van deze kring is om door gedachten wisseling en discussie, kennis over uiteenlopende maatschappelijke, religieuze en filosofische onderwerpen te verdiepen en te vergroten.

Circa 10-15 personen nemen regelmatig deel aan de kring.

In 2021/2022 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

 1. Ernst de Zwart heeft verteld over zijn indrukwekkende familiegeschiedenis in voormalig Nederlands-Indië.
 2. In de oktober bijeenkomst vertelde Rob Overdijkink over zijn werkzame leven als kapitein op de grote vaart.
 3. De bijeenkomsten in november/december en januari zijn niet doorgegaan vanwege de beperkende corona-maatregelen.
 4. In februari is de seniorenkring weer bij elkaar geweest. Cor van den Hoek heeft ons toen een inkijk gegeven in zijn leven en loopbaan. Dat heeft Dia Aris ook gedaan in de april bijeenkomst.
 5. In de maanden maart en mei/juni is een deel van het mooie boek van Roek Lips besproken: “Wie kies je om te zijn”. In het nieuwe seizoen zullen we nog een keer een deel van dit boek bespreken.

De bijeenkomsten worden gehouden bij Dia Aris thuis aan de Mathenesserlaan 425b, dus goed bereikbaar met openbaar vervoer e.a.  De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur.

Omdat de bijeenkomsten worden gehouden bij Dia thuis, staat de groep beperkt open voor nieuwe deelnemers.

Degenen die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan de bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Dia Aris: e-mail: darisvanderiet@gmail.com of met Jenneke Vijlbrief; e-mail: jennekevijlbrief@me.com

De (post) corona leesclub of “Kubusgroep”

Tijdens de Corona lockdown begonnen we een leesgroep per videoverbinding. Toen de lockdowns, de eerste en de tweede, voorbij waren besloten we de leesclub voort te zetten, nu met fysieke samenkomsten in de Kubus naast de Laurenskerk. In het voorbije jaar hebben we een aantal boeken doorgewerkt, o.a. “Genesis” van Jonathan Sacks en deel 1 van de memoires van Freek de Jonge, “Kom Verder,” over de jeugd en het beginnende predikantschap van zijn vader. In september gaan we door met het boek “Numeri” van Jonathan Sacks.

Opgave bij Bernard van Verschuer, e-mail: bernardvanverschuer@gmail.com De bijeenkomsten zijn ca eens in de maand. De eerste afspraak voor seizoen 2022/23 is op 30 september 2022 om 10.30 uur.

 

De Thomas Groep

Een gespreksgroep over geloof

Eens per maand komt de Thomas Groep bij elkaar om te praten over geloof en de dingen die het leven raken. We doen dat op een woensdagmiddag om 14.00 uur bij een deelnemer thuis.

Afgelopen seizoen hebben we ons aan de hand van het boek ‘Genie of misgeboorte’ verdiept in de vooroordelen die er bestaan over de apostel Paulus en zijn denken en schrijven. Ook dit jaar willen we weer een boek ter hand nemen. We staan open voor suggesties.

Waarom we de Thomas Groep heten? ‘Wie gelooft, twijfelt. Wie niet twijfelt, gelooft niet.’ Het zijn woorden die aan Luther worden toegeschreven. Twijfel is ook nooit aan mij voorbijgegaan. Juist de twijfel zet me in beweging. Willen weten, op zoek gaan, vinden en opnieuw twijfelen. Altijd is er een tijdelijkheid in het zeker weten.

Thomas die niet kan geloven dat Jezus is opgestaan als hij Hem en zijn wonden niet kan aanraken, staat bekend als de ongelovige Thomas. Maar juist zijn zoeken en vragen, is een zoeken naar betekenis. Het niet voor lief aannemen van vaste feiten. En als Thomas dan ziet dat de Opgestane de wonden van zijn liefde draagt, belijdt hij: ‘Mijn Heer, mijn God’. De twijfelaar is een gelovige.

Data voor seizoen 2022/2023: 5 oktober, 2 november, 14 december, 11 januari, 8 februari, 5 april, 20 mei, 14 juni

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, telefoon 06-15195149, e-mail: predikant@laurenspastoraat.nl

Aan de Laurens Schrijftafel

Voor wie van schrijven houdt.

Creatief/reflectief dagboek schrijven. Wat is dat?

Sinds enkele jaren houd ik mij daar mee bezig, intensief en met veel plezier.  Ik ben gecertificeerd trainer van de cursus “Luisteren naar je Pen”, ontwikkeld door Christine de Vries, Shodo.nl

Thuis geef ik elke maand schrijverijen aan de keukentafel, met wisselende groepjes deelnemers, waarbij we met elkaar schrijven over diverse thema’s. We delen het plezier van schrijven. En laten ons al luisterend verrassen door onze pen.

Deze manier van schrijven gaat niet om mooi en foutloos schrijven. Het gaat niet om een boek schrijven of een mooi artikel. Het gaat om het schrijven vanuit je hart, je openstellen voor wat je bezighoudt op dit moment, zonder dat je precies weet wat er uit je pen gaat komen, begin je met schrijven naar aanleiding van een eenvoudige oefening die ik je aanreik. Het is luisteren naar je pen, die weer luistert naar wat er in jou leeft en gezien wil worden. Het levert steeds weer verrassende inzichten en gesprekken op.

Het schrijven is begrensd, bij elke oefening geef ik aan, hoelang er geschreven wordt, dat kan variëren van een paar minuten of enkele regels tot een sprintje van 10 minuten. Je leert diverse schrijfvormen toe te passen.

Ik maak voor elke bijeenkomst een ander schrijfprogramma. Je kunt inschrijven voor één of meerdere keren.  De thema’s waarover we schrijven, kunnen gerelateerd zijn aan het kerkelijk jaar, aan een gedicht of een lied.

Wanneer je gaat schrijven over het onderwerp, zul je merken dat het je altijd brengt naar je eigen leven van dit moment of naar herinneringen, daarom is het dagboekschrijven. Je reflecteert al schrijvend op je leven, je ervaringen, je herinneringen, je plannen, je dromen. Tenslotte is het ook creatief schrijven, omdat er diverse schrijfvormen gebruikt worden.

Nieuwsgierig geworden? Wees welkom en kom het eens proberen, schrijven aan de LaurensSchrijftafel?

We komen samen in ‘de grote kubus’ in de Laurenskerk. De data voor 2022/2023 zijn:

 • woensdag 16 november, 14.00-16.00
 • woensdag 30 november, 20.00-22.00
 • woensdag 18 januari, 14.00-16.00
 • donderdag 9 februari, 20.00-22.00

Voor informatie en/of aanmelden:

Hannie van Keulen tel.: 06 22 74 52 00 of via e-mail: hahy48@hotmail.com

 

CATECHISATIE

Catechisatie

We bieden voor het komende seizoen catechisatie aan voor drie leeftijdsgroepen; 12-14, 15-17 en 18+. En iedere groep komt dit seizoen 6 x bij elkaar, drie keer in het najaar en drie keer in het voorjaar. We sluiten het catecheseseizoen natuurlijk af met een leuke activiteit.

Catechisatie. Een moeilijk woord… het oorspronkelijke woord betekent ‘mondeling onderricht’. Dat klinkt natuurlijk erg schools. Wees niet bang, de dominee zal niet dicteren en zeker geen overhoringen geven. We willen samen leren en van elkaar leren door met elkaar in gesprek te gaan. Ja, we gaan het ook hebben over kerk, bijbel en geloof. En wat dat met jouw leven te maken heeft? En dat is spannender dan je misschien denkt.

We komen samen in het kantoor van De Hofdame, naast de Laurenskerk (Grotekerkplein 101).

Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

De data zijn:

 • Groep 12-14 jaar: maandag 3 oktober, 7 november, 12 december, 9 januari, 6 februari, 6 maart
 • Groep 15-17 jaar: dinsdag 20 september, 1 november, 6 december, 17 januari, 14 februari, 14 maart
 • Groep 18+: donderdag 27 oktober, 24 november, 15 december, 26 januari, 23 februari, 23 maart

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, e-mail: predikant@laurenspastoraat.nl

Belijdeniscatechese

Ik geloof

Misschien hebt u of heb jij ooit wel eens overwogen om belijdenis te doen, maar is het er nooit van gekomen. Misschien vindt u het een enorm grote stap om te nemen. Het kan natuurlijk ook zijn, dat je je afvraagt waarom je belijdenis zou doen. Of u hebt nog veel vragen over het geloof, over wat dat betekent voor je leven.

In een aantal bijeenkomsten wil ik daar graag met u over praten. Samen praten over geloven en belijdenis doen. Leren van elkaar en leren wat de Bijbel ons biedt. Meedoen aan de belijdenisgroep verplicht niet tot het doen van belijdenis. Dat is een keuze die in de loop van het seizoen gemaakt wordt.

Interesse? Meld je dan bij mij aan. In overleg plannen we de bijeenkomsten.

Ds Harold Schorren, tel.: 06 15 195 149, e-mail: predikant@laurenspastoraat.nl

Avondmaalscatechese

Aan Tafel met kinderen

Kinderen en ouders zijn van harte uitgenodigd voor de Avondmaalscatechese op woensdag 21 september, van 15.30 – 17.00 uur. We komen samen in de grote kubus van de Laurenskerk en eindigen in het koor rond de Tafel.

In onze wijkgemeentes is iedereen, jong en oud, welkom om deel te nemen aan het Avondmaal. Met de Avondmaalcatechese willen we de kinderen helpen in het begrijpen en ervaren van de maaltijd. Maar ook de ouders/verzorgers willen we handvaten geven om het gesprek met hun kinderen aan te gaan. Deze middag gaan we praten, tekenen en samen oefenen in ‘vieren’.

Elk jaar leggen we een ander accent, waardoor het voor kinderen die al eens meededen nieuw blijft.

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, e-mail: predikant@laurenspastoraat.nl

 

KUNST EN CULTUUR

Filosofiegroep

Een aantal avonden per jaar, zo tussen september en mei, komt de filosofiegroep bijeen, soms in de Hofdame, meestal in de Kubus, om samen een tekst te lezen van meestal een filosoof. We hebben in de voorbije jaren een aardig deel van de westerse filosofen besproken, het voorbije seizoen werd geëindigd met de Nigeriaanse Sophie Oluwole en haar boek over de Afrikaanse filosoof Orunmilla.

Het nieuwe seizoen van de filosofiegroep begint op woensdag 21 september.

Er is beperkt plaats voor nieuwe deelnemers. Informatie bij Bernard van Verschuer, e-mail: bernardvanverschuer@gmail.com of Liesbeth van Heel, e-mail: liesbeth@v-heel.nl

Laurenskring

Omstreeks het veertigjarig jubileum van het Laurenspastoraat is de Laurenskring opgericht. Vanaf 2012 komt deze kring periodiek bijeen aan de hand van een vooraf afgesproken thema: dat kan bijvoorbeeld een boek, een film of een tentoonstelling zijn. In het afgelopen jaar schreven wij tijdens een korte workshop, op een zondagmiddag, ons eigen verhaal in een verstilde, maar koude Laurenskerk.

Bij toerbeurt bereidt één van de deelnemers het thema van de bijeenkomst voor. De bijeenkomsten vinden vaak plaats bij de deelnemers thuis. Daar is dan koffie/thee en een eenvoudige lunch.

De bijeenkomsten vinden plaats op de derde zondag van januari, maart, mei, september en november. De bijeenkomsten beginnen rond half elf en eindigen na een lunch zo rond twee uur. Inmiddels is er een traditie ontstaan, dat er in de zomerperiode een buitenactiviteit wordt gehouden in augustus.

De Laurenskring staat open voor nieuwe leden, waarvan wel verwacht wordt, dat ze zich actief willen inzetten voor de kring en dus ook bereid zijn eens een thema voor te bereiden, dan wel als gastheer/vrouw voor de kring op te treden.

Nadere informatie over de kring via Henk Moerman, e-mail: hjmoerman@xs4all.nl of Peter van Burg, e-mail: p.v.burg@xs4all.nl

Filmclub

Met mijn vorig bericht over de filmclub ben ik geëindigd met de hoop op betere tijden in het nieuwe seizoen. Deze hoop is uitgekomen. Vanaf februari 2022 t/m juni 2022 hebben we onafgebroken onze films kunnen bezoeken, met na afloop een bespreking onder het genot van koffie, thee of een drankje. En we blijven hopen dat dit in het komend seizoen zo blijft, ondanks waarschuwingen voor het corona-virus onder ons.

De filmclub is een laagdrempelige bijeenkomst van mensen die graag eens een film willen bezoeken, maar niet alleen. Na het filmbezoek hebben wij een bespreking over de film. Wij bezoeken films van allerlei genres, maar we houden niet van thrillers. Laat u verrassen is ons motto. Ook zijn we beperkt in de keuze, t.w. uur en dag staan min of meer vast.

We gaan naar de film

– op de 2e woensdag in de oneven maanden en

– op de 2e donderdag in de even maanden

Tijd: plm.19.00 uur.

Periode: september 2022 t/m juni 2023

Ons eerstvolgende filmbezoek is op woensdag, 14 september a.s.

Voor de film op woensdag krijgt u bericht in het weekend en voor de film op donderdag op dinsdagavond. Wilt u meedoen en hebt u er tijd voor, dan kunt u zich aanmelden bij de film coördinator, Annechien Boukema, e-mail: anne.chien@12move.nl

Literaire kring

Goed geschreven boeken doen je in een andere wereld belanden. Soms vol herkenning, een andere keer vol verwondering, met humor, of ontroering, je kunt er helemaal door gegrepen worden. Soms moet je er moeite voor doen, de taal is stug, het onderwerp blijft ver van je afstaan, je herkent er weinig in, de inhoud staat je tegen. Het is boeiend en verrassend hoe de mede-lezers dat boek, die tekst hebben beleefd en ervaren. In een open sfeer delen we onze gedachten en meningen erover. Het kan je mening versterken of juist doen veranderen en soms zelfs verrijken. We komen 8 tot 9 maal bij elkaar, van september tot en met april/mei.

Voor het nieuwe seizoen heeft iedereen een boek voorgedragen en de keuze voor de eerste bijeenkomst is gevallen op “De kinderen van Breznjev” van Sana Valiulina.

Op donderdag 15 september beginnen we het nieuwe seizoen in De Hofdame, rond de tafel in de kamer van Maaskant Open Grenzen.

Om 20.00 uur staat de koffie of thee klaar en om 20.15 uur gaat de boekbespreking van start, uiterlijk om 21.45 uur stoppen we.

Er is weer ruimte voor nieuwe leden: van harte welkom om eens een avond mee te doen, te luisteren en daarna te beslissen om vaker te komen, of om het bij die ene keer te laten.

Aanmelden kan bij Letty Pak, e-mail:  lettypak@freedom.nl of middels een app-je naar tel.: 06-2954 8643.

Oecumenische leerkring geloofsverdieping, seizoen 2022-2023

De oecumenische leerkring is een gesprekskring met deelnemers uit de breedte van de kerken. Hij wordt geleid door dr. Tjaard Barnard (rem.) en ds. Katinka Broos (PKN). Er zijn mensen die al jaren meedoen, maar tegelijkertijd schuiven er ook elk jaar nieuwe mensen aan. De kring wordt gehouden in de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Arminiuskerk, op dinsdagmorgen, telkens van 10.00 – 12.00 uur.

Dit seizoen willen we over de inhoud van het christelijke geloof spreken aan de hand van een boekje van Toon Tellegen getiteld God onder de mensen. De ogenschijnlijke luchtige verhalen van de hand van Tellegen bieden vaak veel stof tot overdenking en overpeinzing.

Aanmelden kan via het remonstrantse kerkkantoor: administratie@remonstrantenrotetrdam.nl

Nadere informatie bij Tjaard Barnard: barnard@remonstrantenrotterdam.nl

Data:

20 september
11 oktober
8 november
10 januari ’23
7 februari
7 maart
11 april
9 mei

REIZEN & UITSTAPJES

Seniorenreis

Komend seizoen gaan we op 26 oktober 2022 weer op reis. Dit keer gaan we naar het textielmuseum in Tilburg en daarna naar de Abdij OLV Koningshoeven in Berkel-Enschot. In het textielmuseum worden we rondgeleid door Elles van Vegchel, de huidige directeur van de Stichting Grote of St. Laurenskerk. Voordat ze in Rotterdam kwam werkte zij bij dit museum.

Nadere informatie verschijnt natuurlijk in de weekbrieven.

ds. Harold Schorren, e-mail: predikant@laurenspastoraat.nl