U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Activiteiten voor leden

Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen hebben ieder hun eigen activiteiten, werkgroepen en kringen, die in principe open staan voor leden van beide wijkgemeenten. Wel bestaat er soms een maximum aantal deelnemers. Veel van de activiteiten vinden plaats bij mensen thuis

ONTMOETINGEN

Laurensfoyers 2024 Ontmoetingen aan de eettafel

Een goed gesprek vindt vaak aan tafel plaats. In onze gemeente zijn de Laurensfoyers bij iemand thuis een traditie geworden. Deze traditie zetten we voort. Een gezellige avond of middag met een maaltijd, nieuwe en hernieuwde kennismaking en een gesprek rond een thema. Ds. Harold Schorren en iemand van de pastorale werkgroep zullen ook meedoen.

We hebben in onze gemeente door de jaren heen steeds verschillende gastvrouwen en gastheren bereid gevonden om een keer in hun huis een kleine groep te ontvangen en een maaltijd te verzorgen. Het thema van het gesprek wordt later bekendgemaakt.

Nadere informatie volgt o.a. in de nieuwsbrief van het Laurenspastoraat “Morgen is het Zondag”

Contactpersoon: Ineke van Houwelingen-Rook voorzitter pastorale werkgroep Laurenspastoraat, email:  inekevanhouwelingen-rook@chello.nl

Aan tafel voor een goed gesprek

Na een aarzelende, maar waardevolle start in de afgelopen jaren, zijn we van plan komend seizoen opnieuw ca. vier keer op een doordeweekse avond een gezamenlijke maaltijd te organiseren en te kijken waar het gesprek ons brengt. We denken hierbij vooral aan de onderlinge kennismaking tussen ‘werkenden’ uit de gemeente en nieuwe gezichten binnen onze wijkgemeente MKOG. Ook de bestendiging van contacten tussen mensen die al langer meedraaien, vinden we van belang. Geen vooraf vastgesteld thema, maar samen, na het werk, om ca. 18.30 uur, aanschuiven aan tafel met een glas wijn. We denken aan ca. 6 personen per keer en horen graag of je een keer wilt koken en/of meepraten. Een eerste avond willen we inplannen in september, thuis bij Joost Heere. Nadere informatie en aanmelding: Liesbeth van Heel, email: liesbeth@v-heel.nl tel.: 06-21865074 en/of Joost Heere, email: joostheere@hotmail.com tel.: 06-38401935 .

Koffie-Café

Koffieochtenden in De Heuvel

Iedere 3e dinsdag van de maand is er Koffie-Café in gebouw De Heuvel (schuin tegenover de Laurenskerk). Iedereen is welkom. Het Koffie-Café is geopend van 10.00 – 12.00 uur. De nadruk ligt op ontmoeting, gezelligheid, een praatje. Iedere keer is er een korte bijdrage van muziek, beelden of een verhaal. Voor wie wil, is er ter afsluiting een kleine lunch.

De eindtijd van 12.00 uur is gekozen om bezoekers de gelegenheid te geven naar de Alledagkerk in de Laurenskerk te gaan (12.15-12.40 uur). Iedere dinsdag is deze dienst. Voorgangers uit de breedte van de kerken verzorgen deze. En voor wie niet ter kerke gaat, is er altijd nog de markt op de Binnenrotte.

Data voor seizoen 2023/2024: 19 september, 17 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 20 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 16 juli en 20 augustus

Meer informatie bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: contact@citypastor010.nl

Vier de zondag

Door de geografische spreiding van de gemeenten komen we elkaar door de week niet makkelijk tegen. De ontmoeting na de kerkdienst is daarom waardevol en belangrijk voor het gemeentezijn. De koffietijd blijkt echter vaak te kort om tot een goede ontmoeting of gesprek te komen. Daarom dekken we, onder het motto ‘Vier de zondag’, op de vierde zondag van elke maand de tafels voor een lunch waarin we elkaar (beter) kunnen leren kennen. Daarna is er gelegenheid voor een gezamenlijk gesprek aan de hand van een thema of een lezing.

De deur staat ook open voor gasten en ‘passanten’: iedereen mag op deze vierde zondag onze gast zijn. Op de volgende data is de Vier de Zondag van 10.30-14.00 uur: 24 september, 22 oktober, 26 november, 28 januari, 25 februari, 24 maart, 21 april, 26 mei, 23 juni, 23 juli en 25 augustus.

Meer informatie: Marianne Amelink, email: marianne.amelink@planet.nl

Gesprekskring Hofdame

Iedere 2e dinsdag van de maand is er voor de ouderen een gezellige bijeenkomst met koffie en/of thee. Waarin wij kunnen vertellen hoe het met ons gaat en hoe we in het geloof bezig zijn.

We beginnen om 15.00 uur in de Hofdame. Uitbreiding is zeker mogelijk.

Voorheen heette deze groep Atrium, genoemd naar de plaats van samenkomen.

Regelmatig is er een predikant aanwezig.  Opgave bij Corry van Eekeren, email: dolk1939@ziggo.nl  of tel.: 0615211543

Gluren bij de buren

Een kijkje nemen bij andere kerken

De kerken van Rotterdam-Centrum zijn vertegenwoordigd in het oecumenisch Laurensberaad. Daar zoeken we naar nadere samenwerking en momenten om elkaar als gelovigen te ontmoeten. Weet u welke kerken er zijn in het centrum van Rotterdam? En wat weten we eigenlijk van elkaar?

Onder de naam ‘Gluren bij de buren’ willen we daar verandering in brengen. Ieder jaar zal een van de aangesloten kerken de deuren openen en een inkijkje geven in de bijzonderheden van de geloofsgemeenschap. Zo hopen we elkaar beter te leren kennen, te begrijpen en elkaar te verrijken.

Houdt u de kerkbladen in de gaten voor nadere aankondiging van datum en kerk.

Informatie via e-mail: contact@citypastor010.nl

Burendag zondag 1 oktober 2023

We gaan weer van start met de burendag, zoals we dat voor de coronatijd ook een aantal jaren hebben gedaan. Met de drie wijkgemeenten Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen en de Samaritaan. Het doel van de burendag is ontmoeting met onze buren en wederzijdse kennismaking. Ook mag u als gemeentelid uw eigen buren uitnodigen.

De dag geven we vorm door het aanbieden van workshops, orgelmuziek, lunch en een borrel. Dit jaar zijn we een samenwerking aangegaan met de Vereniging Vrienden van de Grote of Sint Laurenskerk. We trekken samen op en geven gezamenlijk invulling aan deze dag. Met deze samenwerking bereiken we ook dat wij elkaar als wijkgemeenten en Vrienden van de Laurens beter leren kennen.

De burendag vindt plaats op 1 oktober, aansluitend op de hoofddienst. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annelies van Heest, email: anneliesvan_heest@hotmail.com

ROND DE BIJBEL

De Grote Verhalen: kennismaken met de Bijbel

In tien maandagavonden maken we kennis met een aantal van de Grote Verhalen uit de Bijbel. De klassiekers die je misschien wel kent van een schilderij, uit een film, een televisiereclame of een parodie. Zijn die oude verhalen überhaupt een beetje te begrijpen? Wat hebben ze te betekenen? En hebben ze ons als moderne mensen misschien op de een of andere manier ook nog wat te zeggen?

De avonden worden geleid door de predikanten Harold Schorren en Joas van der Schoot. Je kunt bij hen terecht voor informatie en opgave: predikant@laurenpastoraat.nl en predikant@maaskant-opengrenzen.nl. Data: 25 september, 23 oktober, 27 november, 18 december, 29 januari, 26 februari, 18 maart, 22 april, 27 mei, 24 juni: begintijd 20.00 uur.

De bijbelstudiegroep in de Kubus

De Bijbelstudiegroep in de Kubus wordt in het nieuwe seizoen verplaatst van de woensdag- naar de dinsdagmiddag, iedere eerste dinsdag van de maand om 15.00 uur, dus op 3 oktober, 7 november, 5 december, 9 januari, 6 februari, 5 maart, 2 april, 7 mei en

4 juni. De eerste keer zullen we de lezingen van de zondag bespreken. Daarnaast zullen we ook kennismaken en de verwachtingen en wensen voor het nieuwe seizoen bespreken.

Informatie bij Joas van der Schoot, email: predikant@maaskant-opengrenzen.nl  of Leny van Gent, email: hugenoot28@gmail.com

Bijbelstudie in de Hofdame

Iedere eerste woensdagavond van de maand bent u van harte uitgenodigd om dieper te duiken in de achtergrond en betekenis van Bijbelteksten. We kiezen voor teksten waarover in de dienst op zondag gepreekt zal worden. Het is een leuke en leerzame studiegroep voor de beginnende en gevorderde bijbellezer. We leren ook van elkaar.

De avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op het kantoor van de kerk, Grotekerkplein 101. Ds. Harold Schorren leidt de bijeenkomsten.

Data voor seizoen 2023/2024: 6 september,

11 oktober (i.v.m. met busreis op 4 oktober!),

1 november, 6 december, 3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni

Opgave en info: predikant@laurenspastoraat.nl

Kring Midrasj (Bijbel, rabbijnse Midrasj en Talmoed)

Omkeer (Tesjoeva) – terugkeer tot de Eeuwige en naar de Tora.

Wat is Tesjoeva? – in beginsel een heel concreet woord: het betekent ‘terug-, omkeren, eerst juist letterlijk. De profeten gebruiken het woord vanuit die letterlijke zin met een nieuwe beeldende dimensie: ‘terugkeer tot de Eeuwige – terugkeren tot de Tora’, bv.

Hosea 14, 2: “keer om, Israël, tot de Eeuwige je God”

Mal.7b: “keert terug tot Mij en Ik zal terugkeren tot u!”

Hos. 6:1-2: “Komt laat ons weerkeren tot de Heer! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen”, etc.

Deut. 30:10: ‘omdat je terugkeert tot de Ene, je God, met heel je hart en ziel”.

Vanuit deze soort teksten groeit tesjoeva in het rabbijnse geloofsgoed tot een kernbegrip – het houdt tenslotte een heel proces van verandering in: inzicht, berouw – goedmaken, herstel en verandering, vragen om vergeving en tenslotte verzoening. Let op, zonde is dus niet onvergefelijk en de mens kan er zelf wat aan doen! Vgl.:

Uit Hooglied Rabba: (Hgl.5:2) “hoor, mijn geliefde klopt aan” – (Ex.11:4) “en Moses zei: zo zegt de Eeuwige, te middernacht ga ik door het midden van Egypte” – (Hgl. 5:2) “Doe Mij open”. Rabbi Jassa zei: de Heilige, gezegend zij Hij, zei tot Israël ‘mijn kinderen, biedt mij een opening van omkeer niet groter dan het oog van een naald en ik zal het verwijden tot openingen waar wagens en rijtuigen door heen kunnen’.

Fundament in het Jodendom is de relatie tussen God, Israël en de Tora – dit begint op de Sinaï. Het aardige is dat er vervolgens sprake is van niet één, maar tweemaal Tora: de geschreven en de mondelinge traditie. De Schrift van oudsher, onwrikbaar en onveranderlijk < > de mondelinge traditie als levend antwoord, op de telkens nieuwe vragen, prioriteiten en inzichten vanuit ieders eigen aard, tijd en generatie.

Midrasj is het onderzoeken van Schriftteksten, in de vorm van bv. een gelijkenis, een (voorbeeld)verhaaltje of een spreuk.

Tora is een weg des levens – het is doen en leren. Of zoals Hillel zei: “maak deel uit van de leerlingen van Aaron door van vrede te houden en op vrede uit te zijn, door van mensen te houden en hen dicht bij de Tora te brengen.”

In de mondelinge traditie wordt naast het uitwerken van de regels een heel stuk poëtische en persoonlijke theologische verdieping gevonden. Stellen we ons voor een Tora die vergeleken wordt met wijn of met honing, met een moeder of met vuur uit de hemel, etc.Eén ding is zeker, het beeld van de wet als zware last of droog wetticisme is hier géén optie.

In deze kring zullen we met elkaar teksten lezen uit de Midrasj, over tesjoeva, en over de rol van Moses en de interactie met Israël: de Tora met hart en ziel. Kunnen wij iets met deze wijze van spreken, kleurrijk en met zoveel, ook soms humoristische, gezichten? Inspireert het ons bij onze eigen zingeving? Hopelijk zal over dit alles – en wat wij zelf inbrengen! – weer spontaan en vrij gediscussieerd worden. Alle bekende en nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom!

Voor tekstmateriaal wordt gezorgd; wel graag zelf bijbel meenemen.

Plaats: Kubus Laurenskerk (De Lormezaal)

Data: woensdagochtend (10.30 – 12.30); najaar 2023: 11 oktober, 1 november en 29 november; en voorjaar 2024: 31 januari; 28 februari en 20 maart.

Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (tel.: 010-4525016 of email: elsebeth.schorer@gmail.com) voor nadere informatie of opgave.

De Matthäus Passion

Religie en symboliek bij Bach

Ieder jaar klinkt in de Laurenskerk in de Palmzondagdienst de prachtige en indringende muziek van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Kinder- en Jeugdkoor ‘Young Voices’, het Laurensorkest en de Laurenscantorij o.l.v. Wiecher Mandemaker, en organist Hayo Boerema.

Ter voorbereiding zal er een lezing gehouden worden over de religieuze en muzikale symboliek in dit grootse werk van Bach over het lijden en sterven van Jezus. Na deze lezing luistert u weer met andere oren.

Nadere informatie volgt in kerkbladen en op de website.

Info bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: predikant@laurenspastoraat.nl

De weg naar binnen: middeleeuwse mystici

Het christendom is in Nederland minder in de mode dan voorheen, maar tegelijk zijn mystiek en spiritualiteit onverminderd populair. In bladen als de Happinez en in de filmpjes van coaches op Instagram zijn verrassend veel sporen te vinden van de Christelijke mystiek uit de middeleeuwen. Hartstikke leuk natuurlijk, maar wie leest die oude middeleeuwers zelf nou nog? Wij dus! Op drie avonden bespreken we teksten van middeleeuwse mystici. Behapbaar in lengte, maar soms vreemd of taai door de historische afstand. Weten we er iets zinnigs uit te halen? En hebben we er misschien zelf ook nog iets aan?

Dinsdag 31 oktober, dinsdag 20 februari, dinsdag 16 april. Aanvang 20.00 uur, locatie nader te bepalen. Informatie en opgave (van belang i.v.m. de teksten!) bij Joas van der Schoot, e-mail: predikant@maaskant-opengrenzen.nl

Liturgiek

Lezingen en workshops

De nieuwe werkgroep Eredienst van het Laurenspastoraat denkt na over de vormgeving en inhoud van zondagse erediensten en de avondvieringen. Met andere woorden: een denktank. In de werkgroep zitten betrokken gemeenteleden, onze musici en de predikant.

Eén van de taken die de werkgroep voelt, is de gemeente helpen door achtergronden te geven over de liturgische praktijk. Dat kan door middel van stukken schrijven in de zondagsbrieven. De werkgroep wil dit seizoen ook twee lezingen/workshops geven tijdens de Vier de Zondag. Iedere vierde zondag van de maand is er na de hoofddienst een lunch voor iedereen, met aansluitend van 13.00-14.00 uur een lezing of workshop met een kunstzinnige of theologische inhoud.

Hou de zondagsbrief en de website in de gaten voor de data. De twee lezingen/ workshops die u kunt verwachten, hebben als thema:

  • Gregoriaans, door Bram Trouwborst. Iedere 2e zondag van de maand zijn er Gregoriaanse vespers. Wat is Gregoriaans? Hoe zing je het? En hoe is zo’n vesper opgebouwd?
  • Het Dienstboek. Hoe is de orde van onze vieringen en wat is een ordinarium? Waar vinden we de leesroosters, gebeden, tafelgebeden, etc.?

GESPREKSGROEPEN

Oudere jongerengroep

Een groep met iets oudere jonge mensen komt iedere 3e donderdag van de maand bij elkaar van 20.00 tot 22.00 uur. De plek van samenkomst wisselt, dus als je wilt meedoen, neem even contact op.

Er wordt volop met elkaar gesproken over leven en geloven, over onze plek in deze wereld en onze dromen voor de toekomst. Vaak best pittige gesprekken. Gesprekken die je meestal niet zo gauw met je vrienden voert. Gesprekken met veel verheldering, diepgang en gelukkig ook veel humor!

De leden zijn heel verschillende mensen, met heel verschillende beroepen. We hebben wel eens geconstateerd dat als we met z’n allen op een onbewoond eiland zouden landen, we het samen best zouden rooien.

Meestal volgen we een handzaam boekje dat we zelf hebben uitgekozen. We lezen dan ter plekke een hoofdstuk om vervolgens met elkaar in gesprek te komen. Geregeld wijken we ook af omdat een existentiële vraag ons bezig houdt of de realiteit van alledag ons wakker houdt.

Data voor seizoen 2023/2024:

21 september, 19 oktober, 16 november, 21 december,

18 januari, 15 februari, 21 maart, 18 april, 16 mei, 20 juni

Het seizoen sluiten we af met partners en kinderen met een gezamenlijk eten in de tuin van ds. Harold Schorren.

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: predikant@laurenspastoraat.nl

Gesprekskring Senioren

Eind september 2023 a.s. start voor het negende jaar de (senioren) Gesprekskring van Maaskant Open Grenzen (MKOG).

Doel van de kring is om door gedachtewisseling en discussie, kennis en inzicht over uiteenlopende maatschappelijke, religieuze en filosofische onderwerpen, te verdiepen en te vergroten.

De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 uur tot 17.00 uur. Circa 10-15 personen nemen regelmatig deel aan de kring.

In 2022-2023 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

  1. In de bijeenkomst van september 2022 heeft Letty Pak verteld over haar boeiende leven en loopbaan.
  2. In de bijeenkomsten van oktober en november 2022 hebben we nog enkele interviews besproken uit het mooie boek van Roek Lips: ‘Wie kies je om te zijn”

met onder meer de interviews met Arnold Grunberg, burgemeester Aboutaleb, Peter van Uhm en Abraham Soetendorp.

  1. In januari 2023 zijn we gestart met het bespreken van het nieuwe essay van

het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie: “Tien deugden voor politiek en overheid, meditaties over goed bestuur in tijden van onzekerheid en wantrouwen”, geschreven door Robert van Putten, filosoof. In deze bijeenkomst hebben we de deugden Verstandigheid, Rechtvaardigheid, Moed en Gematigdheid besproken.

  1. In de bijeenkomsten in februari en maart 2023 hebben we de deugden Nederigheid, Dienstbaarheid en Gelatenheid, en Geloof, Hoop en Liefde besproken.
  2. Het te bespreken onderwerp in de bijeenkomst van maart was “Slavernij” naar aanleiding van de excuses van Mark Rutte voor het slavernij verleden. Arie de Jong heeft voor een bijzondere inleiding gezorgd.
  3. Begin juni 2023 was de laatste bijeenkomst van het seizoen, met afsluitend een maaltijd bij Ineke en Rob Overdijkink thuis.  Besproken is het essay van Marjolein van Heemstra: “Wat is ruimte waard”. Het is een actueel essay (voor de Maand van de Filosofie) met een ethisch perspectief op zowel de ruimte als de aarde.

Omdat de bijeenkomsten worden gehouden bij Dia Aris thuis aan de Mathenesserlaan 425B, staat de groep beperkt open voor nieuwe deelnemers.

Degenen die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan de bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Dia Aris: email: darisvanderiet@gmail.com of met Jenneke Vijlbrief: email: jennekevijlbrief@me.com

De Kubus/Cubisgroep

Tijdens de Corona lockdown begonnen we met Bernard van Verschuer een leesgroep per videoverbinding. Toen de lockdowns voorbij waren besloten we de leesclub voort te zetten, destijds met fysieke samenkomsten in de Kubus naast de Laurenskerk en inmiddels bij één van de deelnemers thuis in gebouw “De Cubis”. In het afgelopen jaar zijn we begonnen met het boek “Numeri” van Jonathan Sacks. Komend seizoen gaan we hier mee verder, éénmaal per maand.

Opgave bij Cor van den Hoek, email: corvandenhoek@icloud.com

De eerstvolgende bijeenkomst is op 8 september 2023

De Thomas Groep

Een gespreksgroep over zoekend geloof

Eens per maand komt de Thomas Groep bij elkaar om te praten over geloof en de dingen die het leven raken. We doen dat in principe op de eerste woensdagmiddag van de maand om 14.00 uur bij één van de deelnemers thuis.

Afgelopen seizoen zijn we begonnen aan het boek ‘Wat is heilig? Christendom voor mensen van vandaag’ van Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury. Het boek is een bundeling van boeiende essays. Iedere bijeenkomst nemen we er één ter hand om samen over door te praten. En dat levert mooie gesprekken op en maakt de belofte waar die op de achterflap van het boek staat: “Wie zich wil verdiepen in een spiritueel verstaan van anderen én het eigen leven, vindt bij deze denkmeester een tochtgenoot die ons altijd net even vooruit is met zijn wijsheid en kennis”.

Als we dit boek besproken hebben, openen we een ander boek. We staan open voor suggesties.

Waarom we de Thomas Groep heten? ‘Wie gelooft, twijfelt. Wie niet twijfelt, gelooft niet.’ Het zijn woorden die aan Luther worden toegeschreven. In zeker weten, dreigt stilstand en starheid. Juist de twijfel zet mensen in beweging. Willen weten, op zoek gaan, vinden en opnieuw twijfelen. Altijd is er een tijdelijkheid in het zeker weten.

Thomas die niet kan geloven dat Jezus is opgestaan als hij Hem en zijn wonden niet kan aanraken, staat bekend als de ongelovige Thomas. Maar juist zijn zoeken en vragen, is een zoeken naar betekenis. Het niet voor lief aannemen van vaste feiten. En als Thomas dan ziet dat de Opgestane de wonden van zijn liefde draagt, belijdt hij: ‘Mijn Heer, mijn God’. De twijfelaar is een gelovige.

Data voor seizoen 2023/2024:

6 september, 11 oktober (i.v.m. met busreis op 4 oktober!), 1 november, 6 december,

3 januari, 7 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei, 5 juni

Opgave en informatie bij ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: predikant@laurenspastoraat.nl

Aan de Laurens Schrijftafel

Voor wie van schrijven houdt.

Creatief/reflectief dagboek schrijven. Wat is dat?

Sinds enkele jaren houd ik mij daar mee bezig, intensief en met veel plezier.  Ik ben gecertificeerd trainer van de cursus “Luisteren naar je Pen”, ontwikkeld door Christine de Vries, Shodo.nl

Thuis geef ik elke maand schrijverijen aan de keukentafel, met wisselende groepjes deelnemers, waarbij we met elkaar schrijven over diverse thema’s. We delen het plezier van schrijven. En laten ons al luisterend naar onze pen, verrassen.

Deze manier van schrijven gaat niet om mooi en foutloos schrijven. Het gaat niet om een boek schrijven of een mooi artikel. Het gaat om het schrijven vanuit je hart, je openstellen voor wat je bezighoudt op dit moment, zonder dat je precies weet wat er uit je pen gaat komen, begin je met schrijven naar aanleiding van een eenvoudige oefening die ik je aanreik. Het is luisteren naar je pen, die weer luistert naar wat er in jou leeft en gezien wil worden. Het levert steeds weer verrassende inzichten en gesprekken op.

Het schrijven is begrensd, bij elke oefening geef ik aan, hoelang er geschreven wordt, dat kan variëren van een paar minuten of enkele regels tot een sprintje van 10 minuten. Je leert diverse schrijfvormen toe te passen.

Ik maak voor elke bijeenkomst een ander schrijfprogramma. Je kunt inschrijven voor één of meerdere keren.

De thema’s waarover we schrijven, kunnen gerelateerd zijn aan het kerkelijk jaar, aan een gedicht of aan een lied.

Wanneer je gaat schrijven over het onderwerp, zul je merken dat het je altijd brengt naar je eigen leven van dit moment of naar herinneringen, daarom is het dagboekschrijven. Je reflecteert al schrijvend op je leven, je ervaringen, je herinneringen, je plannen, je dromen. Tenslotte is het ook creatief schrijven, omdat er diverse schrijfvormen gebruikt worden.

Nieuwsgierig geworden? Laat het me weten, stuur een berichtje of bel, dan kunnen we een datum, plaats en tijd afspreken om met elkaar te schrijven. Soms doen we dat in een groepje, soms individueel.

Voor informatie en/of aanmelden:

Hannie van Keulen tel.: 06 22 74 52 00 of via email: hahy48@hotmail.com

CATECHISATIE

Catechisatie

 12-17 en 18+

De wijkgemeenten Maaskant Open Grenzen en het Laurenspastoraat bieden voor het komende seizoen catechisatie aan voor twee leeftijdsgroepen; 12-17 en 18+. En iedere groep komt dit seizoen 6 x bij elkaar, drie keer in het najaar en drie keer in het voorjaar. We sluiten het catecheseseizoen natuurlijk af met een leuke activiteit.

Catechisatie. Een moeilijk woord… het betekent ‘mondeling onderricht’. Dat klinkt natuurlijk erg schools. Wees niet bang, de dominees en ouderling zullen niet dicteren en zeker geen overhoringen geven. We willen samen leren en van elkaar leren door met elkaar in gesprek te gaan. Ja, we gaan het ook hebben over kerk, bijbel en geloof. En wat dat met jouw leven te maken heeft? En dat is spannender dan je misschien denkt.

We komen samen in het kantoor van De Hofdame, naast de Laurenskerk (Grotekerkplein 101). De eerste datum voor de groep 12-17 is maandag 2 oktober 2023 en de groep 18+ komt op dinsdag 10 oktober voor het eerst bij elkaar. Alle avonden beginnen om 19.30 uur.

De catechisaties worden gezamenlijk gegeven door ds. Joas van der Schoot, ds. Harold Schorren en jeugdouderling Chadassa Montagne.

Opgave en informatie bij:

Joas van der Schoot, tel.: 06-38369640, email:predikant@maaskant-opengrenzen.nl of

ds. Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: predikant@laurenspastoraat.nl

Belijdeniscatechesatie

Ik geloof

Belijdenis doen van je geloof, midden in de gemeente. Zou jij het doen? Ik nodig je uit om daarover met mij en mogelijk anderen in gesprek te gaan. Wat betekent belijdenis doen? Wat voegt het toe?

‘Ik geloof’ Het zijn de eerste woorden van zowel de apostolische geloofsbelijdenis (Apostolicum) als van de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel (Nicenum) uit de 4e eeuw na Chr. Het zijn teksten die in de turbulente beginperiode van de Kerk een poging hebben gedaan om het gezamenlijk geloof onder woorden te brengen. Kunnen wij die woorden nog onderschrijven of beamen? Tijd en traditie hebben het verstaan soms vertroebeld terwijl er geloofsgedachten en geloofsvertrouwen verwoord worden die ook in onze tijd waardevol kunnen zijn.

Is het doen van belijdenis dan het onderschrijven van die oeroude teksten? Nee, maar het is wel waardevol te beseffen dat de geloofsbelijdenis, het credo, al eeuwen klinkt en ook vandaag de dag over heel de wereld wordt uitgesproken. Het ‘ik geloof’ verbindt je met de Kerk van alle eeuwen en alle plaatsen. Wanneer je belijdenis doet van de geloof verbind je je dan ook met die beweging.

Ik durf het bijna niet te zeggen: De functie van een credo is misschien wel belangrijker dan de inhoud. ‘Ik geloof’.

De eeuwen door, tot op de dag van vandaag, zijn nieuwe geloofsbelijdenissen (credo’s) geschreven, soms als een opstandig document tegen de waan van de wereld op dat moment. Jouw belijdenis mag je ook zien als een publieke opstandige handeling, als een keuze voor het goede en een levend weerwoord tegen alles wat dor en doods is in deze wereld. Je knielt voor de Eeuwige die je zegent op je weg. Je staat op als nieuwe mens, bekleed met vrede. Belijdenis doen is in wezen je doop beamen waarin je gewassen bent voor een nieuw bestaan.

Interesse om eens door te praten?

Joas van der Schoot, tel.: 06-38369640, email: predikant@maaskant-opengrenzen.nl

Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: predikant@laurenspastoraat.nl

Avondmaalscatechisatie

Aan Tafel met kinderen

In onze wijkgemeentes is iedereen, jong en oud, welkom om deel te nemen aan het Avondmaal. We willen ouders met kinderen daarom van harte uitnodigen voor een avondmaal catechese. We willen daarmee de kinderen helpen in het begrijpen en ervaren van de maaltijd. Maar ook de ouders/verzorgers willen we handvaten geven om het gesprek met hun kinderen aan te gaan.

Komend seizoen zullen we op een zondag na de dienst de catechisatie aanbieden. We zullen dan praten, tekenen en samen oefenen in ‘vieren’. We eindigen de catechese in het koor rond de Tafel.

Houd daarom de website en de zondagsbrieven in de gaten. Ook zullen we u nog persoonlijk uitnodigen.

Opgave en informatie bij

Joas van der Schoot, tel.: 06-38369640, email: predikant@maaskant-opengrenzen.nl

Harold Schorren, tel.: 06-15195149, email: predikant@laurenspastoraat.nl

KUNST EN CULTUUR

Heilige Ruimte

Lezing over ontstaan en ontwikkeling van kerkgebouwen

Het kerkgebouw is meer dan een gewone ruimte tussen vier muren. Het wil een plek zijn van ontmoeting. Een plaats waar we God ontmoeten en proeven aan een andere werkelijkheid. Een plek waar we elkaar zien in het licht van Gods aanwezige liefde. Het kerkgebouw mag de plek zijn waar hemel en aarde elkaar raken. Als het brandpunt van de horizontale en verticale lijn van het kruis. Dat kan wellicht ook op iedere andere plek waar de Liefde zich laat zien. Maar het kerkgebouw is er speciaal voor neergezet, als heilige ruimte van heilige ontmoeting. Voor God, door God.

Iedere religie kent heilige ruimtes, plekken om het heilige te ontmoeten en te eren. Om je als mens in dankbaarheid te keren tot het Hogere of jezelf te laten verrijken ten behoeve van het gewone leven. De Tempel in Jeruzalem was de plek om de Eeuwige, de God van Israël te aanbidden en offers te brengen in dankbaarheid. Het evangelie van Lucas eindigt met de hemelvaart van Jezus en zegt dan over de leerlingen die achterblijven: ‘Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden’ (Lucas 24:52-53). In de evangeliën lezen we ook veel over de synagoge als plek waar de Schriften geopend worden en geleerd wordt wat tot leven leidt. De synagoge krijgt na de verwoesting van de Tempel in het jaar 70 de centrale plek in het Jodendom.

Loven en leren gaan samen. Leren jezelf te richten op nieuwe en heilige toekomst is de Eeuwige loven met je leven. Zo zijn ook de eerste christenen samengekomen rond het Woord. Eerst nog als Joodse sekte, daarna in verbondenheid, maar uiteindelijk als nieuwe religie. Toen dankzij keizer Constantijn de Grote in het jaar 313 de positie van de christenen verbeterde en de latere keizer Theodosius het christendom ook nog eens tot staatsgodsdienst verklaarde, stond de weg open voor de bouw van vele kerken. Wat volgde is een eeuwenlange traditie van kerkbouw tot op de dag van vandaag. En ieder kerkgebouw wil in zijn vormgeving en inrichting iets zeggen over geloof, over God en mensen.

In de lezing zal ds. Harold Schorren iets vertellen over de ontwikkeling van het kerkgebouw door de eeuwen heen en stilstaan bij enkele kenmerkende momenten in de geschiedenis die het kerkgebouw hebben beïnvloed. Vervolgens zal hij de Laurenskerk bespreken als heilige ruimte. Wat maakt het tot heilige ruimte? Welke elementen zijn belangrijk en wat willen ze zeggen?

De datum van deze lezing volgt. Houd zondagsbrieven en website in de gaten.

Filosofiegroep

Een aantal avonden per jaar, zo tussen september en mei, komt de filosofiegroep bijeen, soms in de Hofdame, meestal in de Kubus, om samen een tekst te lezen van meestal een filosoof. Het nieuwe seizoen van de filosofiegroep begint op woensdag 20 september om 20.00 uur. De kring heeft jarenlang onder leiding gestaan van ds. Bernard van Verschuer en wordt nu overgenomen door zijn opvolger. Deze eerste avond zullen we daarom een korte tekst lezen en bespreken, maar vooral ook kennismaken en plannen smeden voor het nieuwe seizoen.

Er is beperkt plaats voor nieuwe deelnemers. Informatie bij ds. Joas van der Schoot,            email: predikant@maaskant-opengrenzen.nl of Liesbeth van Heel, email:

liesbeth@v-heel.nl

Laurenskring

Omstreeks het veertigjarig jubileum van het Laurenspastoraat is de Laurenskring opgericht. Vanaf 2012 kwam deze kring periodiek bijeen aan de hand van een vooraf afgesproken thema: dat kan bijvoorbeeld een boek, een film of een tentoonstelling zijn.

Met de komst van de nieuwe predikant bij het Laurenspastoraat zijn nieuwe initiatieven ontplooid, zoals de VierdeZondag en het Laurenskoffiecafé (zie elders in dit programma).

Daarom is in de Laurenskring afgesproken voortaan tweemaal per jaar een bijeenkomst te houden: één in het voorjaar en één in het najaar. In het voorjaar 2023 bezochten we het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (Zeeland). Voor het najaar 2023 is een bezoek aan Dordrecht in voorbereiding. Uitnodiging voor de bijeenkomst vindt plaats via de digitale nieuwsbrieven van de wijkgemeenten.

De Laurenskring staat open voor nieuwe leden, waarvan wel verwacht wordt, dat ze zich actief willen inzetten voor de kring en dus ook bereid zijn eens een thema of bijeenkomst voor te bereiden.

Nadere informatie over de kring via Heleen van der Meijden, email: wimheleenvdm@icloud.com of Cor van den Hoek, email: corvandenhoek@icloud.com

Filmclub

De filmclub is een laagdrempelige activiteit van mensen die 10 keer per jaar bijeenkomt om gezamenlijk een film te bezoeken. In de maanden september t/m juni komen wij bij elkaar op

– de 2e woensdag in oneven maanden en op

– de 2e donderdag in de even maanden

Tijd: plm.19.00 uur

Ons eerstvolgende filmbezoek is op woensdag, 13 september 2023.

Na afloop van het bezoek gaan wij nabespreken wat we van de film vonden, en wel onder het genot van koffie, thee of een drankje. Deze bespreking geeft vaak verrassende inzichten op over de film. Wij bezoeken films van allerlei genres, maar we houden niet van thrillers. Laat u verrassen, is ons motto.

Voor de film op woensdag ontvangt u bericht in het weekend en voor de film op donderdag op dinsdagavond. Iedereen is welkom. Wilt u mee doen en hebt u er tijd voor, dan kunt u zich opgeven bij de film coördinator: Annechien Boukema, email:  anne.chien@12move.nl

Literaire kring

In de literaire kring delen we onze leeservaringen, dat is elke keer weer verrassend, over hetzelfde boek kunnen de meningen sterk uiteenlopen. In een open sfeer delen we onze gedachten met vaak boeiende gesprekken tot gevolg.

We komen 8 tot 9 maal bij elkaar, van september tot en met april/mei op de 3e donderdag van de maand. Om 20.00 uur staat de koffie of thee klaar en om 20.15 uur gaat de boekbespreking van start, uiterlijk om 21.45 uur stoppen we.

We overwegen om naar een bijeenkomst overdag te gaan, dat wordt in september beslist.

Mocht het veranderen dan zal dat bekend gemaakt worden in de wekelijkse nieuwsbrief van Maaskant/Open Grenzen.

Voor het nieuwe seizoen heeft iedereen een boek voorgedragen en de keuze voor de eerste bijeenkomst is gevallen op “Het bloed van onschuldigen” door Julia Navarro. Op donderdag 21 september beginnen we het nieuwe seizoen in De Hofdame, rond de tafel in de kamer van Maaskant/Open Grenzen.

U bent van harte welkom om vrijblijvend een avond mee te maken.

Aanmelden kan bij Letty Pak, via email  lettypak@freedom.nl of middels een app of telefoontje naar 06 2954 8643

Heuvelredes

Lezingen in Gebouw De Heuvel

Grotekerkplein 5 te Rotterdam

Een aantal keren per jaar organiseert de citypastor een lezing op het snijvlak van samenleving, cultuur en religie in de grote zaal van gebouw De Heuvel. Alle Rotterdammers en andere geïnteresseerden zijn welkom om naar aanleiding van een interessante en toegankelijke inleiding met elkaar in gesprek te gaan, samen te leren en elkaars ideeën te proeven.

Het afgelopen seizoen hebben we gesproken over ‘vasten’ dat in veel religies een belangrijk onderdeel is van inkeer en voorbereiding. Voor het komend seizoen staat de allang geplande maar steeds uitgestelde lezing ‘Maria in Christendom en Islam’ op het programma. In de zondagsbrieven en op de website zullen de data bekend worden gemaakt.

De naam ‘Heuvelrede’ is gekozen met een knipoog naar de Bergrede van Jezus in het evangelie volgens Mattheüs en de Veldrede in het evangelie volgens Lucas.

Nadere info via email: contact@citypastor010.nl

Monty Python’s Life of Brian

Lezing en film

Afgelopen seizoen hebben we de verfilming van de rockopera ‘Jesus Christ Superstar’ (1973) in de Laurenskerk vertoond. We werden verrast door het grote aantal van 280 bezoekers. We begonnen met een inleidende lezing door ds. Harold Schorren, omdat de vertoning van deze film ook een unieke gelegenheid bood om achtergrond en inhoud te geven aan het verhaal over de laatste dagen van Jezus. Het werd door velen als waardevol ervaren.

Dit seizoen willen we een film vertonen die zeer veel discussie heeft opgeroepen en waarvan de vertoning in meerdere landen verboden is: Monty Python’s Life of Brian uit 1979. Is het een parodie op het leven van Jezus? Of eerder een aanklacht tegen fanatisme en politiek? Ook deze film zal worden ingeleid door ds. Harold Schorren.

De datum is nog niet bekend. Hou de agenda’s in de gaten.

Nadere info via email: contact@citypastor010.nl

Oecumenische leerkring

De oecumenische leerkring heeft deelnemers uit verschillende kerken in Rotterdam, waardoor in de discussies verschillende zienswijzen en tradities over tafel gaan. We leren op een andere manier naar ons eigen geloof te kijken, te luisteren naar andere visies én bespreken een theologisch thema waar we allemaal wat van opsteken.

De remonstrantse emeritus predikant Johan Goud zoekt een antwoord op de vraag ‘Wat geloof ik zelf’. Zijn geloof beschrijft hij als een voortdurend gesprek tussen zijn ‘ongelovige alter ego’ en zijn ‘vertrouwensvolle ik’. In dat gesprek gebruikt Goud woorden van andere zoekers in kunst, literatuur en filosofie.

In de Oecumenische leerkring volgen we zijn zoektocht en innerlijk gesprek en gaan tegelijk het gesprek met elkaar aan over de antwoorden die Goud voor zichzelf vindt.

Data: 19 september, 17 oktober, 14 november, 9 januari 2024, 6 februari, 12 maart,

16 april en 14 mei, elke keer van 10.00-12.00 uur.

Plaats: de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3

Begeleiding: ds. Tjaard Barnard en ds. Katinka Broos

Kosten: koffie en thee: € 10,–, en de kosten van het boek:

Aanmelden kan via het remonstrantse kerkkantoor:

email: administratie@remonstrantenrotterdam.nl of tel.: 010 436 0543.

Nadere informatie bij ds. Tjaard Barnard, email: barnard@remonstrantenrotterdam.nl

REIZEN & UITSTAPJES

Busreis naar Haastrecht

Op woensdag 4 oktober 2023 gaan we weer op reis. Dit keer gaan we naar het dorpje Haastrecht… en niet zonder reden. Ds. Joas van der Schoot, predikant van de wijkgemeente Maaskant Open Grenzen is ook voor 50% predikant in Haastrecht.

Je mag eigenlijk niet spreken over ‘dorpje’, want hoewel het nog geen 5000 inwoners heeft, heeft het wel sinds 1396 stadsrechten. Haastrecht is aan het begin van de twaalfde eeuw ontstaan op de plek waar de Vlist in de Hollandse IJssel uitmondt. Toen heette Haastrecht nog Havekesdrecht. De nederzetting ontstond waarschijnlijk rond het jaar 1108. In een later stadium is er een kasteel gebouwd, dat inmiddels al lang verdwenen is.

In Haastrecht brengen we een bezoek aan de kerk van ds. Joas van der Schoot, genieten we van een lunch en bezoeken we Museum Paulina Bisdom van Vliet.  Paulina le Fèvre de Montigny–Bisdom van Vliet was de laatste bewoner van deze patriciërswoning uit de negentiende eeuw. Zij was een bijzondere vrouw die veel betekend heeft voor de samenleving van Haastrecht en omgeving. Nadat Paulina in 1923 was overleden, werd het huis een museum. Dat had Paulina in haar testament bepaald. Tot op de dag van vandaag is het huis nog precies zo ingericht als in de tijd dat het bewoond werd. Daarom biedt het een unieke kijk in het leven van welgestelde families uit de negentiende en begin twintigste eeuw. Dit alles maakt museum Paulina Bisdom van Vliet een plek van groot museaal historisch belang. Nadere informatie verschijnt natuurlijk in de weekbrieven.

We vertrekken met de bus vanaf het Kerkplein om 9.00 uur. Rond 17.00 uur zijn we weer terug. De kosten bedragen € 55,- per persoon. Wie moeite heeft met dit bedrag kan dit met mij vertrouwelijk bespreken.

Meer info en opgave:

Joas van der Schoot, tel.: 06-38369640 of email: predikant@maaskant-opengrenzen.nl

of ds. Harold Schorren, tel.: 06 15 195 149 of email: predikant@laurenspastoraat.nl