U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Activiteiten voor leden

 

Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen hebben ieder hun eigen activiteiten, werkgroepen en kringen, die in principe open staan voor leden van beide wijkgemeenten. Wel bestaat er soms een maximum aantal deelnemers. Veel van de activiteiten vinden plaats bij mensen thuis.

Catechisatie

Catechisatie is een aantal keren op afgesproken zondagen van 10.30 uur tot ca 11.30 uur voor jongeren uit de middelbare schoolleeftijd. Behalve dat uit de bijbel gelezen en verteld over het christendom is er gesprek en discussie. En wat te eten en drinken. Aan het einde van het jaar maken we een uitstapje.

Afwisselend geleid door Harold Schorren Bernard van Verschuer. Bij ons kun je voor meer informatie terecht.

Meer informatie bij: ds. Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl of ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com.

Jong gemeentegroep

Een groep jonge mensen komt zo’n negen à tien keer per jaar bij elkaar op een avond van 20.00 tot 22.00 uur. Er wordt dan volop met elkaar gesproken over leven en geloven, over onze plek in deze wereld en onze dromen voor de toekomst. Vaak best pittige gesprekken. Gesprekken die je meestal niet zo gauw met je vrienden voert. Gesprekken met veel verheldering, diepgang en gelukkig ook veel humor!

De leden zijn heel verschillende mensen, met heel verschillende beroepen. We hebben wel eens geconstateerd dat als we met z’n allen op een onbewoond eiland zouden landen, we het samen best zouden rooien.

Meestal volgen we een handzaam boekje dat we zelf hebben uitgekozen. We lezen dan ter plekke een hoofdstuk om vervolgens met elkaar in gesprek te komen. Geregeld wijken we ook af omdat een existentiële vraag ons bezig houdt of de realiteit van alledag ons wakker houdt.

Voor het seizoen 2020/2021 komen we samen op de volgende dinsdagavonden:

8 en 29 september, 27 oktober, 10 november, 15 december 2020

12 januari, 9 februari, 9 maart, 11 mei, 8 juni 2021

De bijeenkomsten worden gehouden in de Hofdame, Grote Kerkplein 101 te Rotterdam en begeleid door ds. Harold Schorren.

Het seizoen sluiten we af met partners en kinderen op 13 juli 2021 met een gezamenlijk eten in de tuin van de dominee.

Meer informatie bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

 

De Thomas Groep

Een gespreksgroep over geloof

‘Wie gelooft, twijfelt. Wie niet twijfelt, gelooft niet.’ Een voorganger uit de Lutherse Kerk gaf me die gedachte ooit mee. En twijfel is ook nooit aan mij voorbij gegaan. Juist de twijfel zet me in beweging. Willen weten, op zoek gaan, vinden en opnieuw twijfelen. Altijd is er een tijdelijkheid in het zeker weten.

Graag wil ik met mensen op zoek gaan, sprekend over het geloof. We zijn in het afgelopen seizoen begonnen met het boekje ‘Geloof belijden’ (1991) van mijn leermeester ds. Jac. Goorhuis, waarin een verrassend moderne kijk op de Apostolische Geloofsbelijdenis beschreven staat. Iedere keer is het weer een boeiende avond vol zoekend gesprek. Maar is het niet gek om juist met die belijdenis bezig te zijn? Dat lijkt immers een tekst in beton gegoten waar twijfel niet mogelijk is? Het zal u verrassen.

Maar hierna kijken we welke teksten we vervolgens ter hand nemen. Eén suggestie is al aangereikt. We zouden ons eens kunnen buigen over de schijnbaar weerbarstige figuur Paulus aan de hand van het boek ‘Genie of misgeboorte: zeven vooroordelen over de apostel Paulus’, van Patrick Chatelion Counet

Ik heb de gespreksgroep omgedoopt in ‘De Thomas Groep’. Thomas die niet kan geloven dat Jezus is opgestaan als hij Hem en zijn wonden niet kan aanraken, staat bekend als de ongelovige Thomas. Maar juist zijn zoeken en vragen, is een zoeken naar betekenis. Het niet voor lief aannemen vast vaste feiten. En als Thomas dan ziet dat de Opgestane de wonden van zijn liefde draagt, belijdt hij: ‘Mijn Heer, mijn God’. De twijfelaar is een gelovige.

We komen samen op donderdagavonden in de Hofdame, Grotekerkplein 101.

De avonden beginnen om 20.00 uur.

Data:   17 september, 26 november, 10 december 2020

21 januari, 18 februari, 18 maart, 20 mei, 17 juni 2021

 

Meer informatie bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

Het jonge gemeenteleden/gezinnen weekend

Ieder jaar organiseren we vanuit de Kerken in de Laurens een weekend voor jonge gemeenteleden en gezinnen van Laurenspastoraat en Maaskant Open Grenzen. Vorig jaar was het weekend in het Natuurvriendenhuis in Bergen aan Zee; de bestemming van dit jaar is op dit moment nog niet bekend.

Het weekend is uitgegroeid tot een traditie: aanvankelijk voor jonge gezinnen, maar inmiddels breder: iedereen die ‘young at heart’ is, is van harte welkom. De rode draad van het weekend is heel veel natuur, buitenlucht, wandelen, praten, muziek maken, sport en spel, lekker eten, ondersteund door fijne wijnen, speciale bieren, marshmellows en knalzoete fristi’s. Traditie is ook dat de predikanten een dagje komen buurten. Meestal is er een thema rondom geloof, werk, samenleving en gezin. Het is verder gewoon een ongedwongen moment om in een mooie omgeving elkaar verder informeel te leren kennen in plaats van alleen ‘op z’n zondags’. Voor meer informatie over tijdstip, kosten en deelname wordt verstrekt via de nieuwsbrieven en het kerkblad Kerken in de Laurens.

Kringen voor ouderen

Vroeger kring Dijckhove, sinds een jaar of twee komen we in Atrium in de Karel Doormanstraat bij elkaar. De tweede dinsdag iedere maand, om 15.00 uur. Enkele bewoners van Atrium doen mee, de meesten komen uit de stad en van buiten de stad. Er wordt koffie en theegedronken. Er is een inleiding over een boek, iets uit de bijbel, iets actueels of uit het verleden, afwisselend door Arie de Jong en Bernard van Verschuer, en gesprek. In december is een dag met kerstverhalen, zingen, mens-erger-je-nieten, sjoelen, kerststukjes maken en een adventsmaaltijd.

In de Gemeentebrief wordt vermeld wanneer de kring weer start.

Voor opgave en informatie: Corry van Eekeren, telefoon 06-15211543 of Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

In wijkgebouw De Bron, Vondelweg 254, organiseert het Laurenspastoraat op dinsdag regelmatig seniorenmiddagen. We lezen gedeelten uit de Bijbel en zingen enkele liederen. Meestal is er een spreker. In de voorbije jaren waren er onder andere presentaties over slachtofferhulp, diaconale activiteiten, stadsvernieuwing en het werk van de haven-dominee – in veel gevallen met beeld en geluid. Traditioneel wordt, vlak voor de uitvoering in de Laurenskerk, het kerstspel een keer droog geoefend. Daarnaast is er ruim tijd voor onderlinge ontmoeting met koffie en thee (en altijd iets lekkers) en wordt er een tot de verbeelding sprekend verhaal gelezen.

Ook in het nieuwe seizoen zijn weer vijf dinsdagmiddagen gepland in De Bron. Ze beginnen om 14.30 uur en zijn om ongeveer 16.30 uur afgelopen. Data volgen in onze nieuwsbrieven. Voor deze bijeenkomsten geldt geen minimumleeftijd, iedereen is welkom. Meer informatie bij ds. Harold Schorren, 06-15195149, predikant@laurenspastoraat.nl

De Senioren Gesprekskring van Maaskant Open Grenzen heeft als doel door gedachten wisseling en discussie kennis en inzicht over uiteenlopende maatschappelijke, religieuze en filosofische onderwerpen te verdiepen en te vergroten.Circa 10-15 personen nemen regelmatig deel aan de kring.

In 2019/2020 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest.

  1. Een interview in Trouw met psychiater Dirk de Wagter, naar aanleiding van zijn recent verschenen boek: “De kunst van het gelukkig zijn”.
  2. De door de Raad van Kerken in Nederland uitgebrachte brochure over Maria.
  3. Het boek van Thomas Halik: “Raak de wonden aan” over het niet zien en toch geloven.
  4. Verschillende interviews uit het boek van Fokke Obbema: “De zin van het leven” (gesprekken over de essentie van ons bestaan).
  5. De laatste bijeenkomst was op 6 maart 2020. Besproken is toen het boek van Hans Keilson: “In de ban van de tegenstander”.
  6. De bijeenkomst in april 2020 zou gaan over het artikel in NRC van Maxim Februari: “Geen wonder dat we zo in zweven geloven”. Deze bijeenkomst is door corona niet doorgegaan.

Het is nog niet duidelijk of wij in september a.s. weer bijeen kunnen komen.

De bijeenkomsten worden gehouden bij Dia Aris thuis aan de Mathenesserlaan 425b, dus goed bereikbaar met openbaar vervoer e.a.

De bijeenkomsten vinden plaats op de laatste vrijdag van de maand van 15.00 tot 17.00 uur.

Omdat de bijeenkomsten worden gehouden bij Dia thuis, staat de groep beperkt open voor nieuwe deelnemers.

Degenen die geïnteresseerd zijn deel te nemen aan de bijeenkomsten kunnen contact opnemen met Dia Aris: darisvanderiet@gemail.com  of met Jenneke Vijlbrief: jennekevijlbrief@me.com

Oecumenische leerkring geloofsverdieping

Samenwerking met de Remonstrantse Gemeente en PKN Gemeenten Rotterdam Centrum.

Elf predikanten lezen een bijbels verhaal door een autobiografische bril. Ze verbinden hun Bijbelse held met hun eigen levenservaringen. In “Mijn held en ik” vertellen ze hierover en nemen ons mee in het verhaal van hun held. Een verfrissende manier waardoor je weer op een andere manier Bijbelverhalen leest.

In de Oecumenische leerkring lezen we een selectie uit deze verhalen. Daarnaast zoeken we ook of wijzelf een held(enverhaal) in de bijbel kunnen vinden, die we kunnen verbinden met ons eigen levensverhaal

Data:       15 september, 13 oktober, 10 november 2020, 12 januari, 8 februari, 8 maart, 13 april en 18 mei 2021,

Elke keer van 10.00-12.00 uur.

Plaats: de kerkenraadskamer van de Remonstrantse Kerk, Museumpark 3

Begeleiding: ds. Tjaard Barnard en ds. Katinka Broos

Kosten: koffie en thee: € 10,–, en de kosten van het boek:

Bert Dicou en Koen Holtzapfel (red) “Mijn held en ik. Autobiografisch bijbellezen”. Skandalon € 16.95

De oecumenische leerkring heeft deelnemers uit verschillende kerken in Rotterdam, waardoor in de discussies verschillendezienswijzen en tradities over tafel gaan.We leren op een andere manier naar ons eigen geloof te kijken, te luisteren naar andere visies én bespreken een theologisch thema waar we allemaal wat van opsteken.

Huisbezoek

Bernard van Verschuer, de predikant van Maaskant Open Grenzen komt graag op bezoek. Hij wordt bij het afleggen van huisbezoeken ondersteund door de werkgroep pastoraat. Ook de ouderlingen van Open Grenzen en De Maaskant zijn graag bereid tot contact. Ds. Van Verschuer is bereikbaar via bernardvanverschuer@gmail.com.

Binnen het Laurenspastoraat is er een groep pastorale medewerkers, bestaande uit gemeenteleden. Voor mensen die behoefte hebben aan een pastoraal gesprek zijn we beschikbaar. U kunt zich opgeven bij Ineke van Houwelingen, voorzitter van de pastorale werkgroep van het Laurenspastoraat. Zij is bereikbaar via mail: Inekevanhouwelingen-rook@chello.nl of telefonisch via 010-4656904. Ook kunt u contact opnemen met de predikant van het Laurenspastoraat, Harold Schorren, via mail: predikant@laurenspastoraat.nl of telefonisch op 06-15195149.

 


Bijbelkring

Voorheen was het de bijbel studie van Taco Noorman. We komen bij elkaar op een aantal woensdagen, van 15.00 uur tot 17.00 uur. In het afgelopen jaar lazen we aan de hand van het boek “Groene Theologie” uit onder andere Genesis, Job, Jesaja. In het volgende seizoen lezen we stukken uit het Nieuwe Testament die volgens “Groene Theologie” relevant zijn voor de omgang van de mens met de aarde. In de Kubus, zij ingang Laurenskerk Grote Kerkplein. Met koffie, thee en koekjes uit de nalatenschap van Tony Vrijenhoek.

Informatie bij: Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

Avond-Bijbelstudie

Iedere maand willen we op een woensdagavond dieper ingaan op de achtergronden bij een Bijbeltekst. Een interessante studiegroep voor de gevorderde bijbellezer.

In november zal er een toelichting zijn bij het Evangelie volgens Marcus. Op 1e Advent begint het nieuwe kerkelijke jaar en volgen we het Marcusevangelie.

Data:  23 september, 7 oktober, 11 november (Marcus), 16 december 2020

13 januari, 10 februari, 11 maart, 12 mei, 9 juni 2021

De avonden beginnen om 20.00 uur en vinden plaats op het kantoor van de kerk, Grotekerkplein 101.
Ds Harold Schorren zal de bijeenkomsten leiden.

Opgave en info: predikant@laurenpastoraat.nl

 

Midrasj kring

Aartsvaders – Abraham, Isaak en Jakob (Bijbel en rabbijnse Midrasj)

De Aartsvaders – Abraham, Isaak en Jakob – Abraham, die vanuit een achtergrond van afgodenbeelden op weg gaat met de Ene God en stichter wordt van het monotheïstisch Jodendom. Isaak bekend om de – aan zijn ouders – beloofde geboorte, die wel heel erg lang op zich liet wachten, maar met name vanwege zijn rol van offer, louter passief of met instemming? Jakob ‘de vrome’ – hielenlichter van Esau, koper van diens eerstgeboorterecht, dief van zijn zegen – tenslotte onbetwist stamvader van de 12 stammen der Israëlieten.

De aartsvaders, en niet te vergeten de aartsmoeders! – wij, Christenen, hebben ze (net als de Islam overigens) meegekregen met het O.T. ‘Onze aartsvaders’? maar voor mijn begrip staan ze ver van ons af. Via het middel van de Midrasj – het telkens weer zoeken naar actuele tekstbetekenis  – komen we allerlei lijnen en verrassende details op het spoor, herkennen wij eigentijdse menselijke elementen. Enkele voorbeelden:

  1. Abraham zei: “zie, Gij hebt mij geen nakroost gegeven”. (Gen. 15:3). Rabbi Samuel ben Isaak gaf commentaar: Abraham zei: het lot van mijn horoscoop verdrukt me, want het verklaart ‘Abram kan geen kind verwekken’. Waarop de Heilige, gezegend zij Hij, tot hem zei: laat het gelijk zijn aan jouw woorden: Abram en Sarai kunnen niet verwekken, maar Abraham en Sara kunnen verwekken.
  2. Waarom zou Abram zich niet (direct) besneden hebben op de leeftijd van 48, toen hij zijn Schepper erkende? Om proselieten (bekeerlingen uit de volkeren) niet te ontmoedigen.
  3. Rebekka vroeg andere vrouwen of zij ook zo’n ondragelijke pijn hadden geleden gedurende hun zwangerschap? – Ze begaf zich naar de berg Moria, waar Sjem en Eber hun Bet ha-Midrasj (leerhuis) hadden. Ze vroeg hen – en Sjem antwoordde: Mijn dochter ik vertrouw je een geheim toe. Twee volkeren zijn in je baarmoeder, en hoe zou jouw lichaam ze kunnen bevatten, als we zien dat de hele wereld niet groot genoeg voor ze zal zijn om er samen vredig te bestaan?

Tenslotte: Rabbi Jonathan Sacks, een van de belangrijkste religieuze leiders in onze tijd, maakt zich zorgen over het geweld (c.q. de terreur) tussen de 3 godsdiensten. Hij gaat op zoek naar een nieuwe kijk op de verhalen over de broedervetes. En, stelt hij: de broederjaloezie – menselijke factor, niet de religie! – is hier oorzaak van jaloezie en geweld. Sterker nog: ”religie moet deel worden van de oplossing, en een antwoord vol compassie bieden.” Zo leest hij dieper in de teksten a.h.w. verborgen boodschappen, zoals “En zijn zonen Isaak en Ismael begroeven Abraham samen” (Gen. 25:9) en Sacks stelt: “Het is nu de tijd voor joden, christenen en moslims om te zeggen wat ze in het verleden niet gezegd hebben, namelijk we zijn allemaal kinderen van Abraham – Isaak èn Ismael, Jakob èn Esau etc. We zijn gezegend. En om gezegend te kunnen zijn, hoeft er niemand vervloekt te worden. Gods liefde werkt niet op die manier.”

In deze kring zullen we met elkaar bijbel en midrasj lezen en onze eigen gedachten inbrengen in de interpretatie. We hopen weer op een spontane en vruchtbare discussie! Alle bekende en nieuwe geïnteresseerden zijn bijzonder welkom! Voor tekstmateriaal wordt gezorgd, wel graag bijbel meenemen.

Plaats: Kubus Laurenskerk

Data: woensdagochtend (10.30 – 12.30) 2020: 14 oktober; 11 november en 9 december; en 2021 (voorstel) : 3 februari, 3 maart en 7 april.

Begeleiding: drs. Elsebeth Schorer (010-4525016, voor opgave en informatie).

 

 

 


Samen eten

Na een aarzelende start in het afgelopen jaar, willen we komend seizoen opnieuw 2 of 3 keer op een doordeweekse avond met een groep ‘jongeren’ uit Maaskant Open Grenzen samen eten en kijken waar het gesprek ons brengt. Geen vooraf vastgesteld thema, maar samen na het werk, om ca. 19.00 uur, aanschuiven aan tafel bij mensen die je misschien nog niet zo goed kent.

We denken aan circa zes personen per keer en horen graag of je een keer wilt koken en/of meepraten. Nadere informatie en aanmelding: Liesbeth van Heel liesbeth@v-heel.nl en/of Joost Heere joostheere@hotmail.com.

Het Laurenspastoraat wil u van harte uitnodigen om deel te nemen aan één van onze Laurensfoyers voor een gezellige gezamenlijke maaltijd, nieuwe en hernieuwde kennismaking en een gesprek rond een thema.

Een goed gesprek vindt vaak aan tafel plaats, met een maaltijd en leuke gasten. In onze gemeente zijn de Laurensfoyers een traditie geworden. Zo’n zes keer per jaar een gezellige avond of middag, een maaltijd, nieuwe en hernieuwde kennismaking en een gesprek rond een thema. Na zo’n Laurensfoyer zijn we ineens wat meer op elkaar betrokken. Ds. Harold Schorren doet alle keren mee en dat is een leuke manier om de Laurenspastor beter te leren kennen.

Bij het schrijven van dit bericht weten we niet hoe de ontwikkelingen zullen zijn rondom het Corona-virus. Nu is het lastig om bij iemand thuis een Laurensfoyer te houden met anderhalve meter afstand van elkaar. We zoeken naar goede alternatieven om de smakelijke ontmoetingen toch verantwoord plaats te kunnen laten vinden.

Het thema van de Protestantse Kerk is dit jaar: “Het Goede Leven”. Dat thema nemen we voor de (alternatieve) Laurensfoyers ook als leidraad.

Wat is voor u en jou het goede leven? Een vraag die in deze tijd zeer actueel is.

Houdt u vooral onze website kerkenindelaurens.nl in de gaten. Ook zal nadere info volgen in de nieuwsbrief van het Laurenspastoraat “Morgen is het Zondag” en in “Kerken in de Laurens”. Nadere informatie: Inekevanhouwelingen-rook@chello.nl

Laurenskring, filmclub en literaire kring

Laurenskring

Omstreeks het veertigjarig jubileum van het Laurenspastoraat is de Laurenskring opgericht. Vanaf 2012 komt deze kring periodiek bijeen aan de hand van een vooraf afgesproken thema: dat kan bijvoorbeeld een boek, een film of een tentoonstelling zijn. In het afgelopen jaar schreven wij tijdens een korte workshop, op een zondagmiddag, ons eigen verhaal in een verstilde, maar koude Laurenskerk.

Bij toerbeurt bereidt één van de deelnemers het thema van de bijeenkomst voor. De bijeenkomsten vinden vaak plaats bij de deelnemers thuis. Daar is dan koffie/thee en een eenvoudige lunch.

De bijeenkomsten vinden plaats op de derde zondag van januari, maart, mei, september en november. De bijeenkomsten beginnen rond half elf en eindigen na een lunch zo rond twee uur. Inmiddels is er een traditie ontstaan, dat er in de zomerperiode een buitenactiviteit wordt gehouden in augustus.

De Laurenskring staat open voor nieuwe leden, waarvan wel verwacht wordt, dat ze zich actief willen inzetten voor de kring en dus ook bereid zijn eens een thema voor te bereiden, dan wel als gastheer/vrouw voor de kring op te treden.

Nadere informatie over de kring via Henk Moerman hjmoerman@xs4all.nl of Peter van Burg p.v.burg@xs4all.nl

 

Filmclub

Al jaren biedt de Filmclub de mogelijkheid om maandelijks met elkaar een film te gaan bekijken. Dit kan een film zijn, die net is uitgekomen, of een bijzondere gebeurtenis uit de oude of nieuwe geschiedenis. Ingrijpende situaties uit een persoonlijk en/of gezinsleven. Eveneens een documentaire kan in de aanbieding zijn. Als het even kan boeiend genoeg om na afloop een nabespreking hierover te kunnen voeren. De ervaring heeft geleerd dat zo’n nagesprek heel verhelderend kan zijn.

Wanneer gaan we naar de film?
Periode: september 2020 t/m juni 2021. Aanvang: tussen 18.45 en 19.45 uur.
En wel: de 2e woensdag in de oneven maanden en de 2e donderdag in de even maanden. Ons eerste filmbezoek is dan ook op woensdag, 9 september a.s. Filmavonden kunnen nu reeds in de agenda vermeld worden.

Voor de woensdag krijgt u op vrijdag bericht welke film het gaat worden; voor de donderdag op dinsdag hieraan voorafgaand.

Iedereen is welkom. Wilt u meedoen dan kunt u zich aanmelden bij de film coördinator: Annechien Boukema (anne.chien@12move.nl)

Literaire kring

Er zijn activiteiten die je uitstekend alleen kunt doen. Lezen is zo’n activiteit , je hebt er geen anderen bij nodig. En toch is dat waar de Literaire kring voor staat: samen bespreken wat je hebt gelezen.

In een kring rond de tafel in de Hofdame delen we onze leeservaringen, de positieve en de negatieve. De sfeer is ontspannen, we beginnen met een kop koffie of thee. Degene wiens boek is gekozen vertelt in het kort wat hem of haar boeide, gevolgd door de bevindingen van de anderen. Daaruit ontspringt-  bijna altijd – een boeiend gesprek.

Voor het komende seizoen heeft ieder lid een boek voorgedragen, we hebben de keuze  beperkt tot de 1e bijeenkomst. Als we straks hopelijk weer fysiek bij elkaar mogen komen , kiezen we de overige boeken.

Gekozen is  “Mazzel Tov“ door Margot Vanderstraeten

In het nieuwe seizoen is er weer plaats voor nieuwe deelnemers, elke 3e donderdag in de maand komen we bij elkaar.

We beginnen op donderdag 17 september .

De locatie is de grote Kubus. Tijd : 20.00 uur – 20. 15 uur koffie/thee en aansluitend de boekbespreking van 20 .15 uur tot uiterlijk 21.45 uur.

Van harte welkom!

Aanmelden kan bij Letty Pak, via de mail  lettypak@xs4all.nl of middels een appje 06-29548643

 

Werkgroep Duurzaamheid

De Werkgroep Duurzaamheid heeft zich een aantal jaren ingezet voor bewustwording voor het thema duurzaamheid binnen de kerkgemeenschap. Dit heeft geleid tot bewuste keuzes voor duurzame producten. De werkgroep wil het accent van haar taakstelling verplaatsen van bewustwording voor duurzaamheid naar energiebesparing van kerkgebouwen. Er blijkt behoefte aan een ‘nieuwe’ agenda die past bij de persoonlijke drijfveren: Wat willen we met de werkgroep duurzaamheid die is samengesteld uit vertegenwoordigers van diverse centrumkerken?

We willen met vertegenwoordigers van Het Steiger, De Pauluskerk, het Laurenspastoraat, Maaskant Open Grenzen, de Stichting Laurenskerk, De Samaritaan en De Prinsenkerk onderzoek doen naar de mogelijkheden van energiebesparing. De werkgroep wil daarmee het gebruik van het kerkgebouw verduurzamen. We gaan nu een deskundig adviesbureau selecteren dat ons gaat helpen met de analyses van de diverse gebouwen. De werkgroep wil het onderzoek uitvoeren in overleg met de gemeente Rotterdam.

Vanuit het Laurenspastoraat hebben zitting in de werkgroep: Herman Docters van Leeuwen en Tjeerd Wessel. Vanuit Maaskant Open Grenzen: Onno Martens. We hebben nu direct geen mensen nodig voor de werkgroep maar als er mensen zijn die kennis hebben die ze graag willen delen is dat natuurlijk welkom. Neem in dat geval contact op met Tjeerd Wessel: 06-23022878 of tjeerd.wessel@gmail.com

Filosofiegroep

Een aantal keren per jaar komt de filosofiegroep bijeen om een tekst te lezen en te bespreken. Teksten van filosofen of theologen uit het verleden of het heden.Met het aantal huidige deelnemers is de groep nu compleet.

Meer informatie bij Bernard van Verschuer of Liesbeth van Heel. Informatie: Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com en/of Liesbeth van Heel  liesbeth@v-heel.nl

Seniorenreis naar Dordrecht

Op een woensdag in mei of juni 2021 organiseren we een gezellig, interessant en avontuurlijk uitstapje o.l.v. ds. Bernard van Verschuer en ds. Harold Schorren. Met de bus vertrekken we vanaf de Laurenskerk naar Dordrecht. Daar zal ds. Paul Wansink van de Grote Kerk ons ontvangen voor een rondleiding. We gebruiken er ook de lunch. Uiteindelijk zullen we met de waterbus terugvaren naar Rotterdam. Een prachtige tocht over het water met als eindbestemming de Erasmusbrug. Daar zal de bus weer staan om ons weer af te zetten bij de Laurenskerk.

De middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden, waarvan de oorsprong ligt in de 11e eeuw. Niet alleen de imposante architectuur van de buitenkant van de kerk, maar ook de in het gebouw aanwezige monumenten, kapellen en de koorbanken, maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Dordrecht. De Grote Kerk wordt ook actief gebruikt door haar gemeente, daarvoor is de kerk natuurlijk gebouwd!

Wilt u mee met dit reisje, dan kunt u zich bij een van de predikanten aanmelden:

Harold Schorren predikant@laurenspastoraat.nl en ds. Bernard van Verschuer bernardvanverschuer@gmail.com

Nadere informatie verschijnt natuurlijk nog in de kerkbladen.